Mesane Kanseri Nasıl Anlaşılır?

Konu Başlıkları

İdrar kesesi (sidik kesesi) kanseri hangi belirtileri gösterir?

 1. İdrarda ağrısız şekilde kan görülmesi (ağrısız kırmızı idrar yapma)
 1. Sık sık ve yanarak idrara çıkma
 1. İdrarını bir anda bastırarak acil idrara gitme isteği
 1. İdrarda pıhtılı kanamaya bağlı, pıhtıların idrar kanalını tıkaması
 1. Yan ağrısı

Şimdi bu belirtilerin biraz detaylı açıklamalarını verelim:

İdrarda ağrısız şekilde kan görülmesi (ağrısız kırmızı idrar yapma)

İdrar yaparken genellikle ağrısız, acısız idrar rengi kanlı gelir. Bu kanlı idrar rengi bazen pembe renk şeklinde olabildiği gibi bazen çilek renginde ya da çay renginde bir kanam şeklinde de olabilir. Bazı durumlarda kanın idrar kesesinde pıhtılaşması ile idrar kanlı gelirken beraberinde ince solucan gibi pıhtı da işemektedir.

Klinikte en çok karşılaştığımız durumu şudur:

Hastada sadece bir kere pembe renkli (biz bunun tanımını et yıkantı suyu gibi idrar rengi deriz) idrar yapar ve bu renklenme kesilir. Hasta ve hatta bazen doktorlar bunun bir kuma ya da iltihaba bağlı olduğunu düşünür ve geçtiği için üstüne düşmezler. Ancak bu kanama birkaç ay hatta bazen 1-2 yıl sonra tekrar eder. Bu seferki kanama yine pembe olabileceği gibi daha koyu kırmızı da olabilir. İdrardan kanama sık sık tekrarlayınca ancak hasta doktora gelir ve mesane kanseri ilerlemiş olabilir.

Önemli Tavsiye:

İdrar renginiz pembe ya da koyu kırmızı olursa, bir kere olsa dahi mutlaka bir üroloji doktoru ile görüşünüz!

Sık sık ve yanarak idrara çıkma

İdrar kesesindeki kanserli doku mesane boynu (trigon) dediğimiz bölgede ise bu bölgenin idrar hissetmedeki hassasiyeti nedeniyle devamlı idrar varmış ya da idrarını tam boşaltamamış gibi bir his ile kendini gösterebilir.

Bazı durumlarda kanserli doku idrar kesesi kaslarına sirayet ettikçe ve mesanede yaygın ise mesane kapasitesini azaltarak sık sık yanmalı ya da yanmasız idrara çıkmaya neden olabilir. Özellikle kanama olmadığı zaman, bu belirti sistit ya da prostata bağlanabilir ve bu yönde tedavi edilmesine rağmen geçmemektedir. Bu yanıltıcı tedavinin uzaması kanserin ilerlemesine ve geç teşhise neden olabilmektedir.

İdrarını bir anda bastırarak acil idrara gitme isteği

Yukarıda belirtilen trigon bölgesindeki özellikle solid tipteki kanserlerde az bir miktar idrar kesesine dolduğu anda, ani idrarın gelme hissine neden olur ve idrar kesesi kası kasılır. Bu kasılma, hasta acil şekilde idrar hissi ile bir an önce idrarını boşaltmak istemesine neden olur.

Mesane kanseri hücreleri CIS (karsinoma in situ) denilen formda mesanede yaygın ise bu şekilde acil idrar hissi ile kendisini gösterebilir. Bu tip hastalarda da kanama olmadığında teşhiste gecikme sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Çok dikkatli olunmalıdır.

İdrarda pıhtılı kanamaya bağlı, pıhtıların idrar kanalını tıkaması

Mesane kanseri dokusundaki artan kılcal damarların kanaması ile mesane içinde kanama ve bu kanın mesane içinde pıhtılaşması söz konusu olur. Yoğun kanamada oluşan pıhtıda büyük olduğunda ve mesane bonuna oturduğunda idrarda tıkanmaya neden olabilmektedir. Hasta hem kanlı işer, hem de idrarını yapamaz ya da istediği gibi boşaltamaz. Bazı durumlarda bu pıhtı tüm mesanenin içini doldurur ve bu durumda hastada sık sık idrara çıkmaya neden olur.

Yukarıda anlatılan bu duruma mesane tamponatı demekteyiz. Mutlaka acil endoskopik girişim ile mesanedeki tampon oluşturan büyük pıhtı boşaltılmalıdır.

Yan ağrısı

Mesane kanseri böbrekten gelen idrar kanallarının idrar kesesine açıldığı ağzında çıkabilir. Bu durumda mesane kanseri dokusu büyüyerek bu ağızdan idrarın akışını engeller ve o taraftaki böbrekte şişmeye neden olur. Bu idrarın boşaltımındaki engellenme ile, o taraf böbreğinde biriken idrar böbrekteki kapsülün gerilmesine neden olarak yan (bel) ağrısına neden olabilir.

Bu ağrı bazen hafif dolgunluk şeklinde tariflenirken, ani tıkanma durumlarında taş düşürme gibi (kolik tarzında) ağrı ile de kendisini göstermektedir.

Bazı mesane kanserlerinde beraberinde böbrek te idrarın toplandığı havuzun (pelvis renalis) ya da idrarın iletildiği kanalın (üreter) tümörleri ile beraber olabilir. Buradaki tümörlerden kanama ile

Mesane Kanseri Teşhisi Nasıl Konur?

İdrarda kanama (hematüri) ile gelen her hastada ama istinasız her hastada mutlaka tüm abdomen (karın) ultrasonografisi değerlendirilemsi yapılmalıdır. Mutlaka idrar tahlili ile idrardaki kırmızı rengin alvuyarların (eritrositlerin) çokluğuna bağlı olduğu gösterilmelidir.

Ultrasonografide bazı mesane kanserleri görülemeye bilir. Bu oran %15-20 oranında olabilir. İdrarda kanama var yada yanmalı sık sık idrar çıkma ve acil idrar ile idrar yapma giderek artıyorsa, ultrasonografi normal olsa bile mutlaka sistoskopi (mesaneye endoskop ile bakılması) işlemi yapılmalı ve gerekirse mesaneden biopsi alınmalıdır.

Yukarıdaki vurgulanan beş klinik belirtide sırasıyla yapılması gerekenler

 1. Detaylı hikaye ve iyi bir fizik muayene
 2. Tam idrar tahlili
 3. Tüm batın
 4. ultrasonografisi
 1. Üriner sistem dinamik bilgisayarlı tomografisi ya da dinamik MRI / MRI Ürogtafi ya da BT Ürografi
 2. Sistoskopi (Mesanenin endoskopi ile incelenmesi)