Robotik Prostat Kanseri Cerrahisinde Sertleşme Sinirlerinin Korunmasında Seminal Bezlerin Önemi Var mı?

Konu Başlıkları

Prostat kanseri cerrahi tedavisinde prostat ile birlikte hemen arkasındaki seminal bez de, birlikte alınmaktadır. Bu açık, laparoskopik ve robotik cerrahide de böyledir.

Resim-1). Prostat aradan çıkartıldıktan sonra, idrar kesesi ağzı ile idrar borusu birbirine dikilir.

Anatomik olarak sertleşme fonksiyonu için penise giden damar ve sinir demeti prostatın yan duvarlarına teğet geçtiği gibi, seminal bezin çevresini de sararak geçer.

Resim-2: Seminal bez etrafında geçerek penise giden damar ve sinir demeti

Prostat kanseri cerrahisinde seminal bezlerin bu sinir ve damarlardan ayrılması sırasında
bezin çekiştirilmesi ile sinirler üzerinde germe hasarı (traksiyon hasarı) olabilmektedir.

Seminal bezin damarları ayrılırken, koter kullanılmakta ve oluşan aşırı ısı ile sinirlerdeki protein yapısı geri dönüşümsüz bozulmaktadır.

Seminal bezlerin etrafını saran sinir demetleri ağ şeklinde olup görülmediğinden fark edilmeden kesilebilmektedir.

Robotik radikal prostatektomi sırasında özellikle seminal bezlerin çevresindeki damar ve sinir demetinden ayrılması sırasında, yüksek çözünürlüklü kaliteli ve 15 kat büyütmeli görüntü altında seminal bez çekiştirilmeden yani sinir üzerinde germe hasarı oluşturulmadan, koter yerine klipler kullanılarak ısı hasarı yapmadan cerrahi uygulanmalıdır.

Ayrıca günümüzde özellikle kanserin prostat kapsülü içinde kaldığı durumlarda (Resim-3, de No:1’deki tümör durumu) ya da seminal beze yayılmanın olmadığı durumlarda, seminal bezin ucu hasta üzerinde bırakılarak, bu beze çok yakın geçen damar ve sinir demeti otomatik olarak hasar görme riski olmadan çıkartılabilmektedir.

Resim-3: Prostat kapsülüne ve dışına kanserin sirayet etme yolları.

Diğer kanser yayılımı olduğu durumlarında (Resim-3, No: 2,3,4) sinir demetinin korunması sakıncalıdır, prostat damar-sinir demeti ile beraber radikal şekilde çıkartılmalıdır.

Robotik cerrahide cinsel fonksiyonun korunmasında prostatı saran sinir damar demetinin korunması kadar, seminal bezin çevresindeki demet liflerinin korunması da çok önemlidir. Sinir demetinde germe hasarı yapmamak için ve koter kullanarak aşırı ısı yaratmamak için seminal bezin kuyruk kısmı hasta üzerinde bırakılarak sinirler çok daha etkin şekilde korunabilmektedir (Resim-4).

Resim-4: Siyah çizgilerle olan bölümden seminal bezin kuyruk kısmı hasta üzerinde bırakılarak çıkarılabilir

Robotik cerrahide seminal bez fazla çekilmeden, ve koter ile ısı hasarı oluşturulmadan, damarları kliplerle kapatılarak rahatlıkla çıkartılabilir. Bu aşamada seminal bezin kuyruğunun hastada bırakılması daha güvenlikli bir alan sağlayarak germe hasarı ve koter etkisini hemen hemen sıfıra indirecektir (Resim-5)

Resim-5: Robotik cerrahi sırasında benzer şekilde siyah çizgilerden seminal bezin kuyruk kısmı hasta üzerinde bırakılabilir.

Seminal bezin kuyruğunun korunması konusunda literatüdeki, yapılan klinik değerlendirmelerde

Uygun ve prostat dışına yukarıda belirtilen kanser yayılım riski olmayan hastalarda

PSA değerinin tekrar yükselmesi açısından ve kanser kontrolü açısından farklılık ve risk yoktur.
Erken idrar tutma açısından anlamlı avantajı vardır
Cinsel fonksiyonun korunmasında, cerrahinin bu aşamasındaki sinirler üzerinde germe hasarı ve koter ile aşırı ısı tahribatını önleyerek sertleşmenin korunmasında önemli avantaj sağlamaktadır.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.