Mesleki Profil

MESLEK PROFİLİ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki tıp (1983-1989)ve Üroloji ihtisas (1990-1996) eğitimi sonrasında, iki yol İstanbul Alman Hastanesi’nde üroloji bölümünde çalıştı ve 1999 yılında akademik kariyerini gerçekleştirmek üzere Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi’ne geçti.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi “Massachusettes General Hospital” hastanesi “Böbrek Taş Hastalıkları Merkezi”nde Prof. Dr. Stephen Dretler başkanlığında 1999 yılında gördüğü eğitim sonrasında, böbrek taş hastalıklarında uygulanan endoskopik tedaviler konusunda oldukça başarılı tedavilere imza atmıştır. Halen böbrek taşı tedavisinde uygulanan Perkütan Nefrolitotripsi (PNL) ve Retrograd İntrarenal Cerrahi (RİRC) tedavilerini başarılı şekilde devam ettirmektedir.

Üroloji’de Onkolojik bölümü oluşturan Prostat kanseri, mesane kanseri , testis kanseri, böbrek kanseri hastalıklarının tedavisinde, tüm dünyada önemli bir cerrahi tedavi halini alan laparoskopik konusunda, Heidelberg Üniversitesi “Heilbronn Hastanesi”nde, Prof. Dr. J. Jens Rassweiler başkanlığında 2004 yılında, klinik fellow olarak, cerrahi eğitim almıştır.

Ülkemizde de prostat kanseri, mesane kanseri ve böbrek kanseri başta olmak üzere ürolojik hastalıkların birçoğunda 1500’ün üzerinde vakadan oluşan deneyimi ile laparoskopik cerrahiyi başarı şekilde gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Özellikle prostat kanserinde 400’ün üzerinde konvansiyonel laparoskopik cerrahi deneyimi ile, 2010 yılı itibariyle ülkemizde 500’ün üzerinde robotik radikal prostatektomi tecrübesi ile bu iki tekniği kombine uygulayan cerrahi deneyime sahip üroloji uzmanlardan birisidir.

Laparoskopi alanındaki deneyimini 2010 yılında daVinci Robotik Cerrahi Sistem ve bu sistemin cerrah ile hastaya sağladığı teknolojik avantajlar ile birleştirerek robotik teknolojinin tüm olanaklarını hastalarının tedavisinde uygulamaya başlamıştır. 2010 yılından bu yana yurtiçi ve yurtdışından hastalarına uyguladığı Robotik Cerrahi tedavilerine devam ederken, bilimsel alanda da özellikle başta Challenges in Laparoscopy & Robotics toplantırının bilimsel kurul üyeliği olmak üzere, kendisinden söz ettirmiştir.

Ürolojik hastalıklarda uygulanan endoskopik, laparoskopik ve robotik cerrahi tedavilerle beraber teknolojik yenilikleri takip eden ve ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik çalışan Endoüroloji Derneği’nin iki dönem genel sekreterliğini süresince, Prof. Dr. Tibet Erdoğru özellikle ülkemizdeki eğitim faaliyetlerinin önemi doğrultusunda bir çok eğitim projelerini hayata geçirmiştir. Özellikle son yıllarda başkanlığını yapmış olduğu Üroloji Hekimleri Derneği tarafından da, organize edilen ve Avrupa’da da büyük ilgi uyandıran eğitim faaliyetlerinin projelendirilmesi ve organizasyonlarını gerçekleştirmektedir.

Son yıllarda ülkemizde ve uluslararası alanda (Singapur, Malezya, Brezilya, İtalya, İspanya, Avusturya, Hollanda gibi) ürolojik eğitim faaliyetleri olarak, önemli nitelikte kabul gören, 20’nin üzerinde eğitim ve canlı cerrahi projesine imza atmış ve bu bilimsel toplantılarda hem organizatör hem de eğitmen olarak görev almıştır.

