Robotik Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarını Etkileyen Cerrahi Faktörler:

Konu Başlıkları

2000 ile 2017 yılları arasındaki dönemde ameliyat edilmiş, 20.282 hastanın verilerinin değerlendirmesi ile elde edilen Meta-Analiz’de böbrek tümörlerinde açık cerrahiye göre Robotik Cerrahi ile gerçekleştirilen parsiyel nefrektomi (yani sadece kanserli tümörün çıkartıldığı, sağlam böbrek dokusunun korunduğu) sonuçlarında önemli avantajlar söz konusudur.

Kan verme oranı açık cerrahide 1.8 kat daha fazladır. (istatistiksel değeri çok anlamlı p<0.00001)
Kanama miktarı açık cerrahide anlamlı şekilde daha fazladır (p<0.00001)
Komplikasyon oranı açık cerrahide 2.26 kat daha fazladır (p<0.00001)
Hastaneye tekrar başvurma oranı (sorunlar nedeniyle) 2.86 kat daha fazladır (p<0.00001)
Tümüyle mortalite  (ölüm oranı) riski açık cerrahide 4.45 kat, kanser tekrar etmesi ise 5.14 kat daha fazladır.

Böbrek çalışması açısında iki yaklaşım (açık cerrahi ile robotik cerrahi) arasında fark yoktur.

Laparoskopik Cerrahi ile karşılaştırıldığında ise
Robotik Cerrahi yine daha avantajlı görünmektedir,

Böbreğin iskemik kalma süresi laparoskopide 2.6 kat daha fazla olabilmektedir)
Cerrahi sırasında komplikasyon riski 2.05 kat daha fazla ile ameliyat sonrasında bu risk 1.27 kat olarak tespit edilmiştir.
Cerrahi sınırda tümör kalma riski laparoskopik cerrahide 2 kat daha fazladır.

Damarların kapatılmasına alternatif olarak günümüzde klempsiz, yani böbreği kansız bıramaksızın, atardamarı açıkken, robotik cerrahi de uygun vakalarda rahatlıkla yapılabilmektedir.

Oldukça güncel ve data verisi çok güçlü olna bu geniş ve uzun zamanı kapsayan literatür analizinde

Robotik Parsiyel Nefrektomi diğer iki tekniğe göre oldukça üstün sonuçlara sahip, bazı sonuçlarda da (örneğin böbreğin iskemi süresi, kurtarılabilen böbrek dokusu gibi) minimal farklarla eşit niteliktedir.

Günümüzde robotik cerrahi böbrek kitlelerinde parsiyel nefrektomi ya da diğer tanımı ile nefron-koruyucu tümör çıkartılması, deneyimli ellerde mükemmel sonuçları ile artık gelişmiş nitelikte uygulanır olmuştur.

 

Videoyu oynat

Bu videoda
64 yaşında sol böbreğin arka yüzeyinde ve yukarı bölümünde böbreğe oldukça gömük olan 4.8 cm çapındaki böbrek tümörünün transperitoneal robotik cerrahi ile çıkartılması ve tümör yerinin tamiri deneyimimizin paylaşılması amacıyla sunulmaktadır.

4.8 cm çapındaki böbrek tümörünün yaklaşık 1.5 saatlik bir ameliyat ile kanama minimal (20 ml) olarak başarılı şekilde çıkartılmıştır. Patolojik incelemede böbrek kanseri gelen bu hastada cerrahi sınırda tümör saptanmamıştır.

Prof. Dr. Tibet Erdoğru

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.