Retroperitoneum ve Lenf Yayılımı

Konu Başlıkları

Testis Tümörü (Testis Kanseri) Nereye yayılır? Retroperitoneum ve Lenf Yayılımı

Testis kanseri olan Germ Hücreli Tümörlerde başarılı tedavi yönetimi açısından bilinmesi önemli bazı noktalar vardır:

  1. Germ hücreleri özelliği nedeniyle kanser hücreleri radyasyon (özellikle seminom tipi tümörler) ve cis-platin tipi kemoterapötiklere çok iyi yanıt vermektedir ve yapısal olarak iyi huylu teratoma farklılaşma özelliğine de sahiptir.

  2. Hızlı çoğalma ve ilerleme özelliğine sahiptirler

  3. Sıklıkla spesifik tümör markeri dediğimiz AFP (alfa fetoprotein) ve hCG (beta-human koryonik gonadotropin) deniilen maddeleri salgılar.

  4. En sıklıkla 20-35 yaş genç erkeklerde görüldüğü için kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavileri de daha iyi tolere eder.

  5. Testis kanseri hücrelerinin vücutta nereye yayılma ihtimali olduğu hemen hemen önceden rahatlıkla bilinir. Bu nedenle ilk aşamada bu bölgeler araştırılır. Bu bölgeler: retroperitoneum denilen karın arka duvar kısmındaki ana toplar (vena kava) ve atar (aorta) damarların etrafındaki lenf bezleri, ayrıca akciğer ve akciğer mediasteni denilen bölgelerdir.

Germ Hücreli Tümör’lerin hemen tüm formunda lenfatik yayılım çok sıktır.
Ancak , kanser yapısı içeriğinde koriyokarsinom komponenti olduğunda damar yoluyla da yayılma sıklıkla görülebilmektedir.

Testis kanserinin ileri evre cerrahisinde uygulanan uzun yıllardır uygulanan açık cerrahi “RetroPeritoneal LenfNod Disseksiyonu” yani kısaca “RPLND” ile elde edilen lenf haritalanma verileri ve anatomik araştırmalar ile testislerin lenfatik drenajı hakkında ve en sık lenfatik metastazların geliştiği lenf bölgeleri hakkında detaylı bilgi edinme olanağımız olmuştur.

Testisler, embriyonik gelişimde (yani erkek çocuk annesinin karnında gelişirken),
retroperiton denilen karnın arka duvarının iç kısmında böbreklerin seviyesinde oluşur ve bebek geliştikçe yavaş yavaş aşağıya doğru inerek, kasık kanallarından testis torbasına yerleşir (Şekil-1).

İşte bu embriyolojik gelişim yolu nedeniyle, testisin lenfatik drenajıda retroperiton bölgesindeki ana toplar ve atar damar çevresini saran lenf bezlerine olmaktadır (Şekil-2)

A.
Sağ testisin lenf drenajı
sağda olan ven kava (ana topar damar) çevresindeki lenf bezlerine yani
para-kaval (No:1), pre-kaval (No:2) ve inter-aortokaval (No:3) lenf bezlerine olmaktadır.

B.
Sol testisin lenf drenajı
solda olan aorta (ana atar damar) çevresindeki lenf bezlerine yani
pre-aortik (No:4) ve para-aortik (No:5) lenf bezlerine olmaktadır.

Sadece kemoterapi sonrasında kaybolmayan retroperitoneal lenf kitlelerinde değil,
özellikle riskli Evre-I testis kanseri vakalarında da, boşu boşuna kemoterapi almamak amacıyla,
kemoterapi almadan önce evreleyici ve sinir koruyucu cerrahi amacıyla robotik RLND ameliyatı artık günümüzde başarılı şekilde uygulanmaktadır.

Robotik cerrahi ile RPLND ameliyatı
Daha az hasar
Daha hızlı iyileşme ve ameliyat sonrası daha az ağrı (hatta ağrısız)
Daha iyi kozmetik
Daha iyi sinir koruma ve kanama kontrolü avantajları ile, yakın gelecekte genç erkeklerdeki standart tedavi haline gelecektir.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.

Testis Kanseri ile ilgili bu konulara da bakabilirsiniz.

Hızlı Randevu