Pratisyen Hekim (Mecburi Hizmeti)
9 Kasım 1989-30Ağustos 1990
Mardin Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı

Araştırma Görvelisi (İhtisas Eğitimi)
1 Eylül 1990 – 25 Ekim 1995
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

1 Kasım 1995 – 16 Kasım 1998
Alman Hastanesi
Üroloji Departmanı, İstanbul

4 Aralık 1998- 14 Mart 2011
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı, Antalya

14 Mart 2011 – 1 Kasım 2016
Memorial Sağlık Grubu
İstanbul Ataşehir / Antalya Hastaneleri
Üroloji Departmanı (Başkan)

1 Kasım 2016 – Şimdiye Kadarki Zaman
Üroklinik.com.tr

1-30 Ağustos 1988
İntern Doktor “Seçmeli Stajı”
Glasgow Üniversitesi, “Royal Infirmary” Anestezi Departmanı
Supervizör: Dr. Gavin N.C. Kenny

1 Ekim – 24 Aralık 1999
Klinik Fellow (Eğitim Konusu: Endoüroloji)
Harvard Üniversitesi, “Massachusetts General Hospital”
Üroloji Departmanı, Böbrek Taş Hastalıkları Merkezi
Supervizör: Prof. Dr. Stephen Dretler

2 Ocak – 1 Ekim 2004
Klinik Fellow (Eğitim Konusu: Laparoskopik ve Robotik Ürolojik Cerrahi)
Heilderberg Üniversitesi Heilbronn Hastanesi Üroloji Departmanı
Supervizör: Prof. Dr. Jens Rassweiler

Endoüroloji Derneği, Aktif Üye 
Türk Üroloji Derneği, Aktif Üye
Türk Androloji Derneği, Aktif Üye
Türk Çocuk Ürolojisi Derneği, Aktif Üye
“American Urological Association” (AUA), Katılımcı Üye
“Society for Basic Urologic Research” (SBUR), Aktif Üye
“European Association of Urology” (EAU), Aktif Üye
“Endourology Society”, Aktif Üye
European Society of Urologic Technology (ESUT) Board Member of Training Section

“Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” ve “Öğretme ve Öğrenme Sürecinde İletişim”
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,19-20 Şubat 1999, Antalya
“Basic Approach to experimental animal”
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 13 Haziran 1999, Antalya
“Recent advances in Laparoscopic Urology” ve
“Urodynamics and Neuro-uropharmacology”, 8 Ekim 2000, İzmir
“Eğitim Becerileri ve Eğitici Eğitimi”
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 22-25 Mayıs 2001, Antalya
1999 yılı 4., 2000 yılı 5., 2002 yılı 6. ve 2004 yılı 7. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji
Kursları, Organizasyon Komitesi Sekreteri

İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu’ndan 27 Aralık 1996 tarihinde
“1996 Yılında Başarılı Araştırıcı Belgesi”
2001 Uluslararası Pfizer “Cardura” Proje Yarışma Ödülü
2002 Alpay Kelami Ödülü
Seksüel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi-1, 13-15 Haziran 2002 İstanbul
2003 Akdeniz Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü

“Institute Scientific Information” listesindeki verilere göre bilimsel dergilerde çıkan atıf sayısı: 203

Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, 2000, 2002, 2004, 2006
Endoüroloji Derneği 1e1 İleri Laparoskopi Eğitim Programları 2009, 2010
Endoüroloji Derneği 1e1 PNL Eğitim Programı 2010
Endoüroloji Derneği Taze Kadavrada Laparoskopik Cerrahi Eğitim Programları 2009, 2010
8. Ulusal Endoüroloji Kongresi 2009
9. Ulusal Endoüroloji Kongresi 2011

Fonksiyonel Endoüroloji
Prof. G. Janetschek ile birlikte
2010

Salzburg Üniversitesi
Üroloji Departmanı
Salzburg-Avusturya

ENDO FE/MALE
Prof. J de la Rosette &
Prof. P. Laguna ile birlikte
2011
Amsterdam Medical Center Üroloji Departmanı Amsterdam – Hollanda

