Meta-Analizi: Prostat Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi ve Açık Cerrahi Sonuçlarının Karşılaştırması

Konu Başlıkları

Meta-analizi Nedir?:

Bir konuda bilimsel literatürde çıkmış çalışmaların kanıta dayalı derecesi ile neticelerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi ve tüm bu araştırmaların verilerinden ortak bir sonuç çıkartılmasıdır.

Son dönemde Prostat Kanseri cerrahi tedavisinde Robotik Cerrahi ile Açık Cerrahi’nin karşılaştırmalı sonuçlarının araştırıldığı literatürde yayınlanmış bilimsel araştırmaların sonuçları tek tek araştırmalar incelenerek değerlendirilmiştir.

Bu Meta-analizde 1702 Literatür tespit edilmiştir.

  • 1501 yayın PubMed, * 181 yayın Embase, * 20 yayın Corhrane Kütüphanesi verilerinden alınarak incelenmiştir.

180 araştırma başlık ve özetler değerlendirildiğinde inceleme dışı bırakılmıştır. 73 vaka takdimi de inceleme dışı bırakılmıştır.

Geriye kalan 1449 araştırma tekrar incelenmiştir.

1271 araştırma Açık Cerrahi ve Robotik Cerrahi karşılaştırmalı analizi olmadığı için değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Geriye kalan 178 araştırmanın 100’ünde karşılaştırmalı analiz sonuçlarını yetersiz olması sonucu değerlendirme dışı bırakılmıştır. Sonuçta 78 tam anlamıyla karşılaştırmalı araştırma incelenmiştir.

Bu 78 araştırmadan incelenen literatürden birisi de “80” numaralı referans ile Prof. Dr. Tibet Erdoğru’nun gerçekleştirdiği Açık Cerrahi ve Robotik Cerrahi verilerinin karşılaştırmalı değerlendirmesinin incelenmesini de içermektedir.

Bu Meta-analizi sonucu

Açık Cerrahi ortalama 39 dakika daha kısa sürede tamamlanmaktadır.

Açık Cerrahi’de ortalama 507 ml. (382-633 ml) daha fazla kanama olmaktadır.

Kan verilme oranı Açık Cerrahide istatistiksel olarak oldukça anlamlı nitelikte daha fazladır. (p<0.001)

Sonda alınma süresi Robotik Cerrahi’de ortalama 3 gün daha kısadır.

Hastanede kalış süresi Robotik Cerrahi’de 2 gün daha kısadır.

Gleason Skor oranı 8 üzerinde olan hastalar Robotik Cerrahi uygulanan hastalarda daha fazla oranda iken, pT2 evre Prostat Kanseri’nde pozitif cerrahi sınır oranı %12 Açık Cerrahi’de daha fazla oranındadır. Robotik Cerrahi’de pT2 yani prostatın içinde sınırlı kanserde daha az oranda cerrahi sınırda kanser hücresi kalmıştır.

Çıkartılan lenf nodu sayısı Robotik cerrahi’de 1.6 kat daha fazla iken, tümör sirayet etmiş lenf modu oranı %65 daha azdır.

Tümüyle komplikasyon oranında Robotik Cerrahi’de daha az komplikasyon söz konusudur.

  1. Rektal kalın barsak yaralanması
  2. Emboli
  3. Yara enfeksiyonu
  4. Mesane boynu darlığı
  5. Derin ven trombozu
  6. İdrar kaçağı oranı
  7. Obturator sinir hasarı

Açık Cerrahi’de istatistiksel olarak daha fazla olarak gerçekleşmiştir.

Biokimyasal lüks oranı yani PSA yükselme risk oranı Açık Cerrahi’de Robotik Cerrahi’ye göre istatistiksel olarak daha anlamlı olarak tespit edilmiştir.

Kaynak:

Oncotarget, 2017; Volüm 8: Sayfa 32237. Tang K ve arkadaşları.

Başlık: Robotic vs. Retropubic radical prostatectomy in prostate cancer: a systemic review and a meta-analysis update.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.