Mesane Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi ve Açık Cerrahi: Literatür Değerlendirmesi

Konu Başlıkları

Cerrahi ile mesane yani idrar kesesinin çıkartılması ve pelvik bölgedeki lenf bezlerinin çıkartılması sonrasında idrarın farklı şekillerde vücut dışına alınmasının sağlanması,

 1. Yüksek riskli kasa invaze olmayan mesane kanserlerinde
 2. Kasa invaze mesane kanserlerinde ALTIN STANDART tedavidir…

Açık cerrahi ile bunun yapılması hem altın standart olup, hem de ameliyat sırası ve sonrasında bazı yüksek riskleri de beraberinde getirmektedir (Kanama, İnfeksiyon, YAra iyileşmesi sorunları, Sepsis  v.b. gibi).

Robotik Cerrahi’nin cerrahi uygulamaya girmesi ve yıllar içinde elde edilen deneyim ile, mesane kanserinin cerrahi tedavisinde daha düşük komplikasyon oranları, daha hızlı iyileşme ve benzer kanser kontrol sonuçları ile açık cerrahiye önemli ve etkin bir alternatif olmaya başlamıştır.

Günümüzde açık cerrahi ve robotik cerrahi karşılaştırmasını yapan bazı araştırmalar olsa dahi, ileriye yönelik kurgulanmış ve randomize cerrahi değerlendirmeleri sınırlı kalmıştır. Literatürde özellikle 2015 yılından itibaren bilimsel verleri daha objektif olabilecek ileriye yönelik ve randomize seçilmiş açık ve robotik cerrahi sonuçlarını karşılaştıran araştırmalar gündeme gelmiştir.

2016 ve 2018 yıllarında yapılan literatür araştırmalarında elde edilen sonuçlar şöyledir.

Bu meta-analizlerde (toplu literatür değerlendirmelerinde)

 • Yaş ve kadın-erkek oranı eşit olan araştırmaların tümü değerlendirilmiştir.
 • T4 evresindeki mesane kanserleri değerlendirme dışı bırakılmıştır.
 • Kadın-Erkek vücut kitle indeksi aynıdır
 • T2 ve T3 evre dağılımları eşit orandadır.
 • Neoadjuvant kemoterapi uygulaması oranları aynıdır
 • Yeni mesane yapılma oranları aynıdır
 1. Ameliyat süresi: Robotik cerrahide, açık cerrahiye oranla daha uzundur, istatistiksel p=0.007. Ortalama 71 dakika olup, bu fark 19 ile 123 dakika arasında değişebilmektedir.
 2. Yaklaşık kan kaybı: Robotik cerrahide, açık cerrahiye oranla çok daha az olmaktadır, p<0.0001. Ortalama 241 ml daha az kanama gerçekleştirken, bu fark 151 ile 332 ml arasında değişmektedir.
 3. Ameliyat sırasında ve sonrasında komplikasyon oranları arasında fark yoktur. Komplikasyon sınıflamasına göre Clavien 2-5 arasında p=0.58 fark yok ! Clavien 3-5 arasında p=0.63 fark yok.
 4. Ameliyat sonrasın barsak hareketlerinin başlaması ve gaz çıkartma robotik cerrahide anlamlı şekilde daha kısa sürede olmaktadır p=0.002. Bu fark yaklaşık 1.5 gün kadardır. Bu nedenle robotik cerrahide normal diyete geçme süresi de daha kısa sürede gerçekleşmektedir p<0.0001.
 5. Hastanede kalış süresi robotik cerrahide ortalama 1.5 gün daha kısa olmasına rağmen, ortalama kalış süreleri değerlendirildiğinde robotik ve açık cerrahide farklı olmamaktadır. 0=0.23
 6. Onkolojik ve patolojik açıdan pozitif cerrahi sınır yani cerrahi sınırda kanserli doku kalma riski ya da oranı açısından iki teknik arasında da istatistiksel anlamlı bir avantaj ya da dezavantaj yaratacak fark yoktur, p=0.98. Robotik cerrahi için PCS: 6/121 vaka iken açık cerrahi için PCS: 6/118’dir.
 7. Lenf bezlerinde kanserli hücre tespit edilme oranı robotik cerrahide 18/101 iken açık cerrahide 20/98 olmuştur. Yine istatistiksel olarak farklı değildir p=0.64

Bu verilerin yanında son dönemde yapılan yeni bir meta analizde ise

Mesane kanseri hastalığının cerrahi sonrasında ilerlemesinde, cerrahi alandaki lokal tümör nüksünde ve ve majör komplikasyon oranında her hangi bir fark bulunmamıştır. Ancak özellikle hastanede kalış süresi robotik cerrahide açık cerrahiye göre daha kısadır. Robotik cerrahide çok daha az kan kaybı olmaktadır ve daha az oranda kan verilme ihtimali varıdır. Buna karşın robotik cerrahi yaklaşık 1 saat daha uzun sürmektedir.

Bilimsel Kaynaklar:

BMC Urol. 2016 Eylül 23;16(1):59

J Urol. 2018 Ekim, 5347(18)43984-5

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.