Prostat Biyopsileri

Konu Başlıkları

Prostat Biopsisi, Mr-Ultrason Füzyon Hedeflenmiş Biopsi Mi? Yoksa Sistemi̇k Biopsi̇ Mi? Yoksa Hedeflenmiş + Sistemik Biopsi Mi?

Yüksek PSA değeri olan ve parmakla prostat muayenesinde şüpheli nodül olan erkeklerde, takiplerin multiparametrik prostat MRI ile yapılmasını öneren iddialara özellikle kanserli dokunun gözden kaçırılma riski nedeniyle dikkatle kritize edilmelidir.

Klinik olarak anlamlı nitelikte olan Gleaso Skor 7 ve üzerindeki prostat kanseri %28 oranında multiparametrik prostat MRI da görülememektedir. Bu oran neredeyse klinik anlamlı prostat kanserlerinin üçte birine denk gelmektedir.

Burada 2 önemli sorun gündeme gelmektedir.

  • Normal multiparametrik prostat MRI olan erkeklerde hemen prostat biopsisini erteleyelim mi?
  • MRI da bir odak saptanırsa sadece bu odaktan biopsi almak yeterli mi?

İleriye yönelik planlanmış, yani prospektif bir araştırmada
324 klinik anlamlı prostat kanseri olan hastalarda %88 hastada multiparametrik prostat MRI ile en az bir tane şüpheli alan gözlendiği belirtilirken, diğer 35 hastada MRI görüntüsünün normal olduğu tespit edilmiştir.

PI-RADS sistemine benzeyen ancak kendi üniversitelerine ait bir derecelendirme uygulayan UCLA* ’deki bu çalışmada (* University of California Los Angeles)
Multiparametrik prostat MRI’da yorumlanan olguların
%42’sinde düşük şüpheli lezyon (Derece 3)
%29’unda orta dereceli şüpheli lezyon (Derece 4)
%8’inde yüksek dereceli şüpheli lezyon (Derece 5) saptanmıştır.

Gleason Skoru prostat kanserinin klinik anlamlılığında biopsi sayısı ve yükselen PSa değeri ve aile öyküsü kadar hatta bunlardan daha da önemlidir. Bu nedenle prostat biopsilerinin mutlaka yetkin bir patoloji laboratuarı tarafından değerlendirilmesi çok önemlidir.

Gleason Skor derecesine göre
BU ARAŞTIRMADA ( “Cancer” Dergisi, 15 Mart 2016 )

Gleason Skoru 6 olan prostat kanserlerinde
Sistemik biopsi ile saptanan hasta sayısı 208 iken,
MRI hedeflenmiş biopside 131,
Sistemik ve Hedeflenmiş biopsi kombinasyonunda ise 204 olarak belirtilmiştir.
Bu hastalarda prostat kanserinin klinik öneminin olduğu biopsideki kanser oranı ile sayısı ve PSA yükselme oranları ile aile hikayesine göre de yorumlanmalıdır.

Gleason Skor 7 ve üzerinde olan prostat kasnerlerinde
Sistemik biopsi ile saptanan hasta sayısı 199 iken,
MRI hedeflenmiş biopside 229,
Sistemik ve Hedeflenmiş biopsi kombinasyonunda ise 289 olarak belirtilmiştir.

Gleason Skor 8 ve üzerinde olan prostat kasnerlerinde
Sistemik biopsi ile saptanan hasta sayısı 51 iken,
MRI hedeflenmiş biopside 74,
Sistemik ve Hedeflenmiş biopsi kombinasyonunda ise 89 olarak belirtilmiştir.

Sadece hedeflenmiş değil !!! Prostat MRI’da şüpheli lezyon varsa hedeflenmiş + sistemik biopsi yapılmalıdır.

Bu verilerle özellikle önceden yapılmış prostat biopsi var ve bu biopside normal çıkmış, ancak PSA yükseliyor ve multiparametrik prostat MRI şüpheli lezyon varsa:

Mutlaka şüpheli alan bölgesinden hedeflenmiş ve sistemik biopsi birlikte alınmalıdır.
MRI görüntüsündeki şüpheli lezyon ultrasonografide füzyon şeklinde görülebilir ya da ultrasonografi sırasında tariflenen alan hedeflenirken, sistemik biopsi yapılma gerekliliği önem taşımaktadır.

Transrektal Ultrasonografide, MRI görüntüsünde elde edilen şüpheli alan hedeflenebilmektedir.

Şüpheli lezyonların bir bölümü (%36) prostatın ön bölümünde olduğundan önceki yapılmış prostat biopsilerinde gözden kaçabilir. Önceden prostat biopsisi normal ancak PSA değeri şüpheli yükselen erkeklerde multiparametrik prostat MRI yanında, sistemik biopsilerin özellikle prostat ön yüzünden alınmasına dikkat edilmelidir.