ÜROONKOLOJİK VE ÜROLOJİK REKONSTRÜKTİF
ROBOTİK CERRAHİ

HAKKINDA

Ürolojik Kanserlerin ve hastalıkların etkin tedavi yöntemleri ile tanışın

25 yılı aşkın deneyim ile üroloji alanında güncel tedavi yaklaşımları yüz güldüren sonuçlar. 

Robotik cerrahi ile mesane kanserinde sinir koruyucu yapay mesane.

TERS Teknik ile Sinir Koruyucu Robotik Radikal Prostatektomi. 

Robotik Nefron Koruyucu Tümör çıkartılması (Parsiyel Nefrektomi)

Robotik Sinir Koruyucu Retroperitoneal Lenf Nod Diseksiyonu 

Prostat Kanserinin robotik ve laparoskopik cerrahisi. Kimler bu ameliyat için uygundur?

Mesane kanseri tedavisi. İnce barsaktan sinir koruyucu yapay mesane hakkında bilgi alın

Robotik Parsiyel / Radikal Nefrektomi ameliyatları ile böbrek kanseri cerrahisi

Retroperitoneal Lenf Nod Diseksiyonu nedir? Sinir Koruyucu Testis kanseri cerrahisi

Daha fazla detay, daha fazla kontrol!

da Vinci Robotik Cerrahi Nedir?

daVinci Robotik Sistem, cerrahi ekipman olarak 3 ana bölümden oluşan ve bilgisayar temeline dayanan minimal invaziv –yani dokulara en düşük düzeyde zarar vererek– cerrahinin uygulanmasını sağlayan robotik sistemdir.

HOLMİUM LAZER PROSTAT CERRAHİSİ

iyi Huylu Prostat Büyümesinin Etkin Cerrahi Tedavisi

Kronik Pelvik Ağrıda Yeni bir tedavi seçeneği

PUDENDAL SİNİR PİLİ

Hem kadınlarda, hem de erkeklerde, pelvik bölge (leğen kemiği içindeki bölüm) ve genital ağrısı olan hastalar sosyal ve yaşam kalitesi yönünden büyük sıkıntı çekmektedir.

İnce barsaktan yapay mesane nasıl yapılır?

ORTOTOPİK MESANE

Vücuda büyük kesi yapılmaması, sadece vücutta karın  ön duvarına açılan 5 ufak delikten ameliyat yapılır. Özellikle erken evre mesane kanserinde…

Robotik Cerrahi ile Böbrek Kanseri Ameliyatı

Açık cerrahi ile uygulanan nefrektomide (böbreğin tümüyle çıkartılmasına tıp dilinde nefrektomi denir), ameliyatı gerçekleştirmek için 35-40 cm. boyuna kadar uzayabilen cerrahi kesi uygulanmaktadır 

Holmium Lazer Prostat Cerrahisi
HOLEP

HoLEP (Holmium Lazer Prostat) prostat ameliyatı vücuda hiç bir iz bırakmadan, idrar kanalından girilerek gerçekleştirdiğimiz endoskopik bir cerrahi işlemdir .

Taş Hastalıkları ve
Tedavisi

Hem kadınlarda, hem de erkeklerde, pelvik bölge (leğen kemiği içindeki bölüm) ve genital ağrısı olan hastalar sosyal ve yaşam kalitesi yönünden büyük sıkıntı çekmektedir.

AĞRILI MESANE
SENDROMU

Çözümünde etkin başarılı sonuçlar
elde edilen bir tedavi:

Uzatılmış Antienflamatuar Hidrodistansiyon +
Kombine Pudendal Sinir Blokajı

İleri Üroonkolojik Cerrahiler

Prof. Dr. Tibet Erdoğru tarafından gerçekleştirilen üronkolojik cerrahi videoları

Radikal Sistoprostatektomi ve İnce Barsaktan Yapay Mesane

Mesane Kanseri’nin Cerrahi Tedavisinde ileri deneyim gerektiren, Tümüyle Kapalı (Robotik Cerrahi) Radikal Sistoprostatektomi ve İnce Barsaktan Yapay Mesane oluşturulması ve Genişletilmiş Pelvik Lenf Disseksiyonu. Videoyu izlemek için TIKLAYINIZ

DEV KİTLE (Robotik Testis Kanseri Ameliyatı)

Bu videoda non-seminomatoz germ hücreli tümör için dört kür kemoterapi sonrası prekaval ve interaorotokaval bölgede robotik (daVinci Xi) sırtüstü kemo sonrası RPLND ve rezidüel kitle (10 x 8 cm) eksizyonunu izleyebilirsiniz. Videoyu izlemek için TIKLAYINIZ

Robotik Paraaortik-Retroaortik RPLND

30 yaş hasta. Sol testis tümörü nedeniyle sol orşiektomi. Patoloji: Seminom (45x40mm). BT: Paraaortik kitle 55×90 mm. 3 kür BEP kemoterapisi sonrasında Aort sol kenarını saran ve retroaortik uzanım gösteren 57×71 mm kitle. Robotik Supine RPLND ve paraaortik+retroaortik kitle eksizyonu uygulandı. Videoyu izlemek için TIKLAYINIZ

Mesane ve Rahim Sarkmasında Robotik Sakrokolpopeksi / Promontofiksasyon

Bu videoda ileri rahim sarkması ile beraber, Grade IV sistosel ve Grade III rektosel olan bir hastamızda, kesinlikle gereksiz yere atrofik uterusunu (rahim) almadan %100 başarı oranı ile robotik sakrokolpopeksi adı verilen hem vaden ön hem de arkada duvarındaki zayıflığa destek oluşturarak, kuyruk sokumu kemiğinin içyandaki üst ucuna (promontorium) yamaların sağlam şekilde tespit edilerek vajen ve rahmin yerine tekrar yerleştirilmesi ameliyatı sunulmaktadır. Videoyu izlemek için TIKLAYINIZ

Hızlı Randevu