Böbrek Kanseri ve Robotik Cerrahi

Konu Başlıkları

Robotik Nefron Koruyucu Tümör Cerrahisi
(sadece hastalıklı bölümünün alınması)

Açık cerrahi ile uygulanan nefrektomide (böbreğin tümüyle çıkartılmasına tıp dilinde nefrektomi denir), ameliyatı gerçekleştirmek için 35-40 cm. boyuna kadar uzayabilen cerrahi kesi uygulanmaktadır (Şekil-1). Özellikle büyük tümörlerde aynı kesi ile 12. kaburga kemiğinin alınması da gerekebilmektedir. Bu büyük ameliyat kesisi ile yaralanan kasların ve sinirler nedeniyle ameliyat bölgesinde uzun süren ağrı ve uyuşukluk hissi olacaktır. Ayrıca iyileşme de buna bağlı gecikecektir. Hatta cerrahi alanda gelişebilen fıtık da ayrıca bir sorun olarak hastayı rahatsız edecek ve yaşam kalitesini etkileyecektir.

A.B.D. ve Avrupa ülkelerinden sonra artık zamanımızda ülkemizde de laparoskopik böbrek cerrahisi artık standart bir cerrahi uygulama halini almıştır. Ancak son yıllarda daVinci Robot ile ürolojiye sunulan teknolojik avantajlar ile böbrek kanserinin cerrahisinde  robotik cerrahi gündeme gelmiştir.  Ancak böbrek tümörlerinde uygulanan Radikal Nefrektomi (yani böbreğin tümüyle çıkartılması) ameliyatında  etkinlik açısından  Robotik Cerrahi ile Konvansiyonel Laparoskopik cerrahi arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Ancak,  Robotik Sistem ile hastalarımıza 3 boyutlu, yüksek çözünürlüklü, 10-15 kat büyütmeli görüntü altında titreme etkisini ortadan kaldıran ve vücut içinde el gibi birçok doğrultuda hareket edebilme kabiliyeti ile cerrahinin gerçekleştirilmesi olanağı sağlanabilir.

Robotik Cerrahi’nin asıl olarak teknik açıdan avantaj getirdiği cerrahi Parsiyel Nefrektomi de denilen Nefron Koruyucu Tümör Cerrahisi’dir.

Böbreklerdeki her bir milyon süzgeç sistemine “Nefron” denilir.  Sadece kanserli tümörün çıkartıldığı sağlam böbrek dokusunun ve dolayısıyla nefronların korunduğu cerrahi tekniğe “Nefron Koruyucu Tümör Eksizyonu” denilmektedir.

Robotik Radikal Nefrektominin avantajları nelerdir?

 • Karın zarı dışından yapıldığında barsak yaralanma riski yoktur
 • Kısa süreli hastanede kalma ve hızlı iyileşme
 • Ameliyat sonrası daha az ağrı ve daha az ağrı kesici kullanma ihtiyacı
 • Normal günlük aktivitelere kısa sürede dönme
 • Küçük ameliyat kesileri nedeniyle kozmetik görünüm
 • Üç boyutlu, yüksek çözünürlüklü görüntü
 • Büyük büyütmeli görüntü
 • Titreme etkisinin ortadan kaldırıldığı robot kollarla ameliyat
 • Vücut içinde bir el gibi rahatlıkla 7 doğrultu ve çok açı ile hareket edebilen robot kollarla ameliyatın gerçekleştirilmesi
Şekil-1: Açık nefrektomi Açık böbrek cerrahisinde belin yan kısmındaki kaslara yapılan büyük cerrahi kesi ile karın duvarını yapan 3 kat kas ardışık oalrak kesilir. Bu kasların kesilmesine bağlı ciddi ağrı hissi ve yaranın büyüklüğü cerrahi sonrasındaki iyileşmeyi geciktirecektir.
Şekil-2: Robotik Parsiyel nefrektomi Robotik ya da laparoskopik böbrek cerrahisinde karın ön duvarından açılan ufak boyutlu deliklerin yerleşim bölgeleri. Parsiyel yani Nefron Koruyucu Cerrahi de robotik teknoloji getirdiği avantajlar ile önemli bir yere sahiptir.

Robotik Parsiyel Nefrektomi Nedir?

Özellikle 4 cm ya da daha ufak çaptaki böbrek tümörlerinde, tümörün böbrekteki yerine göre rutin olarak uygulanabilen bir tekniktir. Burada amaç kanser kontrolünü sağlarken, sadece kanserli tümör dokusunun çıkartılması ve sağlam böreğin kişide bırakılmasıdır. Parsiyel Nefrektomi hakkında daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ

İleri düzeyde zor, ve tümör çapı 5 cm olan böbreğin ana damarlarına ve toplayıcı sistemine dayanmış büyük kitlenin Robotik cerrahi ile çıkartılması ve sağlam böbrek dokusunun korunması ameliyatını izlemek için TIKLAYIN

Deneyimli bir laparoskopik cerrahın parsiyel nefrektomide zamana karşı yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelinmesini sağlayan da Vinci Robotik Sistem‘in teknolojik avantajları şöyle sıralanabilir:

