Testis Kanserinde Evrelerine göre tedavi seçenekleri neler olmalıdır?

Konu Başlıkları

Evre I Testis Kanseri

Evre I testis kanserindeki tedavi, kanserin tipinin seminoma mı, non-seminoma mı olduğuna göre, farklılık gösterir.
Seminoma tipi
Kanserli testisin cerrahi ile (radikal inguinal orşiektomi) alınmasından sonra, kanserin en sık yayıldığı karıniçi seviyesindeki ana damarların etrafındaki lenf bezlerine ışın tedavisine gerek olmayacağı gibi, koruyucu olarak düşük dozla radyoterapi verilebilir. Her iki durumda da hasta ömür boyu kanser nüksü-tekrarı- açısından yakından takip edilmelidir.

 

Non-seminoma tipi testis kanserinde tedavi aşağıdaki seçeneklerdeki gibi üç şekilde de uygulanabilir. Her üçünün de kendisine göre avantaj ve dezavantajları vardır.

 • Kanserli testisin cerrahi ile (radikal inguinal orşiektomi) alınmasından sonra, kanserin en sık yayıldığı karıniçi seviyesindeki ana damarların etrafındaki lenf bezlerinin de laparoskopik yöntemle çıkartılması. Hayat boyu hasta takipte kalır.
 • Kanserli testisin cerrahi ile (radikal inguinal orşiektomi) alınmasından sonra, hastaya kemoterapi uygulanır. Hayat boyu hasta takipte kalır.
 • Kanserli testisin cerrahi ile (radikal inguinal orşiektomi) alınmasından sonra, ek bir tedavi yapılmaz ancak hayat boyu hasta çok yakın ve sık aralıklarla takipte kalır. Kanser nüksü olunca tedavi edilir.

İlk seçenekteki avantaj lenf bezlerine kanser yayılımı var mı çıkartılan lenf bezlerinin patolojik değerlendirilmesi yapılarak kesin olarak öğrenilir. Patolojik inceleme ile kanser varlığı görülmüş ise, zaten cerrahi olarak lenf bezleri de çıkartılmıştır. Hasta aynı zaman da tedavi de olmuştur. Çıkartılan lenf bezlerinde kanserli hücrelere rastlanma riski yaklaşık %25’dir.
Laparoskopik lenf adenektomi denilen bu ameliyat açık cerrahiye (Açık Lenfadenektomi) göre çok büyük avantajlara sahiptir.

 

Laparoskopik lenf adenektomi için en önemli avantajlar.

 

 • Kısa sürede iyileşme (1-2 günde hastaneden hasta çıkartılır)
 • Ameliyat sonrası ağrı ve cerrahinin diğer sıkıntıları en az oranda yaşanır.
 • Kanama çok azdır.
 • Kozmetik olarak sadece 3 adet delik izi (1 cm, ve 0.5 cm ebatlarında) dışında bir cerrahi iz kalmaz.
 • Hasta çalışma hayatına 15-20 gün sonra döner.

Açık cerrahideki sıkıntılı ameliyat nedeniyle kemoterapi ilk seçenek olarak hastalara sunulmaktadır. Ancak laparoskopik lenf bezi cerrahisinin getirdiği büyük avantajlar ile kemoterapinin getirdiği dezavantajlar (akciğer sıkıntısı, geçici saç dökülmesi, kalıcı kısırlık) mutlaka karşılaştırılmalı, hastaya bu konuda bilgi verilmelidir. Zira hastanın 3-4 ay süreli toksik etkileri olabilen ve geçici de olsa saç dökülmesine ve kalıcı kısırlığa neden olan kemoterapiyi mi yoksa kısa süreli iyileşme sağlanabilen laparoskopik cerrahinin avantajlarıyla laparoskopik cerrahiyi mi seçeceği oldukça önemlidir. Hastaların mutlaka detaylı bilgi için doktoruna başvurması gereklidir.

 

Evre II Testis Kanseri

Evre II testis kanserindeki tedavi, kanserin tipinin seminoma mı, non-seminoma mı olduğuna göre, farklılık gösterir.

 

Seminoma tipi için aşağıdaki seçeneklerle tedavi önerilir.

