Böbrek Kanseri Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Konu Başlıkları

Günümüzde böbrekteki tümörün boyutuna göre iki şekilde böbrek kanseri ameliyatı vardır.

Radikal Nefrektomi (en ideal cerrahi yaklaşım tekniği Laparoskopik cerrahidir)
Nefron-koruyucu Tümörün çıkartılması (en ideal cerrahi yaklaşım Robotik ve vücut içinde hızlı dikiş atabilme deneyimine göre de Laparoskopik cerrahidir)

Böbrek atar ve toplar damarlarını içine alacak kadar büyük çapta (bu 6 cm ve üzerindeki tümörlerde çok büyük olasılıktır) ve özellikle böbrek idrar toplayıcı havuzunun etrafındaki yağ dokusuna sirayet etmiş böbrek tümörlerinde tümörün çıkartılması yeterli olamayacağı ve böbreğe büyük hasar oluşacağı için böbrek kanserli tümör ile beraber radikal şekilde çıkartılmalıdır.

Laparoskopik cerrahi teknik günümüzde radikal nefrektomi ameliyatı için en ideal yaklaşım tekniği olup, tümörün boyutu ve çevre dokuları ne kadar etkilediği ameliyatın süresini önemli ölçüde etkilediği gibi cerrahın deneyimi de çok önemlidir.

Özellikle maliyetin çok arttığı mühürleme sistemlerinin kullanılması ile ameliyat süresi daha da kısaltılabileceği gibi, böbrek ana atar ve toplar damarının ayrı ayrı kliplenmesi ve böbrek damarları etrafındaki lenfatik sistemlerin temizlendikten sonra damarların kapatılması ve böbreğin çıkartılması cerrahi güvenlik açısından çok önemlidir. Çok hızlı tekniklerle böbreği alttan ve üstten kaldırarak hiçbir lenf sistemini ana böbrek atar ve toplar damarları üzerinden temizlemeden yapılacak acele cerrahilerde, damarların sonradan açılması gibi bir risk ihtimali her zaman akılda tutulmalı ve bu konuda aceleci değil, cerrahi güvenlikli yaklaşımı benimsemek daha doğru olacaktır.

Bu detaylı bilgi ile, laparoskopik radikal nefrektomi yaklaşık olarak 30 dakika ile 90 dakika arasında süren bir cerrahi süreye sahiptir.

Ancak özellikle böbrek girişine oturmuş ve 10 cm den büyük çaptaki tümörlerde, damar etrafında lenf nodülleri de varsa mutlaka lenf nodlarını temizlenmesi ve patolojik olarak örneklenmesi yanında damarların kontrolünün kitlenebilir kliplerle yapılması nedeniyle cerrahi 120 dakikalara uzayabilir.

Burada önemli olan cerrahi acelecilikten ziyade, damarsal kanama riskinin en aza indirilmesi ve cerrahi güvenlik olmalıdır.

Robotik teknikle yapılan Nefron-Koruyucu (yani sağlam böbreğin korunarak sadece kanserli tümörün çıkartılması) cerrahide zaman ile elde edilen robotik damar disseksiyonu ve tümör yapısına karşı yaklaşım deneyim ile
tümöral kitle dışarı doğru büyümüş, böbrek ön ve alt bölümünde ve böbrekte tek atar damar mevcutsa, 4 cm altında bu yaklaşım 60 dakika sürebilirken, 4 -7 cm arasındaki tümörlerde 90 dakikayı bulabilir.

Eğer tümör özellikle böbrek üst ve arka kısmında ise böbreğin tümüyle çevre dokulardan serbestlenmesi zaman alacağı için ameliyat süresi 90 dakikalara çıkabilir.

Bu süreçte ana böbrek atar ve toplar damarı ayırt edilir. Böbrekteki tümör ortaya konur ve damar 10-20 dakika geçici kapatılarak, tümör çıkartılır ve tümör alanı 2 kat şeklinde dikilir. Ve en son dönemde kanama kontrolü için beklenir.

Laparoskopik nefron-koruyucu cerrahide de robotikdekine benzer sürelerle ameliyat gerçekleştirilirken, deneyimli ellerde süre açısından robotik ve laparoskopik teknikte arada fark yoktur.

böbrek kanseri kaç saat sürer

Robotik ya da Laparoskopik Nefron-Koruyucu Tümör Çıkartılmasını ameliyat süresi açısından etkileyen faktörler:

  • Tümörün böbrek içinde yeri (Üst ya da Alt, Ön ya da Arka)
  • Tümörün böbrek içine gömük mü (Endofitik) ? Dışarı çıkıntı yapacak şekilde büyümüş olması (Ekzofitik)
  • Tümörün boyutu 4cm altında ya da 4 cm üstünde
  • Cerrahın deneyimi (özellikle laparoskopik cerrahide dikiş atma)
  • Böbrek atar damar ve toplar damarlarını sayısı ve farklı damarsal anatomik varyant varlığı

Bu nedenle cerrah özellikle Nefron-Koruyucu tekniği uygulamadan önce böbrek tümörüne ait BT veya MRI ile bunların çekimlerinden elde edilecek BT-Anjio’yu tümörle damarların ilişkisini ve yakınlığını ortaya koyması açısından çok önemlidir. Bunu değerlendirerek cerrahınız size en uygun süreyi kendi deneyimine göre sunacaktır.

Prof. Dr. Tibet Erdoğru

 

Lapasorkopik Parsiyel Nefrektomi Ameliyat Videosu

Sadece tümörün çıkartılması ve geride kalan sağlam böbrek dokusunun korunması gerçekleştirilmiştir. Laparoskopik teknikte, zamana karşı gerçekleştirilen bu cerrahide en üst düzeyde cerrahi damar disseksiyonu ve vücut içinde dikiş atma deneyimine sahip olmayı gerektirmektedir.

Videoyu oynat