Böbrek Alt Pol (Kaliks) taşlarında Tedavi Alternatifleri

Konu Başlıkları

Böbrek taşındaki tedavi yaklaşımları konusunda halen daha belirli net yaklaşımı olmayan ve tartışılan taş grubu böbrek alt kaliks (toplama sistemi) içinde yer alan taşlardır.

Bu sessiz alt kaliks taşlarının takip edildiği durumlarda %20 hastada ortalama 2 yıl içinde klinik belirtiye bağlı müdahale gerekliliği mevcuttur.

Alt kaliks taşlarında uygulanabilecek tedaviler, diğer böbrek taşları gibi 3 alternatif olabilir:

 1. Perkütan Nefrolitotomi (PNL)
 2. Fleksibl-URS
 3. ESWL (Ses dalgası ile vücut dışından taş kırma)

Böbrek alt kaliks taşlarında belirili kısıtlayıcı durumlar yoksa günümüzde PNL ile böbreğin et kısmının delinerek bu tedavinin yapılması yerine Fleksibl-URS ile idrar kanalından girilerek vücuda bir zarar vermeden taşın lazer ile kırılması ve toplanması daha çok tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir.

Eğer

 • Fleksibl-URS’nin ulaşamayacağı açılı bir sistemde böbrek parankimine yakın bir taş ise
 • Taş 2 cm den daha büyük ise (cerrahın deneyimi Felksibl-URS için bu ebadın üzerinde yeterli değilse)
 • Üreter kanalından önceden bir ameliyat geçirip kanal yönü değiştirilmiş ise

PNL önce alternatif olarak hastaya sunulabilir.

Böbrek alt kaliks taşlarında tedavi alternatifleri arasında günümüzde en ön plana çıkan iki tedavi

 1. Fleksibl Üreterorenoskopik (Fleksibl URS) Lazer ile taşın parçalanıp toplanması
 2. ESWL (Vücut dışından ses dalgası ile taşın kırılması)

Çapı 10-20 mm arasında değişen ve hiç bir belirti ve klinik bulgu (idrarda kanama, idrarda enfeksiyon gibi) vermeyen sessiz taşlarda ne yapılmalıdır?

Yapılan araştırmalarda

Böbrek alt bölümünden bulunan böbrek taşlarında yani böbrek alt kaliks taşlarında

ESWL ve Fleksibl URS tedavileri karşılaştırıldığında tablodakine benzer oranlar ortaya çıkmaktadır.

 

Fleksibl URS

Fleksibl URS

Tekrar tedavi gerekir mi?

%60 Evet

%8 Evet

Komplikasyon

%5

%12

Taşsız kalma oranı

%68

%87

Geride taş parçası kalma

%16

%2

Bu nedenle bir hastada belirti veren böbrek alt kaliks taşı varsa yapılması önerilenler şöyle sıralanabilir:

 1. İdrarda enfeksiyon var mı ? Kontrol edilmeli
 2. Üriner sistem ilaçsız BT ile taşın şekli, ebadı ve böbrek alt kaliks yapısında tam olarak nerede görülmeli
 3. Fleksibl URS taşsızlık oranı yüksek olması ve tek seansta tedavi olasılığının ESWL’ye göre anlamlı oranda başarılı olması nedeniyle ilk planda önerilmeli
 4. Fleksibl URS ile kıvrılma açısının dahi ulaşamayacağı bir sistem içinde ise PNL (Perkütan Nefrolitotomi) ile tedavi alternatifi hastaya bilgi verilmeli

 

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.