Mesane Kanserinde İdrar Kesesi Alınan Hastanın Cinsel Fonksiyonu Devam Eder mi?

Konu Başlıkları

Bu başlıktaki sorunun hemen yanıtını vermek gerekirse: Evet cinsel fonksiyon devam eder.

Şekilde görüldüğü üzere penise giden damar ve sinirler idrar kesesi ve prostat-seminal vezikül bezlerinin hemen altından geçerek organa ulaşmaktadır.

Şekil-1: Rektuma yerleştirilen ultrasonografi alıcısı ile incelenerek biopsi alınır

Mesane kanserinde eğer kanserli yapı idrar kesesinin kas tabakasına sirayet etmişse, idrar kesesinin kişinin vücudundan çıkartılması gereklidir. İdrarı depolama ve boşaltma görevi yapan idrar kesesi yani mesanenin çıkartılmasından sonra idrar için hastalara önerilen üç yaklaşım olabilir.

  • İdrarın karında bir torbaya açılması (ileal loop diversiyon)
  • İnce barsaktan yeni yapay bir idrar kesesi yaparak, tekrar idrar yoluna bağlanması (kontinan ortotopik diversiyon)
  • İdrarı depolayan barsaktan bir rezervuar yapıp bunun göbeğe açılması (kontinan diversiyon)

Hem Açık, hem de birçok Robotik ya da Laparoskopik cerrahi ile gerçekleştirilen mesane kanserinde mesanenin çıkartılması yani “sistektomi” ameliyatından sonra erkek hastalardaki en önemli sorun, cinsel fonksiyonun tümüyle kaybedilmesidir.

Yaklaşık 20 yıllık Laparosopik ve Robotik cerrahi tecrübesi ve Türkiye’de laparoskopik olarak ilk mesane kanseri ameliyatını gerçekleştirmiş doktor olarak, Laparoskopik ve Robotik Cerrahide gerçekleştirilen binlerce vaka ile elde edinilen deneyim sayesinde günümüzde sinir koruyucu yaklaşım ile idrar kesesinin çıkartılması ve ince barsaktan yapay idrar kesesi yapılması başarılı şekilde uygulanabilir.

Robotik cerrahinin 0-30 derece açılı optik kullanım avantajı, 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü 10-15 kat büyütmeli görüntü altında gerçekleştirilen robotik sistektomi ameliyatı sırasında kanserli mesane çıkartılırken, sağ ve sol damar sinir demeti korunarak, cerrahiden sonra cinsel fonksiyon ve sertleşme fonksiyonu korunabilmektedir.

Teknik olarak,

İlk adımdan seminal veziküllerin serbestlenmesi

Daha sonraki adımdan mesane yanından endopelvik fasciaya inilmesi

Mesane damarlarının koter ve ısı enerjisi kullanılmaksızın, sadece klipler ile tek tek kontrol edilerek kesilmesi

Prostat damarlarının sinir demeti korunarak kontrol edilmesi
ile robotik cerrahi ile gerçekleştirilen sistektomide cinsel fonksiyonun sağlayan sinirler en üst düzeyde korunabilmektedir.

Aşağıdaki şekilde mesane çıkartıldıktan sonra prostatın altından penise giden sinir demetinin bilgisayar yardımlı anatomik şekli görülmektedir. Videomuzda da sunulduğu üzere, bu demet robotik cerrahideki adımlar ile ısı enerjili bir cihaz kullanılmaksızın, fonksiyonel olarak korunabilmektedir.

Bu tariflenen sinir koruma ve yapay mesane yapılması, lokalize ancak ileri evre (mesane duvarı dışına çıkmış) mesane kanseri olgularında, özellikle taraf ve cerrahi sınır açısından dikkatli şekilde değerlendirilerek planlanmalıdır.

Prof. Dr. Tibet Erdoğru

Videoyu oynat

⚠️ Robotik Sinir Koruyucu Sistektomi

 

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.