Fleksibl Sistoskopi ile Mesane Kanseri Tanısı

Konu Başlıkları

Ucu ile gövdesi kıvrılabilen esnek şekilde olan Fleksibl Sistoskopi’de, en önemli özellik lokal anestezi ile kadınlarda ve erkeklerde ağrısız ve kolaylıkla uygulanıyor olmasıdır.

Şekil-1: Rektuma yerleştirilen ultrasonografi alıcısı ile incelenerek biopsi alınır

Kıvrılabilen sistoskopik cihaz ile üretra kanalından girilerek mesanedeki tüm riskler değerlendirilebilir. Aşağıda kendiliğinde kamera, ışık kaynağı ve video sistemi olan kıvrılabilen sistoskop görülmektedir.

Fleksibl Sistoskopi

İdrarda kanama olması (makroskopik hematüri) ya da idrar tahlilinde sebat eden kan hücrelerinin görülmesi (mikroskobik hematüri) durumunda ultrasonografi değerlendirmesi normal olsa bile, mutlaka sistoskopik değerlendirme konusunda karar verilmelidir. Zira, tüm radyolojik tetkiklerde çıkmayan ve idrarda kanamaya neden olan, ufak çapta bir mesane tümörü yüzeysel olarak tespit edilebilir.

 

Örnek videoda görüldüğü gibi, ultrasonorafi veya bilgisayarlı tomografide normal tespit edilerek, yapılan sistoskopik değerlendirmesinde mesanede tümöral oluşum saptanması görülebilecek bir durumdur.

Bu nedenle klinik şüphe varsa mutlaka sistoskopik değerlendirme yerinde olacaktır.

Mesane tümörü (ufak da olsa bile) sistoskopi ile rahatlıkla tespit edilmesini gösteren video

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.