Erkeklerde En Sık Görülen Kanser: Testis Kanseri

Konu Başlıkları

Testisler erkeklerde testis torbasında yer alan iki adet sperm ve testosteron hormonu üreten salgı bezleridir.

15-34 yaş gurubu erkeklerde en sık görülen kanser türü Testis Kanseri’dir
Testis kanseri olarak iki tip kanser görülür: Seminoma ve Non-seminoma.

Sperm hücreleri, Germ hücrelerinden gelişir ve olgunlaşır. Hemen bütün testis kanserleri germ hücre kökenli kanserlerdir.

Non-seminoma tipi kanser türü gelişme ve yayılma olarak Seminoma’ya göre daha hızlı gelişir ve yayılma özelliğine sahiptir. Seminoma tipi tümörler ise radyasyon tedavisine daha hassastır.

Testis kanserinde aynı anda seminoma ve non-seminoma tipi kanser içerebilir. O vakit, tümör non-seminoma imiş gibi davranılarak tedavi edilmelidir.

Testis kanserinin klinik belirtisinde en sık bulgu testiste ele gelen ağrısız sert kitledir. Ağrısız olduğu için genellikle bu testiste irileşme olarak algılanır ve buna dikkat etmeyen genç erkeklerde kanserin ilerlemesi ile kanser teşhisi söz konusu olabilmektedir.

Erken evrede yakalanan testis kanserlerinde tümüyle kür yani hastalıktan kurtulmak çok büyük bir olasılıktır ve neredeyse %100 kurtulma şansını hastalar yakalar.

Testis kanseri tedavisinde (cerrahi ile kanserli testisin alınması ve ardından kemoterapi gibi…) geride kalan testisteki sperm üretiminde azalma olabilir. Bu nedenle ileride çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin mutlaka tedaviye başlamadan önce sperm bankasında spermlerini dondurması önerilmelidir.

Testis kanseri teşhisi nasıl konur?

Fizik muayene; çok önemlidir.
Skrotum-testis ultrasonografisi, bazı durumlarda Doppler ultrasonografi şeklinde yapılabilir.
Kan tahlili ile serum alfa-fetoprotein, beta-HCG, LDH seviyelerinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Ancak Seminom’da ilki yükselmez, ikincisi nadir olarak yükselebilir.

İnguinal (yani kasıktan) yaklaşım ile testisin çıkartılması sonrasındaki patolojik değerlendirme. Bazı durumlarda ameliyat sırasında “Frozen Section” patolojik inceleme de yapılmaktadır.

Testis kanserinin tedavisinde, cerrahi olarak testisin çıkartılması sonrasında nasıl bir ek tedavi gerekli olup olmayacağına tümörün evrelendirmesine ve risk faktörlerine göre kadar verilir.

Testis Kanseri evrelendirmesi nasıl yapılır?

Ameliyat öncesi marker denilen, serumdaki alfa-fetoprotein, beta-

  • HCG, LDH seviyeleri
  • Kanserin tipi
  • Tümörün büyüklüğü (çapı)
  • Retroperitoenal alanda lenf bezlerinde büyüme var mı? Sayısı kaç ?

bu veriler çok önemlidir.

Özel bazı durumlarda hemen kemoterapi başlamak yerine sinir koruyucu laparoskopik-robotik evreleyici RPLND yapılması hastaya önerilebilir.

Prof. Dr. Tibet Erdoğru
dr@tibeterdogru.com

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.