Pudendal Sinir Pili

Konu Başlıkları

Pelvik Ağrı, Ağrılı Mesane Sendromu ve Felçli Mesane Tedavisinde Pudendal Sinir Pili

Günümüzde kronik pelvik ağrı oldukça önemli klinik problemlerin başında gelmektedir. Leğen kemiğini tarif eden kronik pelvik ağrının nedenleri de oldukça farklılık gösterebilmektedir. Zira pelvis (yani leğen kemiği) içinde çok farklı organların varlığı, farklı nedenlerde bu bölgede benzer ağrıların hissedilmesine yol açabilir.

Pelvis içinde yer alan başlıca organlar nelerdir ?

Kadın:

 • İdrar kesesi (mesane)
 • Rahim
 • Yumurtalar
 • Kalın barsak (rektum, anüs)
 • Pelvis taban kasları
 • Klitoris
 • Üretra
 • İliak damarlar
 • Sakral sinirler ve bunların dalları (örnek pudendal sinir)

Erkek

 • İdrar kesesi (mesane)
 • Prostat
 • Testisler
 • Kalın barsak (rektum, anüs)
 • Pelvis taban kasları
 • Penis
 • Üretra
 • İliak damarlar
 • Sakral sinirler ve bunların dalları (örnek pudendal sinir)

Pelvis içindeki Üroloji’yi ilgilendiren en önemli problemler

 • Ağrılı Mesane Sendromu
 • Kronik Pelvik Ağrı (Pudendal Sinir Sıkışması, Pudendal Nöralji)
 • Felçli Mesane, Çalışmayan Mesane
 • Kadın ve Erkekteki Orgazm sorunları
  (orgazm olamama, ağrılı boşalma, tekrarlayan orgazm atakları)
 • Erkekte Erken Boşalma

Kronik Pelvik Ağrı’da Üroloji’yi ilgilendiren ağrı durumları

Günümüzde Üroloji’de

 • Felçli idrar Kesesi nedeniyle idrar yapamayan ya da idrarını boşaltamadığı için TAK (temiz aralıklı kateter) kullanan hastalarda
 • İlaç tedavisine dirençli Aşırı Aktif Mesane sendromunda
 • Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)
 • Pudendal Sinir Ağrısında

İlaç ya da uygulayıcı tedavilere yanıt vermeyen olgularda Sakral Sinir denilen kuyruk sokumu kemiğinden çıkan sinirlere pil tedavisi uygulanmaktadır. Ancak bu uygulamalar genellikle ciltten sinir köküne röntgen makinası altındaki kemik görüntüsü kılavuzluğunda yerleştirilmeye çalışıldığından yetersiz kalabilmektedir. Ayrıca sinirlerdeki farklı fonksiyon kayıpları ve sinir içerik yapıları nedeniyle de istenilen tedavi yanıtları alınmayabilir.

Yukarıda sözü edilen ağrılı ya da felçli idrar kesesine, orgazmı sağlayan penis ya da klitorise ve hatta büyük abdesti tutmamızı sağlayan anüs büzük kasına uyarılar pudendal sinir üzerinden gitmektedir. İşte bu nedenle son dönemde elektrik uyarısını veren elektrodların direkt pudendal sinir üzerine yerleştirilmesi ve pil ile bu sinirin uyarısı diğer yönteme göre oldukça başarılı sonuçlarla karşımıza çıkmaktadır.

Zira pudendal sinir hem hedef organı (mesela idrar kesesi, mesela penis ya da klitorisi uyarır) sakral kökler ise pelvis alanındaki bütün organların uyarısını sağlar yani hedefe özgün değildir. Bu nedenle pudendal sinir üzerine uygulanan pillerin hedef organ dışında bir etkisi olmadığı için yan etkileri de ya sınırlı ya da olmamaktadır.

İşte bu nedenlerle günümüzde tüm dünyada pudendal sinir özgün pil yerleştirme konusunda çok ciddi araştırmalar ve pilot değerlendirmelerin sonuçları bilimsel kongre ve dergilerde yayınlanmaya başlamıştır.

Pudendal Nöraljiye bağlı Kronik Pelvik Ağrı tedavisinde direkt pudendal sinire uygulanan pil ile ağrının geçme oranı %80 olarak belirtilmiştir.

Sakral Sinire yerleştirilen pil ile Felçli Mesanesi tam randımanlı çalışmayan bir hastamıza, Literatürde İstanbul Tekniği olarak 2014 yılında yayınladığımız Laparoskopik teknik ile Pudendal Sinir üzerine yerleştirdiğimiz elektrod ve pil ile mükemmel randımanlı idrar yapmayı ve orgazm hissinde ve cinsel fonksiyonda anlamlı iyileşmeyi sağladığımız vaka sonucumuz kongrelerde sunulmuş ve bilimsel dergilerde yakın gelecekte yerini alacak bir teknik olacaktır.

Bu belirtilen bilimsel araştırmaların ışığında günümüzde

Pudendal Sinir üzerine direkt yerleştirilen piller ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Dünya’da tariflenen laparoskopik (3 ufak delikten) girilerek pudendal sinire pil yerleştirme tekniğimiz ile bu tedavi günübirlik hastanede yatma ve ağrısız bir işlemle başarılı şekilde gerçekleştirilmektedir.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.