Robotik Cerrahi ile Mesane Kanserinde Yapay Mesane

Konu Başlıkları

1. Mesane yani idrar kesesi hangi kanser evresinde çıkartılmalıdır?

Mesanenin iç yüzeyini örten mukoza tabaksı dediğimiz tabakadan mesane kanseri çıkar (buna biz Ürotelyum diyoruz ve buradan kaynaklanan kansere de Ürotelyal Karsinom diyoruz).

Ürotelyumdan çıkan kanser dokusunun alt katmanlardaki mesanenin tabakalarına geçme derecesine göre mesane kanseri evrelendirilir.
(Bakınız Mesane kanserinde evreleme bölümü)

Biz 3 durumda idrar kesesinin vücuttan uzaklaştırılmasına karar veriyoruz.

Evre 1 de mesane içinde çok yaygın tümör var ve idrar kesesine uygulanan tedavilere rağmen (BCG, Mitomycine C gibi) çok sık tekrar ediyorsa ve ilerleme riski gösteriyorsa
Evre 2 de yani mesane kasına kanserli doku sirayet etmişse. Bunun en önemli riski mesane kas lifleri arasındaki kılcal kan ve lenf damarlarına kanser sirayet ederek uzak yayılmaya neden olma riski başlamaktadır.

Evre 3 de yani mesane kas tabakasını da aşıp, mesaneyi çevreleyen yağ tabakasına sirayet etmişse

Bu üç durumda kanserli mesane yani idrar kesesinin vücuttan uzaklaştırılması gerekir.

2. Robotik Cerrahi mesane kanseri cerrahi tedavisinde avantajlı mı?

Kesinlikle, Evet.

Bu avantajlar:

Vücuda büyük kesi yapılmaması, sadece vücutta karın  ön duvarına açılan 5 ufak delikten ameliyat yapılır.

Özellikle mesanede sınırlı kanser olgularında (Evre 1 ve Evre 2 Mesane Kanseri) cinsel fonksiyonu (sertleşme fonksiyonu) koruyan damar ve sinir demetlerinin korunmasında robotik cerrahideki 3D ve yüksek çözünürlük, eklemli robot kolları ve sabit görüntü avantajı ile çok ciddi fayda vardır. Sinir koruyucu yaptığımız hastalarda iyileşme sonrasında normal cinsel aktivite devam etmektedir.

  • Kanama daha azdır. Genellikle uyguladığımız robotik cerrahilerde kan verme söz konusu değildir.
  • Hızlı iyileşme ve kısa hastanede kalış söz konusudur.
  • Yara infeksiyon riski, büyük ameliyat kesisi olmadığından yoktur.
  • Özellikle robotik cerrahi ile yaptığımız sinir koruyucu yapay mesanelerde gündüz ve gece idrar kaçırma söz konusu değildir. Geceleri sık idrara kalkma zorunluluğu olmamaktadır.
  • Ameliyat sonrasında açık cerrahidekine benzer ağrı olmamaktadır.
  • Açık cerrahideki gibi geniş yara yerinden karın fıtığı riski hemen hemen yok denecek kadar azdır. Çok nadiren olsa bile ufak delikten olduğundan çok kolaylıkla tamir edilebilir.

3. Robotik Cerrahide sadece idrar kesesi mi çıkartılmaktadır?

Hayır.

Robotik cerrahi ile idrar kesesinin çıkartıldığı hastalarımızda aynı zamanda Genişletilmiş ya da Süper Genişletilmiş pelvik alandaki lenf bezleri de tamamen temizlenmektedir. Buna kısaca PLND diyoruz.

Özellikle Testis Kanserinde Robotik RPLND uygulama deneyimlerimiz nedeniyle (TIKLAYINIZ) , mesane kanseri robotik cerrahi tedavisinde de genişletilmiş veya gerektiğinde süper genişletilmiş Lenf Bezlerinin çıkartılmasını uygulamaktayız.

Çıkartılan lenf bezinin sayısı, literatürde net ifade edildiği gibi, hastalıksız sağ kalımda ve tümüyle yaşam oranında etkilidir.

4. İdrar kesesi çıkartıldıktan sonra idrarı nasıl dışarı alıyoruz ?

Bu genellikle iki şekilde olur.
İnce barsaktaki İleum denilen bölümden çıkartılan 60 cm lik barsak bölümü ile yapay idrar kesesi yapılır.
İnce barsaktaki İleum denilen bölümden çıkartılan 15 cm lik barsak bölümü ile karın duvarına böbrekten gelen idrar kanalları (yani üreterler ağızlaştırılarak, karına torba takılır).

Eğer mesaneden sonraki prostat bezi içindeki idrar kanalına girmiş mesane kanseri dokusu yoksa, TÜM HASTALARIMIZDA ince barsaktan yapay mesaneyi gerçekleştirmekteyiz. Bu ince barsaktan yapay idrar kesesi hem sosyal hem de fonskiyonel açıdan çok daha hastanın adaptasyonunu sağlamaktadır.

Karına torba yaptığımız hastalarımız ya çok riskli hastalar ya da yaşı ileri olup idrar sorunu yaşayan hastalar ile sınırlıdır.

5. İnce barsaktan yapay mesane ile idrar tutma nasıl oluyor?

Robotik Cerrahi ile yaptığımız vakalarda
İki taraflı sinir koruyucu yapıyorsak
Hastanın yaşı 70 yaşının altında ise
Yapay mesaneyi bağladığımız Üretra boyu ve kalınlığı Robotik cerrahi avantajı ile çok iyi hazırlanmışsa
Kendi uygulamalarımızda U boru tipi (Studer) değil, tam bir küre şeklinde olan Modifiye ve idrar depolama yüksek kapasiteli “Y-U” tip idrar kesesi yapılıyorsa

Hem gündüz hem de gece idrar tutma fonksiyonu çok iyi olmakta, cinsel fonksiyon da aynen kaliteli sertleşme ile devam etmektedir.

Robotik cerrahi ile gerçekleştirdiğimiz sinir koruyucu (intrafascial) ve modifiye “Y-U” tip küresel yapay mesane ameliyatının videosu için TIKLAYIN.

Robotik Cerrahi ile Sinir Koruyucu Sistektomi ve İnce Barsaktan Yapay Mesane Oluşturulması

Videoyu oynat

⚠️ Bu video uzmanı için bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.