Robotik Cerrahi ile Mesane Kanseri Ameliyatı Avantajlı mı?

Konu Başlıkları

Mesane Kanseri özellikle idrar kesesi kasına sirayet ettiği durumlarda ciddi hayati tehlike taşır hale gelmektedir.

Bunun yanında bazı mesane kanseri hastaları, lamina propria tabakası denilen tabakada olmasına rağmen çok hızlı yayılma ve ilerleme kapasitesi nedeniyle potansiyel hayati tehlike de içermektedir.

İşte bu durumlardaki mesane kanseri hastalarında mesanenin vücuttan ivedilikle uzaklaştırılması çok önemlidir. Bu aşamada mesane yani idrara kesesinin drene olduğu lenf bezlerinin de geniş şekilde çıkartılması çok ama çok önemlidir.

Robotik cerrahi ile gerçekleştirilen kanserli idrar kesesinin çıkartılması kanser kontrolü açısından hiç bir risk taşımazken, önemli iyileşme avantajlarını da beraberinde hastaya sunmaktadır. Açık cerrahiye göre özellikle kanser kontrolünde dezavantajlı ya da daha avantajlı değildir. Ancak ameliyatın daha az kanama ile gerçekleştirilmesinde, daha hızlı iyileşme ve ameliyat sonrası ağrısız ve enfeksiyon riski minimal olmak gibi avantajları vardır. Kozmetik açıdan da çok önemli bir avantajı 5-6 delikten gerçekleştirildiği için, hastaya sağlamaktadır.

Peki, Robotik cerrahide yeterli lenf bezi çıkartılabilir mi?

Evet. Kesinlikle 30-40 adet ve üzerinde lenf bezi robotik mesane kanseri cerrahisinde çıkartılabilmektedir. Burada öncelikle robotik cerrahın deneyimi ve lenf bezlerinin çıkartılması sırasında büyük pelvik damarların (iliak arter ve ilhak venler) çevresindeki lenf bezlerinin dikkatlice temizlenmesi gereklidir. Ve bu robotik cerrahideki 15 kat büyütmeli yüksek çözünürlüklü görüntü ile rahatlıkla başarılabilir. 

Şekil-1:

Bu adımlar izlenmediği sürece, sertleşme fonksiyonu için gerekli olan damar ve sinir demetleri korunamaz.

Laparoskopik ve Robotik cerrahi deneyimi ile (2005 yılından bu yana) gerçekleştirdiğimiz mesane kanseri cerrahisinden gelen deneyim ile günümüzde cinsle fonksiyonu rahatlıkla bu hastalarımızda koruyabilmekteyiz.

Bu videoda mesane kanseri (idrar kesesi kasına sirayet etmiş ve sağ üretenin içine doğru girmiş) nedeniyle mesanesi alınırken, sol taraftaki damar sinir demeti korunan, ancak sağ yandaki kanser nedeniyle sağ yanda radikal olarak gerçekleştirilen robotik cerrahi gösterilmektedir. ( Bu bilgi verici videonun yayınlanmasında kesinlikle hastanın onayı alınmıştır).

Mesane çıkartıldıktan sonra pelvik alandaki lenf bezleri geniş şekilde temizlenmiştir.

Robotik cerrahi olarak, ince barsaktan (ileum) yeni “Y” tipi şeklinde yapay idrar kesesi oluşturulmuş ve yapay idrar kesesinin boynu penisteki idrar kanalına (üretra) bağlanmış ve böbrekten gelen idrar kanalları yani üreterler yeni idrar kesesine dikilmiştir.

Tümüyle robotik cerrahi ile gerçekleştirilmiş bu cerrahi yaklaşık 6 saatten az sürmüş ve kanama olmamıştır. Hastamız 2 gün sonra yemek yemeye başlamış ve haftasında da evine sağlıklı şekilde çıkartılmıştır.

Robotik cerrahi ile ve deneyimli cerrahın gerçekleştirmesi ile….

  1. Kanserli mesane güvenli şekilde çıkartılabilir.
  2. Pelvik alandaki lenf bezleri yeterli hatta daha da fazla sayıda açık cerrahiye göre temizlenebilir. (15 kat büyütme ve yüksek çözünürlüklü görüntü sayesinde)
  3. Erkeklerde cinsel fonksiyon için gerekli damar ve sinirler dikkatli şekilde korunur.
  4. Kanser kontrolünde, açık cerrahiye göre, en ufak dezavantajı söz konusu değildir.
  5. İnce barsaktan yapay idrar kesesi robotik cerrahi ile rahatlıkla ve güvenilir şekilde yapılır.
  6. Robotik cerrahi ile daha az kanama, daha hızlı iyileşme, çok çok az ağrılı ameliyat sonrası hastaya sağlanır
  7. Kozmetik olarak sadece 5-6 delikten cerrahi tamamlanır.
  8. Açık cerrahideki gibi karın açık olmadığından, hiç bir ekstra ısı ve sıvı kaybı olmadığı için, metabolik dengesizlik robotik cerrahide söz konusu değildir. Zira vücut tümüyle kapalıdır.

Prof. Dr. Tibet Erdoğru

Şekil-1:
Videoyu oynat

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.