200 Gram Üzerindeki Prostat Büyümesinde Robotik Prostat Adenomenktomi Ropad

Konu Başlıkları

Günümüzde erkeklerde prostat bezinin iyi huylu büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi, BPH) en çok görülen sağlık sorunlarından birisidir.

Özellikle 150 gramın üzerinde büyük prostatlarda günümüzde halen altın standart olan TUR (Prostat) ameliyatı birçok merkezde genellikle uygulanamamaktadır. Bu nedenle açık cerrahi ile prostatın iyi huylu büyüyen kısmı çıkartılmaktadır. Açık cerrahi kanama, geç iyileşme, uzun süreli sondalı kalma ve idrar kaçırma gibi risklere sahiptir.

Son dönemde gerçekleştirdiğimiz HOLEP (Holmium Lazer Prostat Enükleasyonu) ile 200 gramın üzerindeki hastalarda başarılı şekilde tedavi mümkündür. Ancak bu cerrahide de uzun sürmesi (2-3 saat), bazı durumlarda nadir de olsa iki seanslı cerrahi gerektiriyor olması, doktor açısından zor öğreniliyor olması gibi nedenlerle yaygın uygulanmasında sınırlamalar söz konusu olabilmektedir.

daVinci Robotik Cerrahi ile çok delikli ve son dönemde tek delikli (Single Port Robot) ile 200 gramın üzerindeki prostat büyümeleri 2 saatlik bir cerrahi ile, çok az kanama ve 3 gün sonra sondanın alınarak çıkartılması ile son derece başarılı şekilde uygulanmaktadır. Hastalarda robotik cerrahi ile prostatın büyüyen adenom kısmı tamamen en ufak büzük zararı olmadan ve çok az kanama (100 ml’nin altında) ile güvenli, ağrısız ve hızla iyileşebilen şekilde tedavi edilmektedir.

150-200 gramın üzerindeki BPH (iyi huylu prostat büyümesi) olgularında Robotik Prostat Adenomektomi (kısaca ROPAD)
A. İki saati aşmayan bir ameliyat süresi ile
B. Çok az kanama ile (100 ml altında)
C. Kısa sondalı kalma süresi ile (3 gün)
D. Ağrısız bir ameliyat sonrası dönem ile
E. İdrar kaçırma riski kesinlikle olmaksızın
F. İktidarsızlık riski kesinlikle olmaksızın
başarılı şekilde uygulanabilmektedir.

Özellikle günümüzde Single Port (Tek Delikten) Robot ile sadece göbekte 2-3 cm ilk bir iz ile bu işlem yapılabilmektedir.

2-3 cm lik bir göbekten kesi ile 2 cm lik robot trokarı yerleştirilerek, single port robot ile bu cerrahi rahatlıkla gerçekleştirilebilir.

Eğer özellikle 180-200 gram ve üzerinde prostat büyümeniz varsa, lütfen ROPAD ( Robotik Prostat Adenomektomi) ameliyatının avantajları için doktorunuz ile temasa geçiniz

ROPAD (Robotik Prostat Adenomektomi) ameliyatının aşamaları

  • Prostat kapsülünün ön yüzeyden insizyonu
  • Prostat adenomunun enükleasyon ile yekpare ya da 2-3 parça olarak çıkarılması
  • Mesane boynunun prostat kapsülüne adaptasyonu (triganizasyon – bu trigonizasyon maalesef TURP, TUR Plazmakinetik ve HOLEP uygulamasında yapılamamaktadır!!)
  • Prostat kapsülünün ön yüzünün kapatılması.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.

Hızlı Randevu