Robotik Prostat Kanseri Tedavisinde Hasta İçin “Şiar” Noktamız: PENTAFECTA

Konu Başlıkları

TriFecta Nedir?

“TriFecta” yurtdışında yarışlarda ilk üç sırayı alacak yarışçıları isimlendiren bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu terim günümüzde Robotik Cerrahi ile Prostat Kanseri tedavisinde elde edilmek istenen sonuçların özetini tanımlamada kullanılmıştı.

Robotik Cerrahide TriFecta Neleri İçerir? Başarı Oranı Kaçtır?

Biokimyasal tekrar olmaması yani PSA değerinin bir daha yükselmemesi

Kontinansın tam olması (İdrar tutma fonksiyonunun kuru kalmayı sağlaması)

Ereksiyon ve patensin yeterli olması (Sertleşme fonksiyonunun yeterli olması)

Literatürde TriFecta’ya ulaşma oranı

Açık Prostatektomi’de %42-62

Laparoskopik Prostatektomi’de %54-72

Robotik Prostatektomi’de %47-91

olarak cerrahın ve hastalığın durumuna göre farklılık göstermektedir.

Günümüzde yüksek rakamlı robotik cerrahi sayılarına bakılmaksızın, özellikle cerrahi sırasında özenli disseksiyon ve noter kullanmaksızın yapılan cerrahi ve biyopsi sonucunun iyi değerlendirerek cerrahi planının hastaya özel şekilde planlanması büyük önem taşımaktadır.

Yüksek volümlü merkez kelamından daha çok, hastaya zaman ayıran, özenli değerlendirme

TriFecta uygulamasında günümüzde iki büyük eksikliğin varlığı gün yüzüne çıkmıştır.

Bunlar:

1. Trifecta elde edilebilir ancak ameliyat sırasında aşırı kanama, kan verilmesi ve başka komplikasyonlar nedeniyle cerrahi süreç normalden daha da uzamış ve zorlamış olabilir…

2. Ameliyat sonrası erken dönemde doğal olarak biokimyasal nüks yoktur (PSA yükselmesi) ancak cerrahi sınırda tümör varlığı nedeniyle gelecekte PSA değerinin tekrar yükselme riski, cerrahi sınırda tümör olmayana göre 2.85 kat daha fazladır. Özellikle bu >3 mm üzerinde cerrahi sınırda tümör uzunluğu varsa daha önemlidir.

Yani TriFecta’ya 2 ulaşılması arzu edilen ek faktör konulmalıdır. 3+2=5 PentaFecta halini alır.

Komplikasyonsuz ve planlandığı gibi Robotik Cerrahi’nin uygulanması

ve

Cerrahi sınırda tümör olmaması

diğer eklenecek iki faktördür.

Prostat Kanseri’inde

Robotik cerrahi tedavi planlanıyorsa hastanın kendisi ve hasta yakınları ile bu çerçevede detaylı görüşme ve fikir alış-verişi yapılmalıdır. Hastanın özellikle cinsel beklentisi, hiçbir zaman kanser kontrolü ve cerrahi sınırda tümör olmaması kuralının önüne geçmemelidir.

Robotik Cerrahi’de Şiarımız olan PentaFecta Başlıkları Nelerdir?

  1. Biokimyasal Tekrar Olmamasını sağlamak (PSA değerinin gelecekte yükselmemesi)
  2. İdrar tutma fonksiyonunun tam olması
  3. Sertleşme fonksiyonunun yeterli veya tam olması
  4. Cerrahi sınırda patolojik olarak tümör olmaması
  5. Komplikasyonsuz cerrahinin gerçekleştirilmesi

Kendi pratiğimizde hastalarımıza PentaFecta’nın ne olduğu, neyi amaçladığı ve biopsi+PSA+ prostat muayenesi ve MRI durumuna göre bunların nasıl gerçekleşebileceği hasta ile derinlemesine değerlendirmekte ve cerrahi öncesi planımız bu şekilde gerçekleştirilmetedir.

Geniş vaka serili yayınlarda Robotik Cerrahi’de PentaFecta %61 olarak bildirilmişken, kendi pratiğimizde 400 Laparoskopik ve 350 Robotik Prostat Kanseri cerrahi deneyimimizde bu oran, sırasıyla %57.3 ve %65.8 olarak tespit edilmiştir.

Prof. Dr. Tibet Erdoğru

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.