Üreter Taşlarında Düşmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Konu Başlıkları

Üreter kanalına düşen taşlarda taşların yerine göre durumunu değerlendirmek en doğrusu olacaktır.

Üreter böbrek havuzundan (pelvis renalis) çıktıktan sonra aşağıya doğru ilerleyerek İliak arter ve ven denilen ana aort atardamarı ile kava toplardamarı üzerinden geçer. Ardından leğen kemiği içine doğru iner ve idrar kesesine açılır

Üreter kanalında 3 noktada pasaj ve lümende daralma vardır

 1. UPJ (böbrek havuzundan çıktığı bileşkede)
 2. İliak damar çaprazında
 3. Mesane (idrar kesesi) girişinde buraya kısaca UVJ denilmektedir.

İşte bu 3 noktadan geçerken özellikle ciddi şekilde ağrı (kolik renal) atakları görülebilir.

Üreter taşları ilk tespit edildiklerindeki yere göre
– Üst üreter (Proksimal üreter) : İliak damarları çaprazladığı bölgenin üstünde kalan üreter
– Alt üreter (Distal üreter) : İliak damarları çaprazladığı bölgenin altında kalan üreter
şeklinde ikiye ayrılarak taşın olduğu bölgeye göre,
– Üst üreter taşı
– Alt üreter taşı
olarak tanımlanır.

10 mm altındaki üreter taşlarında,
Taşın ek cerrahi girişim gerektirmeden kendiliğinden düşürülmesini etkileyen en önemli faktörler:

 • Hastada ağrı şiddetli kolik tarzında ise
 • Taşın çapı 5 mm ve altında ise
 • Alt üreter taşı ise
 • İdrar tahlilinde lökosit sayısı fazla ise
 • Üriner sistem BT de böbrek çevresi ödemli doku yoksa
 • Taş çevresindeki üreter duvarından kalınlaşmış ödemli duvar görünümü yoksa
  üreterdeki taşın düşürülme olasılığı oldukça yüksektir.

Ağrı atağından sonraki dönemde eğer üreterdeki taş 5 mm altında, alt üreterde ve BT’de böbrek çevresi yağ dokusunda ödemlenme yoksa taşın düşürülmesi en kısa sürede meydana gelme ihtimali %100’e yakındır.

Üriner sistem BT değerlendirmesinde böbrek çevre yağ dokusunda doku ayrışması anlamına gelen yağ dokusunda ödemlenme (Perinephritic Fat Stranding) ve üreter duvarındaki kalınlaşmış ödemli üreter duvarı görüntüsü (Tissue-Rim Sing) olmaması taşın kendiliğinden düşürülebileceğini gösteren en önemli iki bulgudur.

Üreter taşlarının kendiliğinden düşürülmesinde iyi medikal yönlendirme ve takip oldukça önem taşımaktadır. Sadece ağrı kesiciler ile taşın düşürülmesi olasılığı düşük iken, iyi bir ilaç tedavisi modalitesi ile spontan taşın düşürülme ihtimali artmaktadır.

İyi bir ilaç tedavi protokolü ile, 6 mm çapındaki üreter taşlarının cerrahi gerektirmeden 15 gün içinde düşürülmesi %70 olasılıkla gerçekleşebilir.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.