URO-UPDATES
Doç. C. Dinlenc ile birlikte
2011
Albert Einstein Univesitesi
Beth Israel Hastanesi
Üroloji Departmanı
Üroloji Departmanı

UNIVERSCOPE
Prof. D. Melloni ile birlikte
2011
Palermo Üniversitesi
Üroloji Departmanı
Sicilya – İtalya

UNIVERSCOPE
Prof. E. Solsona ile birlikte
2012
Valencia Onkoloji Enstitüsü
Üroloji Departmanı
Valencia – İspanya

ENDO FE/MALE
Prof. I. Gill ile birlikte
2012
Southern California Üniversitesi
Üroloji Departmanı
Los Angles – ABD

ENDO FE/MALE
Prof. R. Malek ile birlikte
2012
Kuala Lumpur – Malezya 

EXTREME LAPAROSCOPY
Extreme Laparoscopy 2015,
Elazığ Extreme Laparoscopy 2016,
İzmit Extreme Robotics and Laparoscopy 2019, İstanbul

Jens Rassweiler, Tibet Erdoğru, Marto Sugiono, Dogu Teber. Laparoscopic transperitoneal radical prostatectomy. Gill I (Ed.) Textbook of Urologic Laparoscopy, Informa Inc. New York, 2006; pp:.677-703.

Gabriel Anghel, Rafael V. Maldonado, Chiad Safi Khalid, Tibet Erdoğru, Doğu Teber, Thomas Frede, Jens Rassweiler. Laparoscopic radical prostatectomy- the Heilbronn technique. Coman I and Duca S (Eds.) Urological Laparoscopic Surgery, “Iuliu Hatieganu” Medical University Publishing, Napoca, 2005; pp: 182-194.

Jens Rassweiler Dogu Teber, Yoram Dekel, Michael Schulze, Tibet Erdoğru, Thomas Frede. Laparoscopic radical nephrectomy. Moore RG, Bishoff JT, Loening S, Docimo SG (Eds.) Minimally Invasive Urologic Surgery, Taylor & Francis Group, London, 2005; pp: 513-525.

Tibet Erdoğru, Mehmet Baykara. Benign prostat hiperplazisi ve seksüel fonksiyon bozuklukları. Kadıoğlu A, Başar M (Ed.), Cinsel Fonksiyon Bozuklukları, Türk Androloji Derneği.

Tibet Erdoğru, Mehmet Baykara. Veno-oklüziv disfonksiyon tedavisinde penil venöz cerrahi. Kadıoğlu, A., Köksal, T. (Ed.) Erkek Seksüel Disfonksiyonu, Nobel Kitapevi, İstanbul, 2000, pp:173-178.

Tibet Erdoğru: Gonokoksik İnfeksiyonlarda Klinik Belirtiler. Anğ, Ö., Ağaçfidan, A. (Ed) Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar (CTBH) Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayın No:35, Faik Yolaç Ofset Basım, İstanbul, 1999, pp: 87-96.

Tarık Esen, Tibet Erdoğru, Haluk Ander: Genito-üriner sistemin Chlamydia trachomatis infeksiyonları. Anğ, Ö., Badur, S., Ağaçfidan, A. (Ed). Chlamydia İnfeksiyonları ve Tanıda Yenilikler, İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 1994; pp: 11-24.

Endoüroloji Derneği 1e1 Laparoskopik Cerrahi Eğitim Programı 2009-2010-2011
(Organizasyon & Eğitmen)

Endoüroloji Derneği 1e1 Perkütan Nefrolitotripsi Eğitim Programı 2010 – 2011
(Organizasyon & Eğitmen)

Endoüroloji Derneği, Endoüroloji Yaz Okulu 2010-2011
(Organizasyon & Eğitmen)

Endoüroloji Derneği, Bölgesel Canlı Ameliyat yayınlı Toplantıları 2009-2010-2011
(Denizli, Konya, Elazığ, Bursa, Kocaeli, Sivas, Isparta)

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi -2009-
(Organizasyon & Eğitmen)

