Sol Testis Tümörü Seminom ve BEP Kemoterapisi Sonrası Robotik Paraaortik-Retroaortik RPLND

Videoyu oynat
30 yaş hasta. Sol testis tümörü nedeniyle sol orşiektomi.
Patoloji: Seminom (45x40mm). BT: Paraaortik kitle 55×90 mm. 3 kür BEP kemoterapisi sonrasında Aort sol kenarını saran ve retroaortik uzanım gösteren 57×71 mm kitle.


Robotik Supine RPLND
 ve paraaortik+retroaortik kitle eksizyonu uygulandı. Robotik Supine RPLND dört kollu daVinci robot ile iki ufak asistan trokarı ile uygulandı. Bu vakanın ne önemli özelliği, testis tümörü tanısı konulduğunda var olan aort çevresindeki kitlesinin BEP kemoterapisi ile bir miktar ufalması ancak yinede anlamlı büyüklükte olması. 3. kür BEP sonrası akut myokard infartüsü (kalp krizi) geçiren hastaya koroner stent yerleştirilmesi nedeniyle ikili kanı incelten (anti-trombotik) ilaç kullanımı söz konusu idi.

Bir süre takip edilmek zorunda kalan hastada kitlenin büyümesi nedeniyle zorunlu cerrahi ivedi şekilde uygulanması gerekiyordu. Seminom sonrasında alınan BEP kemoterapisinde, gelişen desmosomal reaksiyon nedeniyle kitle çevresindeki dokulara ciddi fibrotik yapışıklıklar gelişmektedir. Bu nedenle kitlenin çıkartılması non-seminom tümörlere göre daha da zorlaşmaktadır.

Bu kitlenin ana atar damar (aort) duvarına sol yan ön ve özellikle omurga ile aort arkasındaki yerleşimi nedeniyle ciddi kanama riski söz konusu idi. Hastanın yerleştirilen stente bağlı kullandığı kanı inceleten ilaçlarda göz önüne alındığında risk biraz daha yükseliyordu. Bu risk sadece ameliyat sonrasındaki kanama değil, erken ameliyat sonrası yeniden kalp krizi gelişim riski açısından da önemli idi.

Bu risklere yönelik tüm hazırlıklarımız tamamlanarak, hastanın isteği ile açık cerrahi değil, robotik cerrahi ile ameliyat gerçekleştirildi. Robotik cerrahi ile en önemli avantajların başında karın kaslarının büyük şekilde kesilmemesi sadece 5-6 delikten robot kolları ile ameliyatın gerçekleştirilmesi hem ameliyat sonrasında kasların kullanımının devamlılığına sağlarken, enfeksiyon riskini ve iyileşmenin hızla olmasını sağlamaktadır.

Daha düşük ağrı olması da diğer önemli bir faktördür. Özellikle boşalma fonksiyonun korunmasında robotik cerrahi ile sağlanan büyütülmüş net görüntü ve ince robot kolları ile cerrahinin gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Ancak kemoterapi sonrasında aort çevresindeki sinirlere olan ciddi yapışıklıklar nedeniyle robotik cerrahi de bile sinirlerin korunması mümkün olmayabilir. Zira gelişen yapışıklıklar ile damarın kanama olmadan çıkartılması ve hayati riskinin olmamasına dikkat edilmesi birinci amaçtır.

Seminom tümöründe BEP sonrasındaki yapışıklıklar normalin daha da üzerinde olduğu için sinirlerin korunması daha da zor olabilmektedir. Gerçekleştirilen robotik paraaortik RPLND ameliyatının ince tüm teknik detayları bu videoda sunulmaktadır. Ülkemizde robotik cerrahi ile RPLND ameliyatlarını başlatan Prof. Dr. Tibet Erdoğru özellikle robotik supine RPLND tekniğini ülkemizde ilk ve en sık uygulayan doktorların başında gelmektedir.

Diğer yandan bu videoda demonstre edilen seminom tümöründe BEP sonrası tüm aort boyunda yapışık kitlenin cerrahisi, bildiği kadarıyla ülkemizde çok çok nadir uygulanabilmektedir. Ameliyat sırasında ve sonrasında hiçbir hayati ya da ek komplikasyon gelişmeyen hastamızın cerrahi ile ilgili detaylı bilgileri videonun sonuda verilmektedir.

Kitle boyutu 12x8x6 cm. Patoloji: matür teratom metastazı ve fokal nekroz olarak geldi. Başarılı geçen robotik RPLND cerrahisi sonrasında bu patolojik veriler ışığında hastamız halen daha yakın takip altında bulunmaktadır.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.