Testis Kanseri ve Ameliyat Sonrası Dönem

Konu Başlıkları

Testis kanseri nedeniyle testis çıkartıldıktan sonra ilk planda erken iyileşme döneminin (ameliyat sonrasındaki 7-10 gün) tamamlanması beklenir.

Bu dönem sonunda hem patoloji raporu, hem de tümöre bağlı yüksek ise kanserli testis vücuttan uzaklaştırıldıktan sonraki serum testis tümör belirteçlerindeki düşüşü takip edilir.

Testis kanseri ilk planda Retroperitoneal bölgedeki lenf bezlerine ve bazen de akciğerlere yayılma gösterdiğinden, ameliyat sonrası dönemde toraks (akciğerler) ve tüm batın bölgesinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi gereklidir.

Bu değerlendirme sonucunda iki bulgu karşımıza çıkabilir.
Retroperitoneal alanda tümöre bağlı büyümüş lenf bezi kitlesi yoktur ve her şey normaldir.
Retroperitoneal alanda tümöre bağlı büyümüş lenf bez kitleleri vardır.

Patoloji değerlendirmesi bize testis kanserinin tip ya da tiplerini verir. Bazen birden fazla kanser komponenti beraber tümörü oluşturmuş olabilir

Testis tümörünü oluşturan kanser komponentleri
1. Seminom
2. Non-Seminom
3. Teratom
4. Yolk sac tümörü
5. Koryokarsinom

olabilir. Tümör %100’ü Seminom ise, bu Seminom olarak isimlendirillir.
Diğer tümör tipleri, seminom ve non-seminom beraber olsa bile, Non-seminom tümör tipi olarak kabul edilir. Non-Seminomatöz tümörlerin büyük bir çoğunluğu farklı germ hücreli tümörün karışımından oluşur. Örneğin : Non-seminom % + Yolk Sac % + Teratom % , gibi.

Patoloji değerlendirmesi ve kanserin evrelemesinden sonra, yaklaşık ameliyatın 15. günü, Üroloji Kanser Konseyi’mizde hastanın kanser durumu enine-boyuna değerlendirilir ve hasta için en uygun ve geçerli tedavinin planlanmasına karar verilir.

Sadece Testis Kanseri’n de değil diğer Üroloji kanserleri olan Prostat KanseriMesane Kanseri ve Böbrek Kanseri’nde tedavi öncesi ya da sonrasında Üroloji Kanser Konseyi’mizde tüm vakalar detaylı şekilde tartışılarak, güncel bilgi ve deneyimler ile en uygun tedavi hastamıza önerilir.

Testis Kanseri’nde Üroloji Kanser Konseyi’nde vaka tartışıldıktan sonra

Evre, Kanser Tipi, Belirteçlerin seviyesi, Genel durumuna göre

Robotik evreleyici RPLND
Kemoterapi
Radyoterapi

tedavilerinin planı ve programı yapılmaktadır. Bu plan ve beklentiler hasta ve hasta yakınları ile görüşüldükten ve bilgilendirildikten sonra, planlanan tedavinin gerçekleştirilmesi ve takiplerinin yapılmasına başlanmalıdır. Bu aşamada RPLND mi? önleyici Kemoterapi mi mutlaka hasta ve yakınları ile görüşülmelidir.

Kemoterapi öncesinde Retroperitoneal alanda büyük bir kitle var ve kemoterapi sonrasında kitlede kaybolma yoksa (ya da 2 cm üzerinde ise) mutlaka post-Kemoterapi RPLND yapılmalıdır.

Buradaki RPLND’ye ait lenf bezlerinin ve kitlenin değerlendirmesi ile
-ya Takip
-ya da İkincil Kemoterapi planlaması Konsey’de görülerek karar verilir.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.