 • Testisteki tümör boyutu 5 cm. ve daha ufaksa, cerrahi olarak testis alındıktan sonra, karıniçi seviyesindeki ana damarlar etrafındaki ve ayrıca kemik pelvis seviyesindeki lenf bezlerine radyoterapi uygulanır. Ömür boyu hasta yakın takip altında kalır.
 • Testis tümör boyutu 5 cm.nin üzerinde ise, cerrahi olarak testis alındıktan sonra, kemoterapi ile kombine tedavi olarak karıniçi seviyesindeki ana damarlar etrafındaki ve ayrıca kemik pelvis seviyesindeki lenf bezlerine radyoterapi uygulanır. Ömür boyu hasta yakın takip altında kalır.

Non-seminoma tipi testis kanserinde tedavi aşağıdaki seçeneklerdeki gibi beş şekilde de uygulanabilir. Her üçünün de kendisine göre avantaj ve dezavantajları vardır.

 • Kanserli testisin cerrahi ile (radikal inguinal orşiektomi) alınmasından sonra, kanserin en sık yayıldığı karıniçi seviyesindeki ana damarların etrafındaki lenf bezlerinin de laparoskopik yöntemle cerrahi olarak çıkartılması. Hayat boyu hasta takipte kalır.
 • Kanserli testisin cerrahi ile (radikal inguinal orşiektomi) alınmasından sonra, kanserin en sık yayıldığı karıniçi seviyesindeki ana damarların etrafındaki lenf bezlerinin de laparoskopik yöntemle cerrahi oalrak çıkartılması. Ardından kombine kemoterapi uygulanmasıdır. Hayat boyu hasta takipte kalır.
 • Kanserli testisin cerrahi ile (radikal inguinal orşiektomi) alınması ardından kombine kemoterapi uygulanmasıdır. Eğer bu tedavi sonrasında kanser varlığı şüphesi varsa karıniçi seviyesindeki ana damarların etrafındaki lenf bezlerinin de laparoskopik yöntemle çıkartılması tedavisi uygulanır. Hayat boyu hasta takipte kalır.
 • Eğer hastalığın yayılım seviyesinin hasta yaşamı için risk ve tehlike yarattığı düşünülüyorsa, kanserli testisin cerrahi ile (radikal inguinal orşiektomi) alınmasından önce hastaya kemoterapi uygulanır. Hayat boyu hasta takipte kalır.
 • Kanserli testisin cerrahi ile (radikal inguinal orşiektomi) alınmasından sonra, lenf nodüllerinin çıkartılmasını önleyecek, klinik araştırmaların yapıldığı kemoterapi uygulamalarına hasta alınabilir.

Evre III Testis Kanseri

Evre III testis kanserindeki tedavi, kanserin tipinin seminoma mı, non-seminoma mı olduğuna göre, farklılık gösterir.

 

Seminoma tipi için aşağıdaki seçeneklerle tedavi önerilir.

 • Kanserli testisin cerrahi ile (radikal inguinal orşiektomi) alınması ardından kombine kemoterapi uygulanmasıdır. Tedavi sonrası rezidüel kanser varlığı düşünülmüyorsa, ömür boyu yakın takip uygulanır.
 • Yeni ortaya atılmış olan klinik araştırmalı uygulamalar seçenek olabilir.
 • Yüksek doz kemoterapi içeren klinik uygulamaların ardından kemik iliği nakli ugulanabilir.

Non-seminoma tipi testis kanserinde tedavi aşağıdaki seçeneklerdeki gibi beş şekilde de uygulanabilir. Her üçünün de kendisine göre avantaj ve dezavantajları vardır.

 • Kanserli testisin cerrahi ile (radikal inguinal orşiektomi) alınması ardından kombine kemoterapi uygulanmasıdır.
 • Kemoterapi sonrası, rezidüel tümör varlığı düşünülen lenf bezleri cerrahi olarak çıkartılır. Eğer bu alınan lenf dokularının patolojik incelemesinde gerçekten kanser varlığı tespit edilirse, ek kemoterapi rejimleri uygulanır.
 • Kombine kemoterapi, beyine sirayet etmiş tümörün tedavisi için beyine radyoterapi ile kombine edilir.
 • Yeni uygulanan klinik kemoterapi araştırma rejimlerine alınabilir.
 • Yüksek doz kemoterapi ve ardından kemik iliği nakli uygulanır.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.

Testis Kanseri ile ilgili bu konulara da bakabilirsiniz.

Hızlı Randevu