Ultrason, Mri Klavuzluğunda Prostat Biopsisi Nedir?

Konu Başlıkları

Prostat Kanseri teşhisinde Ultrasonografi ve MRI kılavuzluğundaki biyopsilerde prostat bezinden patolojik değerlendirme için doku örnekleri biyopsi iğnesi ile alınır. Bu alınan biyopsi örneklerinde patoloji bölümü kanserli hücre olup olmadığını değerlendirir.

Prostat biyopsileri tüm dünya’da en yaygın olarak ultrasonografi klavauzluğunda alınmaktadır. Bir parmak boyutundaki ultrasonografi alıcısı (biz buna prob diyoruz) kalın barsak içine yerleştirilir ve bunun görüntüsü altında prostata yönlendirilen biyopsi iğnesi ile prostat içinden ufak (genellikle 1-2 mm eninde 1.5-2 cm boyunda) prostat doku örnekleri alınır. Bu bilinen yöntemem Transrektal Kılvauzluğunda Prostat Biyopsisi (TRUS-Biopsi) denilmektedir.

Ultrasonografi görüntü eşliğinde prostat biyopsisi aynı zamanda perine dediğimiz (testis torbası ile anüs deliği arasındaki cilt bölgesinden) prostata gönderilen iğneler ile de alınabilir. Burada yine kalın barsak içine yerleştirilmiş ultrasonografi alıcısının görüntüsü rehberliğinde iğne prostat içine yönlendirilir.d

Perineal biopsi tercihi

  1. Kalın barsak kenarını aksi bölümündeki prostat ön yüzünde kanser şüpheli alan varsa
  2. Geçirilmiş rektum ve kalın barsak ameliyatları nedeniyle transrektal ultrasonografi uygulanabilir değilse
  3. Haritalayıcı yaygın biyopsi planlanmış ise
  4. Doktorun tercihine göre ise söz konusu olabilmektedir.

Prostat biyopsisi ayrıca prostatın MRI ile görüntülenmesi altında da yapılabilmektedir. Burada ultrasonografidekinden daha detaylı prostat görüntüsü elde edilmektedir. Biyopsi öncesinde, prostat MR görüntüleri değerlendirilir, bu değerlendirme sırasında bilgisayar destekli tarayıcı yazılımlar da kullanılabilmektedir. Bunun amacı riskli alanların odak şeklinde görülmesi ve özellikle o bölgeden biyopsi örneklemesinin yapılmasıdır.

MRI görüntüsü altında prostat biopsisi ultrasonografidekine benzer şekilde rektum yolundan ya da perine yolundan alınabilmektedir. Perine yolundan alırken hasta sırtüstü yatarken, Rektum yolundan alınan biyopsi için hastanın yüzü-koyun yatması gerekmektedir. Yazılım destekli görüntü altında biyopsi iğnesi prostatın içine yönlendirilir ve prostat doku örneği benzer şekilde alınır.

MR Füzyon Biyopsi Nedir?

Son olarak, bir hibrid görüntüleme metodu biyopsi alımında kullanılabilmektedir. MRI da elde edilen prostat görüntüleri, biyopsi işlemi sırasındaki ultrasonografi ile alınana prostatın görüntüleri üzerine yamalanarak, MRI görüntüsündeki şüpheli alanların nerede olduğu işaretlenir ve bu alanlardan yine ultrasonografi görüntüsü altında prostat biyopsi örnekleri alınır. Burada amaç daha iyi görüntü elde edilen MRı görüntüsünü kullanarak, daha kolay yapılan ultrasonografi ile prostattan biyopsi almaktır. Bu işleme “MRI Ultrason Füzyon Prostat Biyopsisi” denilmektedir. Ya da kısaca MR Füzyon Biyopsi olarak da kullanılmaktadır.

MR Füzyon Biopsi’nin ne gibi sakıncalı tarafları olabilir?

Biyopsi sadece alındığı bölgede kanser gelişim varsa o bölgeyi gösterir. Biyopsi alınmamış prostat alanlarındaki kanser gözden kaçırılmış olabilir.

MRI-kılavuzluğundaki prostat biyopsisinde, MRı ile elde edilen yüksek kalitedeki görüntü, hasta sabit şekilde kaldığı ve kıpırdamadığı sürece yüksek kalitesini devam ettirir. Eğer hasta stresli, gergin ve ağrı eşiği düşük ise, sabit durması konusunda zorlanarak hareket edebilir ve bu hareketler de MRI ile elde edilen kaliteli prostat görüntüsünün kaybolması ve dolayısıyla da kalitesiz görüntü altında biopsi alınması riskini getirir.

Ayrıca metalik implant ve diğer metal objelerin varlığında kaliteli MRI görüntüsü almak mümkün olmayabilir. Kapalı alan fobisi ve aşırı geniş vücuda sahip kişilerde de cihazdaki alan sınırlaması nedeniyle rahatsız edici durumlar söz konusu olabilir.

MRI görüntüsü her zaman kanserli ve sağlam dokuyu ayırabilme özelliğine sahip değildir. Özellikle prostat iltihap alanları ve kanser alanları ile önceki bir önceki biyopsi alanındaki (ilk iğne ile başlar) kanamalı bölgeler karıştırılabilir.

Ayrıca MRI görüntüsü altındaki biyopsiler fiyat açısından oldukça yüksek ve zaman alıcı olmaktadır.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.