Böbrek Kanseri Evreleri Nelerdir?

Konu Başlıkları

Böbrek Adenokarsinomu (Böbrek Hücreli Kanseri)

 

Ön Bilgi:

Böbrek kanseri (Adenokarsinomu) kemoterapiye ve radyoterapiye (ışın tedavisi) dirençlidir. Bu nedenle tek tedavi yaklaşımı cerrahi yöntem ile kanserli böbreğin tümüyle çıkartılmasıdır. Cerrahi yöntemle kanserli böbreğin çıkartılmasına “Radikal Nefrektomi ” denir. Radikal Nefrektomi adı verilen cerrahide böbrek böreği saran tüm yağlı doku (perinefritik yağ dokusu) ve bu yağlı dokuyu da saran “Gerota” (özel bir isimdir) zarı ve hatta bu zarın etrafındaki yağ dokusu (paranefritik yağ dokusu) ile birlikte tümüyle çıkartılır.

Evre 1 ve 2 olan böbrek tümörlerinde böbrek ve çevre yağ dokusu ile tamamen çıkartılması (yani Radikal Nefrektomi) artık dünyada hemen hemen tüm vakalarda laparoskopik olarak yapılmaktadır. Açık cerrahi artık bu evredeki olgularda terk edilmekte hatta bu vakalara açık cerrahi uygulanmasının malpraktis olup olmayacağı tartışılmaktadır. Laparoskopik Radikal Nefrektomi adı verilen bu laparoskopik cerrahi teknik günümüzde bütün dünya da bu evredeki kanser için artık standart tedavi olarak kabul edilmektedir ve açık cerrahinin tümüyle almak üzeredir.

Laparoskopik cerrahi konusunda oldukça tecrübeli merkezlerde Evre-3 olgularda da laparoskopik cerrahi rahatlıkla uygulanmaktadır.

Günümüzde özellikle Evre-1a tümörlerde Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi yani sadece kanserli dokunun bir güvenlik sınırı ile çıkartılması, sağlam böbrek dokusunun hastada bırakılması yaklaşımı, gündemdedir. Bu nedenle böbrek adenokarsinomunda Evreleme büyük önem taşımaktadır.

 

Böbrek Kanseri Evrelemesi

Tümör:

T-1: Kendi içinde iki alt gruba ayrılır
T1a: Böbrekte sınırlı (böbrek kapsülünü aşmamış) 4 cm.’den küçük tümör
T1b: Böbrekte sınırlı (böbrek kapsülünü aşmamış) 4-7 cm arasında ebatları olan tümör

T-2:
T2a: Böbrekte sınırlı (böbrek kapsülünü aşmamış), 7 cm.den büyük ancak 10 cm’den küçük çaptaki tümör
T2b: Tümör çapı 10 cm’den büyük ve böbrek kapsülünü aşmamış

T-3: Kendi içinde üç alt gruba ayrılır
T3a: Böbrek kapsülünü aşmış ve böbreküstü bezine sirayet etmiş tümör
T3b: Böbrek kapsülünü aşmış ve böbrek toplar damarına sirayet etmiş
T3c: Böbrek kapsülünü aşmış ve büyük ana toplar damarda tümör dokusu

T-4:
Böbrek etrafındaki yağ dokusunu saran zarı (Gerota fasiyası) aşmış

Lenf Bezleri:

Nx:    Bölgesel lenf bezleri değerlendirilmemiş

N0:    Bölgesel lenf bezlerinde tümör yayılımı yani metastaz yok

N1:    Bölgesel lenf bezlerinde tümör yayılımı yani metastaz var.

Uzak Metastaz:

M0:     Kanserin uzak organlara yayımlı yok

M1.    Kanserin uzak organlara yayılımı mevcut.

 

Anatomik Duruma ve Prognostik* Özelliklere göre Evre 

Prognostik: gelecekteki kanserin yaratacağı ve öngörülen durum anlamında açıklanabilir. Örnek; kötü prognostik demek ileride kanser açısından iyileşme olasılığı kötü ya da tekrar ihtimali yüksek anlamına gelmektedir

 

EVRE

T

N

M

I

T1

N0

M0

II

T2

N0

M0

III

T1 ya da T2

N1

M0

 

T3

N0 ya da N1

M0

IV

T4

Herhangi bir N

M0

 

Herhangi bir T

Herhangi bir N

M1

 

Böbrek Pelvis Renalis–Üreter Değişici Epitel Hücreli Kanseri

 

Ön Bilgi:

Böbrekteki bu kanser tipinde kemoterapiye ve radyoterapiye (ışın tedavisi) hassastır. Ancak eğer böbrekteki kitle çevre dokuya aşırı yayılım ve yapışıklık yapmadıysa mutlaka çıkartılmalıdır. Bunun sonrasında kanser bölgesine uygulanacak ek ışın tedavisi (radyoterapi) ve sistemik kemoterapi ile daha etkin bir tedavi elde edilir. Bu nedenle ilk tedavi yaklaşımı genellikle cerrahi yöntem ile kanserli böbreğin ve böbrekten idrarı mesaneye taşıyan idrar kanalı (üreter)’nın tümüyle çıkartılmasıdır. Cerrahi yöntemle kanserli böbreğin ve beraberinde üreterin çıkartılmasına “ Radikal Nefroüreterektomi ” denir. Radikal Nefroüreterektomi adı verilen cerrahide, böbrek böreği saran perinefritik yağ dokusu ve bu yağ dokusunu saran “Gerota” (özel isimdir) zarı, bu zarın etrafındaki paranefritik yağ dokusu ile birlikte o böbreğe ait üreter (idrar kanalı) mesaneye kadar ve hatta üreterin mesaneye girdiği mesane bölümü de olmak üzere tümüyle çıkartılır.

 

Evreleme:

 

Tümör:

Tx      Tümör araştırılmamış
T0      Tümör yok
Ta      Nonivaziv papiller tümör
Tis     Karsinoma in situ
T1:     Tümör epitelyum altındaki bağ dokusuna sirayet etmiş
T2      Tümör kas tabakasına sirayet etmiş
T3:     (Pelvis renalis için) Tümör kas tabakasını aşmış ve böbrek havuzu (renal pelvis) etrafındaki yağ dokusuna sirayet etmiş
T3:     (Üreter için) Tümör kas tabakasını aşmış ve üreter etrafındaki yağ dokusuna sirayet etmiş
T4:     Tümör komşu organlara sirayet etmiş ya da böbrek etrafındaki yağ dokusuna sirayet etmiş

 

Lenf Bezleri:

Nx:    Bölgesel lenf bezleri değerlendirilmemiş

N0:    Bölgesel lenf bezlerinde tümör yayılımı yani metastaz yok
N1:    Bölgesel lenf bezlerinde tek lenf bezinde 2 cm.den ufak lenf kitlesi
N2:    Bölgesel lenf bezlerinde tek lenf bezinde 2-5 cm arasında lenf kitlesi var
N3:    Bölgesel lenf bezlerinde 5 cm.den büyük lenf kitlesi

 

Uzak Metastaz:

M0:     Kanserin uzak organlara yayımlı yok
M1.    Kanserin uzak organlara yayılımı mevcut.

Böbrek kanserinin evreleri

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.