Sınırlı Kemik Metastazı Olan Prostat Kanserinin Tedavisinde Sitoredüktif Radikal Prostatektomi Başarısı

Konu Başlıkları

Sitoredüktif Radikal Prostatektomi

Geleneksel yaklaşımda kemik metastazı ya da lenf bezlerine metastaz olan prostat kanserli bir hastaya radikal prostat cerrahisi önerilmemekte idi.

Günümüzde inanılanın aksine kemik metastazı olan prostat kanseri olgularında radikal prostatektomi cerrahi bir seçenek olabilir. Yani “kemiklere sınırlı şekilde yayılmış prostat kanserinde cerrahi ile ne derece fayda sağlayabiliriz” giderek önemli bir tartışma konusu haline gelmeye başlamıştır.

Zira halen günümüzde kemiklere yayılmış prostat kanserinde prostatın cerrahi olarak çıkartılmasının hiçbir fayda getirmeyeceği gibi sabitleşmiş ancak tartışmaya çok açık bir durum söz konusudur.

Sitoredüktif cerrahi nedir?

“Sito= kanser hücresi” anlamına gelirken, “redüktif= azaltma” karşılığında kullanılır.

Yani Kanserli organın kaynağı çıkartılarak, kanser hücresinin vücuttaki sayısını ve kaynağını azaltmaya yönelik cerrahi denilmektedir.

Şekil-1: Prostat kapsülü dışına taşıp yayılmış olan ve sınırlı kemik yayılması olmuş prostat kanserinin çıkartılması “Sitoredüktif Radikal Prostatektomi”

Kemiklere sınırlı (3 yayılma odağından az) yayılmış prostat kanserinde, prostatın radikal cerrahi ile çıkartılması yani Sitoredüktif Radikal Prostatektomi son dönemde Avrupa ve A.B.D.’de oldukça gündeme gelmiş olan bir tedavi seçeneğidir.

Şekil-2: Kemiklere sınırlı şekilde yayılma göstermiş prostat kanseri

Omurgada 1, kaburgada 1 kemik metastazı olan bir hasta

2015 yılında Üroloji alanındaki en ünlü dergilerin başında gelen “Journal of Urology”de yayınlanan Almanya Aachen Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş önemli bir araştırmada;

Kemik metastazı olan (3 yada daha az) 23 prostat kanseri hastasına Sitoredüktif Radikal Prostatektomi yapılmış, benzer yaş ortalamsındaki aynı durumdaki 38 hastaya da cerrahi yapılmadan sadece hormon tedavisi verilmiştir.

Prostat kanseri 

İlk grupta hormona dirençli kanser durumuna 40 ayda gelirken,

İkinci grupta kanserin hormona direnç kazanması 29. ayda gerçekleşmektedir. (İstatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır 0.04)

Sitoredüktif Radikal Prostatektomi yapılmış hastalarda, ameliyat olmayanlara göre, daha kaliteli bir yaşam ile daha iyi kanser ilerlemesiz yaşam (ameliyat olan grupta 38 ay ve olmayan grupta 26 ay)

olarak tespit edilmiştir.

Sitoredüktif Radikal Prostatektomi,kemik metastazı olan prostat kanseri olgularında lokal alandaki prostata bağlı komplikasyonları anlamlı şekilde azaltırken, daha uzun bir yaşam olanağını hastalara sunmamızı sağlamaktadır.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.