Mesane Kanserinin Tedavi aşamaları

Konu Başlıkları

Çoğu zaman, mesane kanseri ilk tedavisi, tümörün klinik aşamasına dayanır, bu da mesane duvarına ne kadar derin büyüdüğü ve mesanenin ötesine yayılıp yayılmadığıdır. Tümörün boyutu ve derecesi ve bir kişinin genel sağlığı gibi diğer faktörler de tedavi seçeneklerini etkileyebilir.

Tedavi evre 0 mesane kanseri

Evre 0 mesane kanseri non-invaziv papiller karsinom (Ta) ve düz non-invaziv karsinom (Tis) içerir. Her iki durumda da, kanser mesane duvarını iç tabakanın ötesine geçirmemiştir.

Mesane kanserinin bu erken evresi çoğunlukla transüretral rezeksiyon (TURBT) ile tedavi edilir. Bu, ya gözlemle (ileri tedavi olmadan yakın takip) ya da kanserin geri gelmesini önlemek için intravezikal tedavi ile takip edilebilir.

İntravezikal tedavilerden Bacille-Calmette Guerin (BCG) ile yapılan immünoterapi, hem kanserlerin geri gelmesini hem de kötüye gitmesini engellemede kemoterapiden daha iyi görünmektedir. Ama aynı zamanda daha fazla yan etkiye sahip olma eğilimindedir.

Evre 0 mesane kanserleri nadiren daha kapsamlı cerrahi ile tedavi edilmelidir. Sistektomi (mesanenin çıkarılması) sadece çok sayıda yüzeysel kanser olduğunda ya da tedaviye rağmen yüzeyel bir kanserin büyümeye devam ettiği (ya da yayıldığı görülüyorsa) düşünülür.

Mesane Kanseri Aşama 0a

Düşük dereceli non-invaziv papiller (Ta) tümörler için, TURBT sonrası seçenekler gözlem, cerrahi bir gün içinde bir intravezikal kemoterapi (genellikle mitomisin ile) veya haftalık intravezikal kemoterapi, ameliyattan birkaç hafta sonra başlar. Kanser geri gelirse, tedaviler tekrarlanabilir.

Yüksek dereceli non-invaziv papiller (Ta) tümörlerin tedaviden sonra geri gelme olasılığı daha yüksektir, bu nedenle cerrahi sonrası intravezikal Bacille-Calmette Guerin (BCG) sıklıkla önerilmektedir. Diğer bir seçenek mitomisin ile intravezikal kemoterapidir. Her ikisi de genellikle ameliyattan birkaç hafta sonra başlar ve haftalar boyunca her hafta verilir. Üçüncü bir seçenek intravezikal tedavi olmaksızın yakın gözlemdir.

Düz non-invaziv (Tis) tümörler için, BCG cerrahi sonrası tercih edilen tedavidir. Bu tümörleri olan hastalar, TUR’dan birkaç hafta sonra başlanarak 6 haftalık intravezikal BCG tedavisi alırlar. Bazı doktorlar BCG tedavisini her 3 ila 6 ayda bir tekrar etmeyi önerir.

Tedaviden sonra takip ve görünüm

Herhangi bir evre 0 kanseri için tedaviden sonra, en az birkaç yıl boyunca her 3 ila 6 ayda bir sistoskopi yapılması ve kanserin geri dönmesi ya da yeni mesane tümörleri için yakın takip edilmesi önerilir.

Evre 0a (invaziv olmayan papiller) mesane kanseri olan insanlar için görünüm mükemmeldir. Bu kanserler neredeyse her zaman tedavi ile tedavi edilir. Uzun süreli takip bakımı sırasında mesanede veya başka bir yerde idrar sisteminde daha fazla yüzeysel kanser bulunur. Bu yeni kanserlerin tedavi edilmesine rağmen, nadiren derin invaziv veya yaşamı tehdit ediyorlar.