Böbrek Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Konu Başlıkları

Böbrek kanserinde temelde iki tip ameliyat söz konusudur.

1. ”Radikal” olarak, bütün böbreğin çevresinde onu saran yağ dokusu ve zarlarla birlikte çıkartılması, yani radikal nefrektomi
2. Kısmi olarak sadece tümör kısmının çıkartılarak sağlam böbrek kısmının korunduğu “Nefron Koruyucu” cerrahi, buna parsiyel nefrektomi’de denilebilir.

Bir böbrek kanseri hastasında hangi cerrahinin yapılabileceğine birkaç faktöre göre karar verilir,

  • Böbrekteki tümörün boyutu
  • Böbrekteki tümörün böbrek içindeki yeri
  • Böbrek tümörü ile beraber vücuda ya da lenf bezlerine yayılma var mı?
  • Ameliyatı yapacak cerrahın bu ilk 3 faktöre göre açık cerrahi / laparoskopik cerrahi ya da robotik cerrahideki deneyimi…

Böbrekteki kanser çok büyük ise (ki bu genellikle kendi laparoskopik ve robotik cerrahi deneyimime göre 7 cm üzerindeki kanserli tümörlerde söz konusudur) böbreğin tümüyle radikal şekilde çıkartılması en doğrusudur (Şekil-1). Zira 7 cm ve üzerindeki tümörler hemen hemen tümüyle ya ana damarlara sirayet edecek kadar böbrek merkezine girmiştir ya da böbrek merkezindeki havuzu saran yağ dokusu içine nüfuz etmiştir, ki bu kanserin tekrar etmesinde en önemli risk faktörlerinden birisidir.

Bu şekilde böbreğin büyük bölümünü kaplamış ve içine doğru girmiş bir tümörün kısmi çıkartılması kanserin tekrarı açısından çok risklidir. Bu nedenle böyle bir tümörde böbreğin radikal olarak çıkartılması en doğrusudur

Radikal Nefrektomi denilen ameliyatta, robotik cerrahiye gerek yoktur. Çünkü radikal cerrahide sadece ablatif (yani çıkartıcı) teknik söz konusudur. Robotik cerrahi tekniğin verebileceği bir avantaj yoktur. Eğer kısmi çıkartma söz konusu olsa idi, dikiş atmak ve dokuları onaramak gerektiğinden yani ablatif cerrahi yanında rekonstrüktif cerrahi de olacağından, Robotik Cerrahi tercih edilmesi daha avantaj sağlamaktadır.

Radikal Böbrek Kanseri Cerrahisi’nde robotik yerine laparoskopik cerrahi tercih edilmesi önerilen tekniktir. Hatta laparoskopik cerrahide vücuda açılan delikler daha ufak kalmaktadır. Bu nedenle böbrek tümüyle radikal olarak çıkartılacaksa, Laparoskopik Radikal Nefrektomi uygulanabilecek en avantajlı cerrahidir.

Robotik Nefron Koruyucu Parsiyel Nefrektomi ameliyatında sadece 4 yada 5 ufak delikten vücut içine yerleştirilen robot kolları ile üç boyutlu görüntü altında, tümör güvenlik aralığı bırakılarak çıkartılır. Sağlam böbrek dokusu hastada kalır. Tümör kısmının çıkartılması ve yerinin dikilmesi aşamasında, kanama olmaması için böbrek atardamarı 10-20 dakika süre ile kapalı kalır. Bazı daha basit tümörlerde hiç atardamar kapatılmadan da cerrahi minimal kanama ile tamamlanabilir (Şekil-2).

Böbrek orta bölümünde içinde ve büyük çaptaki tümörler dahi iyi, ileri robotik cerrahi deneyimi yardımıyla, ve damarsal kontrol ve robotik deneyim ile rahatlıkla çıkartılır (Şekil-3)

Nefron Koruyucu Parsiyel -Kısmi- Nefrektomi

Böbrek orta bölümünde içinde ve büyük çaptaki tümörler dahi iyi, ileri robotik cerrahi deneyimi yardımıyla, ve damarsal kontrol ve robotik deneyim ile rahatlıkla çıkartılır (Şekil-3)

Kanserli tümör dokusu büyük olsa bile (6 cm dolayında) Robotik Cerrahi deneyim ile, Siyah oklardan olan bölümden çıkartılarak, Kırmızı boyalı çizgi boyunca açıklık dikilerek gerideki sağlam böbrek kurtarılır.

Böbrek içine büyümüş ve ana damarlarına komşulaşmış riskli böbrek kanseri tümörünün ileri düzeydeki robotik cerrahi deneyim ile çıkartılması videosu

Videoyu oynat