 1. Laparoskopik 2 boyutlu yerine daVinci sistem ile 3 boyutlu (3D) görüntü altında böbrekteki tümörlü dokunun sınırları belirlenir.
 2. Üç boyutlu yüksek çözünürlüklü (High Definition) görüntü ile derinlik hesabı rahatlıkla yapılarak tümörün çıkartılması
 3. Titremeyen robot kollarıyla dikişlerin atılması
 4. 540° açılı hareket kabiliyetine sahip robot kollar ile böbreğin hangi bölgesinde olursa olsun tümörün çıktığı alanın hızla ve derinlik kontrolüyle dikilebilmesi

Böbrek kanserinde parsiyel nefrektomi uygulamasındaki kesin endikasyonlar arasında

 • eş zamanlı iki taraflı böbrek kanseri vakaları,
 • soliter (tek böbrekli kişide) böbrekte tümör bulunması (unilateral renal agenezi veya daha önceden konturlateral nefrektomi)
 • kötü fonksiyonlu veya fonksiyonsuz diğer böbrek ile birlikte tümör olması

Böbrek kanserinde parsiyel nefrektomi uygulamasındaki kesin olmayan endikasyonlar arasında

 • İleri dönemde böbrek yetersizliği riski oluşturan hastalıkların olması (örnek diabet, yüksek tansiyon gibi)
 • Küçük ve dışarı doğru uzanım gösteren tümörler
 • Genç yaşta böbrek kanserinin görülmesi
 • Ailede böbrek kanseri görülmesi (genetik yatkınlık)
 

Erken evredeki olgularda (6-7 cm’nin altındaki kitlelerde) günümüzde artık böbreğin tümüyle alınması yerine, tümörlü bölgenin çıkartılarak, sağlam böbrek dokusunun korunması yaklaşımı tercih edilmektedir. Böbrek kanseri cerrahi tedavisinde, kanserli tümörün çıkartılarak, sağlam böbrek dokusunun korunduğu (Resim-1) cerrahiye birkaç isim kullanılmakta ve

 • Parsiyel (kısmi) nefrektomi
 • Nefron koruyucu tümor cerrahisi
 • Nefron koruyucu cerrahi

denilmektedir.

Resim-1: Böbrek kanseri cerrahisinde tümörün çıkartılarak, sağlam böbrek dokusunun korunması (parsiyel nefrektomi, nefron-koruyucu cerrahi)

Tümörün kanser kontrolünde güvenli olacağı sınır çizgilerle gösterilmiştir. Bu sınırdan tümor çıkartılarak yaklaşık böbreğin 5/6’sı korunmaktadır.

Eskiden açık cerrahi olarak uygulanan bu tedavi şekli günümüzde (son 15 yıldır) artık laparoskopik veya robotik olarak başarılı şekilde uygulanmaktadır.

Literatür verilerine göre ve laparoskopik–robotik 100’e yakın deneyimimizle

 1. Kanser kontrolünde (10 yıllık veriler ile)
 2. Tümör çıkartılan böbreğin fonksiyonunda
 3. İskemi (böbrek atar damarının kapatılması) süresinde
 4. Komplikasyon oranında

Açık cerrahi ile Robotik ve laparoskopik cerrahiler arasında anlamlı farklılıklar yoktur.

4-5 cm çapındaki bir tümör kitlesinin çıkartılması için karın kaslarına yaklaşık 20-25 cm.lik büyük bir ameliyat kesinin yapılması gibi büyük morbidite yerine

4 yada 5 delikten vücut içine yerleştirilen borular (5-10 mm çapında) ile robotik ya da laparoskopik ameliyatın yapılması daha fazla tercih edilmektedir (Resim-2). Bu tercihin en önemli nedeni

 1. Ameliyat sonrasında daha az ağrı
 2. Ameliyatın net (HD), büyütmeli (10-15 kat) görüntü altında yapılması
 3. Kozmetik olarak büyük ameliyat kesisinin olmaması
 4. Hızlı iyileşme ve sosyal hayata, günlük rutin aktivitelerine ve spor hayatına hızlı dönme
 5. Yara yerinde infeksiyon riskinin olmaması
 6. Büyük açık cerrahi kesisi yerinden fıtıklaşma riskinin olmaması

sayılabilir.

Hastaya bu avantajlar sunulurken yukarıda belirtildiği üzere kanser kontrolü, böbrek fonksiyonu açısından fark söz konusu değildir.

Resim-2: Prof. Dr. Tibet Erdoğru’nun sağ böbrek kanseri olgularında Robotik Cerrahi ile parsiyel nefrektomi uyguladığı hastalarında vücut içine yerleştirdiği trokar (boru) yerleri ve boruların ebadları görülmektedir.

Resim 2
Videoyu oynat

Böbrek Kanseri cerrahi tedavisinde Robotik Cerrahi teknik ile kanserli tümör dokusu çıkartılarak sağlam olan böbrek dokusu korunmaktadır.

Bu cerrahiye Robotik Parsiyel Nefrektomi denilmektedir.
Bu videoda sağ böbrek tümörü tespit edilmiş olan bir hastada robotik cerrahi ile uygulanan parsiyel nefrektomi ameliyatı görüntülerinin adım adım açıklamalı aşamaları ultra HD görüntü ile paylaşılmaktadır. Bu hastada ameliyat 120 dakika sürmüş, kanama 50 ml ve sıcak iskemi süresi 14 dakika olarak belirlenmiştir.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.