Endoüroloji Derneği, Taze Kadavrada Laparoskopik Cerrahi Kursu -2010-
(Organizasyon & Eğitmen)

Fonksiyonel Endoüroloji Salzburg Eğitim Toplantısı, Avusturya -2010-
(Organizasyon & Eğitmen)

Endo-Live 2010 Singapur Eğitim Toplantısı, Singapur -2010-
(Organizasyon)

Endo-Live 2011 Rio de Jenairo Eğitim Toplantısı, Brezilya -2011-
(Organizasyon & Eğitmen)

Euro-Live Verona Eğitim Toplantısı, İtalya -2011-
(Organizasyon & Eğitmen)

URO-MASTERS 2011 Albert Einstein University Beth Israel Hospital,
New York, ABD -2011-
(Organizasyon & Eğitmen)

FE/MALE in Endourology 2011 Amesterdam Medical Center,
Amsterdam, Hollanda -2011-
(Organizasyon & Eğitmen)

UNIVERSCOPE 2011 Palermo University,
Sicilya, İtalya -2011-
(Organizasyon & Eğitmen)

FE/MALE in Endourology 2012 Southern California University,
Los Angles, ABD -2012-
(Organizasyon & Eğitmen)

UNIVERSCOPE 2021 Valencia Onkoloji Enstitüsü,
Valencia, İspanya -2012-
(Organizasyon & Eğitmen)

FE/MALE in Endourology 2012 Malesia Urological Association,
Kuala Lumpur, Malezya -2012-
(Organizasyon & Eğitmen)

2004 Avrupa Üro-Teknoloji Derneği (ESUT) ve Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, Antalya – Türkiye

2008 Innovations and EBM in Urology, Atina – Yunanistan

2009 Dünya Enodüroloji Kongresi, Münih – Almanya

2009 Avrupa Üro-Teknoloji Derneği (ESUT) Toplantısı, Antalya – Türkiye

2010 ESUT Brain-Storming Meeting, Antalya – Türkiye

2011 Challenges in Laparoscopy and Robotics, Leipzig – Almanya

Prof. Dr. Tibet Erdoğru, halen, European Society of Urologic Technolgy, Training
Section Board Member olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Challenges in laparoscopy & Robotics 2015, Istanbul
Kongre Başkanı

Extreme Laparoskopi 2015, Elazığ
Proje Direktörü

Extreme Laparoskopi 2019, İstanbul
Proje Direktörü

Tarık Esen, Faruk Özcan, Tibet Erdoğru, Haluk Ander, Sedat Tellaloğlu: Testis tümörlerinde vasküler tutulumun prognostik önemi. Türk Üroloji Dergisi, 18: 229-232, 1992.

Davud Farshi, Ateş Kadıoğlu, Ahmet T. Beşışık, Tibet Erdoğru, Haluk Ander, Sedat Tellaloğlu: Erektil disfonksiyon tedavisinde eksternal vakum cihazının yeri. Türk Üroloji Dergisi, 19: 273-277, 1993.

Ateş Kadıoğlu, Tibet Erdoğru, Haluk Ander, Sedat Tellaloğlu: Konjenital penil kurvatur tedavisinde değişen tedavi yaklaşımımız. Türk Üroloji Dergisi, 19: 366-369, 1993.

Tarık Esen, Vahit Özmen, Murat Tunç, Abdullah İğci, Faruk Özcan, Mustafa Akıncı, Tibet Erdoğru: Prostat kanseri evrelemesinde laparoskopik pelvik lenfadenektomi. Türk Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi, 1: 18-21, 1994.

Tibet Erdoğru, Tarık Esen, Orhan Ziylan, Haluk Ander, Mustafa Akıncı: İatrojenik üreter darlıklarında endoskopik tedavi: Endoüreterotomi ve Balon dilatasyon. Türk Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi, 1: 83-89, 1994.

Ateş Kadıoğlu, Tibet Erdoğru, Sedat Tellaloğlu: Intrapenile arterial anatomic details examined by color Doppler ultrasonography. Marmara Medical Journal 7: 122-125, 1994.

