Yapay Mesane yapılan hastada Cinsellik Korunur mu?

Konu Başlıkları

Evet. Robotik cerrahi ile yapılan yapay mesane erkek hastalarında cinsellik ve ereksiyon tamamen korunabilir. Aynı şekilde idrar kesesi alınan kadınlarda da vajina korunarak ve yapay mesane yapılarak, cinsel hayat korunabilmektedir.

Mesane kanserinde kanser hücreleri özellikle mesanenin çevresindeki yağlı dokulara sirayet etmediği sürece, erkeklerde ve kadınlarda hem yapay mesane yapılarak hem de cinsel organların fonksiyonları korunabilmektedir. Özellikle robotik cerrahideki 15 kat büyütme ve yüksek çözünürlüklü görüntü ile derin bölgelerdeki cinsel organlara giden damar ve sinir demetlerinin korunması mümkündür.

Resim-2: Erkekte mesane çıkartıldıktan sonra, yapay mesane yerleştirilmeden önce, sertleşme ve orgazm için korunmuş olan damar ve sinir demeti

Kadında Yapay Mesane Mümkün mü?

Evet mümkün.

İdrar kesesi içindeki tümörlü yapılar kadınlarda mesane boynuna yakın değilse, kısa olan idrar kanalı (üretra) büzük sistemi (sfinkter) ile  korunarak ince barsaktan yapay idrar kesesi yapılabilmektedir. Özellikle T2 evresindeki mesane kanserlerinde eş zamanlı olarak vajina da robotik cerrahi ile korunabilmektedir. Genç kadın hastalarda, kadınlık hormonu (östrojen) salgılanmasının devam etmesi için gerekirse (rahim alınsa bile) bir yumurta korunabilir.

Kadınlarda Yapay Mesane ile idrar Tutmak Mümkün mü?

Evet mümkün.

Robotik cerrahi ile kanserli idrar kesesi alınmadan önce mutlaka sistoskopi ile üretra denilen idrar kanalından girilerek mesane boynu ve idrarı tutan büzük sisteminin alanı işaretlenir. Daha sonra mesane kanseri olan idrar kesesi çıkartılırken, bu üretra ve büzük sistemi korunur ve buraya ince barsaktan özel olarak küre şeklinde hazırlanan yapay mesane getirilerek bağlanır.

Ayrıca kadınlarda cinsel fonksiyonun devamı için vajina korunurken, pudendal sinir başta olmak üzere klitorisi uyaran sinirler de robotik cerrahinin verdiği 15 kat büyütme ve yüksek çözünürlüklü görüntü ile korunabilmektedir.

Erkeklerde Yapay Mesane Yapılırken Cinsel Fonksiyon Korunur mu?

Evet kesinlikle korunabilir.

Erkeklerde cinsel organa giden sinir demeti kuyruk sokumu kemiği iç bölümündeki köklerden gelir ve mesane arkasından aşağıya doğru ilerler, seminal bez ve prostat bezinin çevresini sararak penise uzanır. (Resim-1).

Robotik cerrahi teknolojisinin cerraha sağladığı avantajlar ile

 • 15 kat büyütmeli görüntü
 • Yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu görüntü
 • Titremeyen görüntü ve cerrahi enstrümanlar
 • Minyatür nitelikteki cerrahi kollar

cinsel fonksiyonun sağlayan damar ve sinir demetlerinin detaylarının anatomik açıdan rahatlıkla görülebilmesi nedeniyle, ameliyat sırasında sertleşmeyi sağlayan bu damar ve sinirler korunabilmektedir.

Yapay Mesane Yapılan Erkeklerde Sertleşme Ne Oranda Korunur?

Robotik cerrahideki deneyim ile, yapay idrar kesesi yapılan erkeklerde cinsel fonksiyonun korunmasında yaklaşık olarak %90-95 garanti söz konusu olabilmektedir.

Robotik cerrahi sırasında sertleşmeyi sağlayan sinirlerin hasar görmemesi için, (Resim-1’deki sınırlardan cerrahi, sinir koruma prensiplerine göre yapıldığında)

Resim-1: Yapay mesane yapılırken robotik cerrahi sırasında korunan damar ve sinir demeti

A.

İlk adımda mesane ile kalın barsak arasına girilmeli ve seminal bezlere çok yakın cerrahi yapılmalı ve bu yapılırken

 • Seminal bezler fazla çekilmemeli.
 • Seminal bezlerin damarları koter ile yakılmamalı.
 • Bu aşamada hiç bir şekilde koter kullanılarak sinir üzerinde ısı hasarı yapılmamalı.
 • Seminal bezin damarları, tek tek, kliplerle kontrol edilmeli

B.

Pudendal sinir kökü de olmak üzere, ereksiyon ve orgazm sinirlerine hasar verecek niteikte geniş cerrahi uygulanmamalı ve yüksek ısı yaratan damar kontrol sistemlerinden kaçınılmalıdır.

C.

Prostat çevresindeki yapraklar (endopelvik fascia, levator fasciası ve prostatik fascia) hastanın üzerinde bırakılacak şekilde korunmalıdır ve bu aşamada koter kullanılmamalıdır.

Bu robotik cerrahideki yukarıda adı geçen adımlar disiplinli şekilde yerine getirildiğinde erkek hastada, yapay mesane yapılırken özellikle sertleşme fonksiyonunun idamesindeki risk faktörleri aşırı değilse –aşırı sigara içimi, kontrolsüz şeker hastalığı gibi- ereksiyon fonksiyonu ve orgazm hissi rahatlıkla korunabilmektedir.

Mesane kanseri olan erkek ya da kadın robotik cerrahi teknolojisinin ve cerrahın deneyiminin  sağladığı avantajlar ile yapay mesane yapılırken,

 • İdrar kanalına bağlanan yapay mesane ile idrarını tutabilir ve depolayabilir.
 • İstediği zaman idrarını boşaltabilir
 • Cinsel fonksiyonunu rahatlıkla devam ettirebilir
 • Orgazm hissini sürdürebilir

Robotik cerrahi sonrasında mesane çıkartıldığında, erkeklerde sertleşme ve orgazm hissinin devam etmesi için, damar ve sinir demeti Resim-2’deki şekildekine benzer nitelikte korunarak bırakılmalıdır.

Robotik Cerrahi ile Sinir Koruyucu Sistektomi ve İnce Barsaktan Yapay Mesane Oluşturulması

 
Videoyu oynat

⚠️ Bu video uzmanı için bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.