Prostat Kanserinde Ameliyat Öncesi Hazırlık

Konu Başlıkları
 • TUR-Foraj- yöntemi için 
 • Robotik veya Laparoskopik Radikal Prostatektomi için 

TUR (TransUretral Rezeksiyon)-FORAJ ameliyatı için hazırlık

İlerlemiş prostat kanseri olgularında çok irileşen sert kanser dokusu idrar kanalını tam ya da tama yakın kapatır ve tıkar. Bu nedenle hasta idrarını yapamaz duruma gelir ve idrar kanalında geçiş açmak için bu ameliyat yapılır.

Ameliyat öncesinde prostat kanserindeki ilerlemiş seviyede olduğu ve bu nedenle idrar kanalını tıkadığı durum mutlak olarak değerlendirilmesi gereklidir.

Ameliyat öncesindeki genel ya da epidural (belden) anestezi açısından yapılması gereken hazırlıklar:

 • Tam idrar tahlili –infeksiyon var mı? araştırmak için-
 • Tam kan sayımı
 • EKG (elektrokardiografi)
 • Serum açlık kan şekeri, kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST, GGT), elektrolitler (sodyum, potasyum, klorür)
 • Akciğer grafisi –gerekli ise-
 •  

Size verilen ameliyat randevu tarihinden en az 7-8 gün önceden, eğer kullanıyorsanız, Aspirin, Coraspin, Ecopirin, Plavix, Coumadin, Dispril gibi kanı incelten ilaçları kesmelisiniz. Eğer bu tip ilaçları bırakmanız kesinlikle yasak ise mutlaka benimle temasa geçiniz. Tedavinizin aksamaması ve ameliyat için risk oluşturmaması için gerekli ilaç düzenlemelerin yapılması gereklidir.

Genellikle spinal ya da epidural anestezi ile belden aşağısı uyuşturularak ameliyatınızı yapmamıza rağmen, ameliyat saatinden önce yenilen gıdalar mideden barsaklara henüz geçmediği için anestezi sırasında nefes borusuna kaçabilme riskine sahiptir.

Ameliyat saatinizden öncesinde 6 (altı) saat süreli olarak ağızdan katı ve sıvı hiçbir gıda almamanız gereklidir.

Robotik veya Laparoskopik Radikal Prostatektomi ameliyatı için hazırlık

Ameliyat öncesinde prostat kanserinin

* prostatı saran kapsül içinde olma

* kapsülü aşmış olma

* seminal bezler ile lenf bezlerine sirayet etme (yayılma) riskleri açısından

gerekli görülürse durumun mutlaka fizik muayene, radyolojik ve nükleer yöntemlerle (parmakla muayene, prostat MRI, PSMA-Ga68 PET-CT ile) detaylı olarak değerlendirilmesi gerekebilir.

Bu tetkiklerle elde edilen veriler Prof. Dr. Tibet Erdoğru tarafından KATTAN, MSK gibi NOMOGRAM’lar ile değerlendirilerek hastaları, hasta yakınları ile kanserli durumun ihtimalleri konusunda  bilgilendirme yapılmaktadır.

Özellikle bu şekilde elde edilen bulguların hastanın patoloji sonucundaki biopsi sayısı ve Gleason Skoru ile beraber kontrole geldiğinde çok dikkatli şekilde değerlendirildikten sonra tedavisinin planlanması önemlidir. Ve bu planının hasta ile planlanması cerrahi sonrasındaki beklentiler açısından önemlidir.

Laparoskopik veya Robotik Radikal Prostatektomi üroloji pratiğinin en zor ve en ince ameliyatlarının başında gelmektedir. Özellikle sinir koruma tekniği ve sinir demetini korurken kanserli dokuların tümüyle çıkartılması gerekliliği arasındaki dengenin nasıl olacağı, tüm seçenekler ve olası komplikasyonlar hakkında detaylı olarak görüşülmesi önemlidir.

Ameliyat esnasında planlananın dışında bir bulgu ile karşılaşılması ile  farklı bir yaklaşıma geçmek ve ameliyat esnasında patolojik “Frozen Section” yöntemi ile korunmuş sinir-damar demeti üzerinde biopsilerle kanserli doku kalıntısının olup olmadığını yetkin patoloji değerlendirmesi ile ortaya koymak gerekebilir. Bu detayların enine boyuna ameliyat öncesi konuşulması hastanın ilerideki olası tedavilerinin kabulünde ve hastalığın yinelenmemesinde çok önemlidir.

Bu ameliyattan önce eğer kullanıyorsanız mutlak suretle sigarayı bırakmanız ya da çok azaltmanız gereklidir.

Ameliyat öncesinde genel anestezi açısından yapılması gereken hazırlıklar:

 • Tam idrar tahlili –infeksiyon var mı?? aratırmak gereklidir-
 • Tam kan sayımı
 • EKG (elektrokardiografi)
 • Serum açlık kan şekeri, kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST, GGT), elektrolitler (sodyum, potasyum, klorür)
 • Akciğer grafisi –gerekli durumlarda-

Size verilen ameliyat randevu tarihinden en az 7-8 gün önceden, eğer kullanıyorsanız, Aspirin, Coraspin, Ecopirin, Plavix, Coumadin, Dispril gibi kanı incelten ilaçları kesmelisiniz. Eğer bu tip ilaçları bırakmanız kesinlikle yasak ise mutlaka benimle temasa geçiniz. Tedavinizin aksamaması ve ameliyat için risk oluşturmaması için gerekli ilaç düzenlemelerin yapılması gereklidir.

Genel anestezi ile ameliyatınızı yaptığımız için ameliyat saatinizden öncesinde 6 (altı) saat süreli olarak ağızdan katı ve sıvı hiçbir gıda almamanız gereklidir.

Buna ek olarak ameliyatınızdan bir gün öncesinden hazmı zor, ağır yemek tüketmemizi öneririm.

Prof. Dr. Tibet Erdoğru

dr@tibeterdogru.com