Mustafa Akıncı, Ateş Kadıoğlu, Mustafa Usta, Faruk Özcan, Tibet Erdoğru, Sedat Tellaloğlu: Böbrek Kistinin laparoskopik retroperitoneal marsupiyalizasyonu. Türk Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Dergisi 1: 154-158, 1994.

Tibet Erdoğru, Tarık Esen, Orhan Ziylan: Soliter retroperitoneal benign Schwannoma. Üroloji Bülteni 5: 232-234, 1994.

Ateş Kadıoğlu, Tibet Erdoğru, Teoman C. Kadıoğlu, Halil İşgüven, Sedat Tellaloğlu: Varikosel teşhisinde renkli Doppler ultrasonografi. Türk Üroloji Dergisi, 20:19-22, 1994.

Tibet Erdoğru, Tarık Esen, Mustafa Akıncı, Sedat Tellaloğlu: Üreterin kistik veziküla seminalise ektopik açılımı ve ipsilateral renal disgenezi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 57: 98-101, 1994.

Ateş Kadıoğlu, Faruk Özcan, Işın Kılıçaslan, Sami Doğan, Tibet Erdoğru, Sedat Tellaloğlu: Fowler-Stephens prosedürü iki aşamada mı yapılmalı? Türk Üroloji Dergisi, 20: 261-268, 1994.

Selahittin Çayan, Faruk Özcan, Tibet Erdoğru, Ateş Kadıoğlu, Sedat Tellaloğlu: Üretero-renal kolik tedavisinde non-steroid antiinflamatuar ajan olarak tenoksikam ve spazmolitiklerin etkisinin karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi, 20: 386-393, 1994.

Salah Babacan, Ateş Kadıoğlu, Emre Tüzün, Kadir Doğruer, Tibet Erdoğru, Kaya Memişoğlu, Sedat Tellaloğlu: SST deformite şeklindeki konjenital penil kurvaturun yeni bir teknikle tedavisi. Türk Üroloji Dergisi, 20: 451-455, 1994.

Ateş Kadıoğlu, Tibet Erdoğru, Faruk Özcan, İrfan Orhan, Mustafa Usta, Sedat Tellaloğlu: Penil arteriyel sistemin değerlendirilmesinde renkli Doppler ultrasonografi ile kavernozal arter sistolik oklüzyon basıncının karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi 21: 73-78, 1995.

Tibet Erdoğru, Ateş Kadıoğlu, Sedat Tellaloğlu: Penil vasküler sistemin dinamik infüzyon kavermozometri ve kavernozografi ile değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi 21:79-89, 1995.

Fürüzan Numan, Ateş Kadıoğlu, Selahittin Çayan, Faruk Özcan, Sinan Çakırer, Tibet Erdoğru: Perineal travma sonrası geç dönemde oluşan yüksek akımlı priapizmin bukrilat embolizasyonu ile tedavisi. Türk Üroloji Dergisi 21: 94-98, 1995.

Tibet Erdoğru, Ateş Kadıoğlu, Faruk Özcan, Sedat Tellaloğlu:Dupleks ultrasonografi ile penil arteriyel sistemin fonksiyonel değerlendirilmesinde akselerasyonun önemi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 58: 70-75, 1995.

Ateş Kadıoğlu, Tibet Erdoğru, Sedat Tellaloğlu: Kaverno-venöz yetersizlikte skleroterapi ile kombine penil venöz cerrahi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 59: 32-36, 1996.

Ateş Kadıoğlu, Tibet Erdoğru, Sedat Tellaloğlu: Peyronie hastalığında insizyon venöz patch (Lue tekniği) ile ilk deneyimlerimiz. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 59: 39-44, 1996.

Haluk Ander, Taner Koçak, Mustafa Akıncı, Tibet Erdoğru: Stres inkontinans tedavisinde endoskopik kontrollü mesane boynu süspansiyonu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 59: 83-87,1996.

