Mesane Kanserinde Ameliyat Öncesi Hazırlık

Konu Başlıkları

Mesane Kanserinde Ameliyat Öncesi Hazırlık Dönemi

TUR (TransUretral Rezeksiyon) ameliyatı için hazırlık

Ameliyat öncesinde mesane tümörü ve tümörün mesane içindeki durumun mutlaka radyolojik yöntemlerle (sadece İVP, ultrasonografi değil, BT yada MRI ile de) detaylı olarak değerlendirilmesi gereklidir. Özellikle TUR ameliyatında mesane tümörünün kazınmasından sonra ameliyatın etkisi ile mesane duvarında oluşacak ödem ve kalınlaşma ameliyattan sonra çekilecek BT ve MRI görüntülerinde kendisini mesane çevresinde bulanıklaşma olarak göstereceğinden, bunun tümöre ait bir yayılım mı, yoksa cerrahiye ait bir görüntü mü olduğu ayırt edilemez. 

Bu hastanın patoloji sonucu ile beraber kontrole geldiğinde ilerideki tedavisinin planlanması için oldukça önemlidir. Ancak bunun için bazen belirtilen değerlendirmeler ile karar verilemeyebilir. Bu aşamada re-TUR denilen yeniden TUR ile dokunun tekrar kazınması ile değerlendirmeye ihtiyaç olabilir.

Ameliyat öncesindeki 10-15 gün içinde genel anestezi açısından yapılması gereken hazırlıklar:
• Tam idrar tahlili
•  Tam kan sayımı
•  EKG (elektrokardiografi)
•  Serum açlık kan şekeri, kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST, GGT), elektrolitler (sodyum, potasyum, klorür)
•  Akciğer grafisi

Size verilen ameliyat randevu tarihinden en az 7-8 gün önceden, eğer kullanıyorsanız, Aspirin, Coraspin, Ecopirin, Plavix, Coumadin, Dispril gibi kanı incelten ilaçları kesmelisiniz. Eğer bu tip ilaçları bırakmanız kesinlikle yasak ise mutlaka benimle temasa geçiniz. Tedavinizin aksamaması ve ameliyat için risk oluşturmaması için gerekli düzenlemelerin yapılması gereklidir.

Genellikle spinal ya da epidural anestezi ile belden aşağısı uyuşturularak ameliyatınızı yapmamıza rağmen, ameliyat saatinden önce yenilen gıdalar mideden barsaklara henüz geçmediği için anestezi sırasında nefes borusuna kaçabilme riskine sahiptir. Ameliyat saatinizden öncesinde 6 (altı) saat süreli olarak ağızdan katı ve sıvı hiçbir gıda almamanız gereklidir.

Robotik veya Laparoskopik Radikal Sistektomi ameliyatı için hazırlık

Ameliyat öncesinde mesane tümörü ve tümörün mesane içindeki durumun mutlaka radyolojik yöntemlerle (sadece İVP, ultrasonografi değil, BT yada MRI ile de) detaylı olarak değerlendirilmesi yanında lenf bezleri, karaciğer, akciğer ve kemiklerin değerlendirilmiş olması gereklidir. Özellikle bu şekilde elde edilen bulguların hastanın patoloji sonucu ile beraber kontrole geldiğinde çok dikkatli şekilde değerlendirildikten sonra tedavisinin planlanması ve bu planının mutlaka hasta ile planlanması gereklidir. 

Laparoskopik radikal sistektomi üroloji pratiğinin en uzun ve en zor ameliyatlarının başında gelmektedir. Özellikle mesanenin alınmasından sonra idrarın depolanmasının nasıl olacağı, tüm seçenekler ve olası komplikasyonlar hakkında detaylı olarak görüşülmesi zaruridir. Ameliyat esnasında planlananın dışında bir depolama oluşturulması yaklaşımı gerekli olabilir. Örneğin ince barsaktan yeni mesane yapılması planlanırken, ileal loop ile torba takılmasına ameliyat sırasında karar verilebilir. Bu detayların enine boyuna ameliyat öncesi konuşulması hastanın ilerideki olası tedavilerinin kabulünde ve hastalığın yenilmesinde çok önemlidir.

Bu ameliyattan önce eğer kullanıyorsanız mutlak suretle sigarayı bırakmanız gereklidir.

Ameliyat öncesindeki 10-15 gün içinde genel anestezi açısından yapılması gereken hazırlıklar:

•  Tam idrar tahlili
•  Tam kan sayımı
•  EKG (elektrokardiografi)
•  Serum açlık kan şekeri, kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST, GGT), elektrolitler (sodyum, potasyum, klorür)
•  Akciğer grafisi

Size verilen ameliyat randevu tarihinden en az 7-8 gün önceden, eğer kullanıyorsanız, Aspirin, Coraspin, Ecopirin, Plavix, Coumadin, Dispril gibi kanı incelten ilaçları kesmelisiniz. Eğer bu tip ilaçları bırakmanız kesinlikle yasak ise mutlaka benimle temasa geçiniz. Tedavinizin aksamaması ve ameliyat için risk oluşturmaması için gerekli düzenlemelerin yapılması gereklidir.

Genel anestezi ile ameliyatınızı yapmamıza rağmen diğer ameliyatlar gibi burada 6 saatlik açlık ve susuzluk yeterli olmaz. Zira idrar depolaması için kullanılacak ince barsağın mutlaka hasta bir gün öncesinde akşamüstü hastaneye yatırılarak kullandığım protokolle yıkanması ve tümüyle temizlenmesi gereklidir. Ayrıca mutlaka koruyucu antibiotik tedavisi de bir gece önceden başlamalıdır. Bu nedenle ameliyat randevunuzdan bir önceki gün öğlen saatlerinde ameliyatın gerçekleştirileceği hastaneye gelip yatmanız gereklidir.

Son dönemlerdeki barsak temizlik protokollerinde çok gerekli olmasa da, size ameliyattan 2 gün önceden tanesiz ancak kalorili ve bol proteinli (muhallebi, püre, etsuyu çorba gibi..) yemek yemenizi öneririm. Özellikle Bol posalı, taneli ve çekirdekli yiyecekleri bu aşamada tüketmeyiniz.