Mustafa Akıncı, Tibet Erdoğru, Selahittin Çayan, Tarık Esen, Sedat Tellaloğlu: Henriksson-Ward transvesikokapsüler prostatektomi deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi 22: 254-259, 1996.

Tibet Erdoğru, Necdet Aras: Renkli Doppler ultrasonografi ile veno-oklüziv disfonksiyon değerlendirilmesinde “redosing” ve “stimüasyon” kavramının önemi. Türk Üroloji Dergisi 23: 161-166,1997.

H. Murat Tunç, Teoman C. Kadıoğlu, Taner Koçak, Faruk Özcan, Tibet Erdoğru: Üretral rekontrüksiyonların üroflowmetri ile takibi. Türk Üroloji Dergisi 23: 389-392, 1997.

Tibet Erdoğru, Necdet Aras: Vizüel ve genital stimülasyon ile tekrarlanan intrakorporeal vazoaktif ajan injeksiyonun penil hemodinami üzerine etkisi. Üroloji Bülteni 8: 232-238, 1997.

Tansel Kaplancan, Pınar Kadıoğlu, Adil Azizlerli, Tibet Erdoğru, Kazım Çimen, Kubilay Karşıdağ, İlhan Satman, Nevin Dinççağ, Temel Yılmaz, Ateş Kadıoğlu: Diabetik erektil disfonksiyonlu hastaların penil vasküler sisteminin değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 60: 200-206, 1997.

Tibet Erdoğru, Necdet Aras: Erektil disfonksiyonun değerlendirilmesinde noktürnal penil tumesans, renkli Doppler ultrasonografi ve infüzyon kavernozometrinin korelasyonu. Türk Üroloji Dergisi 24: 244-249, 1998.

Tibet Erdoğru, Eren Eroğlu, Ömer Aker, Necdet Aras: Akut yan ağrısının değerlendirilmesinde spiral kompüterize tomografinin yeri. Türk Üroloji Dergisi 24: 435-441, 1998.

Mustafa F. Usta, İ. Türker Köksal, Tibet Erdoğru, Bülent Erol, Kazım Çimen, Ateş Kadıoğlu: Prostatın transüretral lazer ablasyonu. Türk Üroloji Dergisi 25: 464-469, 1999.

Namık Yılmaz, Tibet Erdoğru, Sahir Kılıç, Ali Kocabıyık, Mehmet Baykara: Mesane kanseri tanısında BTA stat testinin güvenirliği. Türk Üroloji Dergisi 26: 28-35, 2000.

Türker Köksal, İrfan Orhan, Ahmet Tefekli, Mustafa Usta, Tibet Erdoğru, Faruk Özcan: The presence of hydronephrosis in staging bladder cancer: an ominous sign. Marmara Medical Journal 13: 27-29, 2000.

Tibet Erdoğru, Tansel Kaplancan, Necdet Aras, Ömer Aker, Eren Eroğlu: Evaluation of acute flank pain with non-contrast spiral CT and its predictive role on clinical outcome. Marmara Medical Journal 13: 205-211, 2000.

Tibet Erdoğru, Mustafa F. Usta, Türker Köksal, Hüseyin Soyan, Mehmet Baykara: Penil protez implantasyonunda hasta seleksiyonu ve postoperatif dönemde hasta memnuniyeti. Üroloji Bülteni 12: 33-38, 2001.

Mustafa F. Usta, Tibet Erdoğru, Türker Köksal, Mahmet Baykara: Erektil disfonksiyon tedavisinde sildenafil sitrat kullanımı: erken dönem sonuçlarımız. Üroloji Bülteni 12: 39-44, 2001.

Mustafa F. Usta, Tibet Erdoğru, Türker Köksal, Mahmet Baykara: Noktürnal penil tumesans (NPT) değerlendirmesinde rijidite ve tumesans aktivite ünit (RAU ve TAU) yeni kriterler olarak kullanılabilir mi? Türk Üroloji Dergisi 27: 77-83, 2001.

Tibet Erdoğru, Cumhur Arıcı, Mutlu Ateş, Mehmet Baykara, Gülten Karpuzoğlu: Mesanenin nadir görülen enflamasyonu: eozinofilik sistit. Türk Üroloji Dergisi 27: 112-114, 2001.

Tibet Erdoğru, Doğu Teber, Jan Klein, Thomas Frede, Jens Rassweiler. Laparoskpik cerrahide klinik uygulama öncesi eğitimin önemi: Heilbronn laparoskopik eğitim programı. Türk Üroloji Dergisi 30: 194-202, 2004.

Tibet Erdoğru, Doğu Teber, Jens Rassweiler. Laparoskopik radikal prostatektomide farklı iki uretrovezikal anastomoz tekniği: çapraz eşleştirme analizi. Türk Üroloji Dergisi 30: 426-431, 2004.

Doğu Teber, Tibet Erdoğru, Jan Klein, Thomas Frede, Jens Rassweiler. Laparoskopik radikal nefrektomi: cerrahi sonuçlar ve uzun süreli onkolojik takip. Türk Üroloji Dergisi 31: 41-48, 2005.

Tibet Erdoğru, Yalçın İshak, Ömer Kutlu, Murat Uçar, Erdem Akkaya, Mehmet Baykara. Laparoskopik radikal prostatektomi (Heilbronn Tekniği) ile ilk sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi 31: 547-554, 2005.

Tibet Erdoğru, Murat Uçar, Erdem Akkaya, Ahmet Şanlı, Mehmet Baykara. Laparoskopik radikal prostatektomi ile eş zamanlı laparoskopik kasık fıtığı onarımı. Türk Üroloji Dergisi 32: 90-96, 2006.

Tibet Erdoğru, Murat Uçar. Laparoskopik pyeloplasti (Derleme). Türk Üroloji Dergisi 32: 337-348, 2006.

Tibet Erdoğru, Selçuk Yücel, Ahmet Şanlı, Yiğit Akın, Orkun Çelik, Mehmet Baykara Laparoskopik radikal sistoprostatektomi ve ortotopik ileal yeni mesane rekonstrüksiyonu: adım adım uyguladığımız teknik ve sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi 34:84-91, 2008.

Cüneyt Özden, Murat Savaş, Orçun Çelik, Tümay İpekçi, Murat Uçar, Tibet Erdoğru. Laparoskopik radikal prostatektomide cerrahi eğitim ve eğitim sonrası uygulamanın operatif, onkolojik ve fonksiyonel yansımaları Türk Üroloji Dergisi 35: 230-234, 2009.

Tibet Erdoğru, Murat Uçar, Tümay İpekçi, İbrahim Duman, Mehmet Baykara. The impact of previous transurethral prostate resection on functional and oncological outcomes of laparoscopic radical prostatectomy. Türk Üroloji Dergisi 35: 322-328, 2009.

Öğrenim Durumu:

Tıp Eğitimi
1983-1989
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık
1990-1995
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı

Doktora Tezi:
Nöro-Behçet Sendromunda voiding disfonksiyon ve erektil disfonksiyonu değerlendirilmesi ve tedavi yaklaşımları (bu konuda dünyadaki ilk araştırma ve hasta serisi olup A gurubu statüsündeki “Journal of Urology” dergisinde yayınlanmıştır)

ISTANBUL
TECHNIQUE

Laparoscopic pudendal nerve decompression and transposition combined with omental flap protection of the nerve (Istanbul technique): technical description and feasibility analysis

PUDENDAL NERVE
ENTRAPMENT

Laparoscopic pudendal nerve decompression The treatment of Chronic Pelvic Pain Syndrome due to Pudendal Nerve Entrapment

Uluslar arası bilimsel makaleleri: 81
Ulusal bilimsel makaleleri: 52

“Institute Scientific Information” listesindeki verilere göre bilimsel dergilerde çıkan atıf sayısı
/ H Skor: >250 / 7 H-Score

Yurtdışı Bilimsel Yayın Listesi bağlantısı National Library of Medicine