Prostat Büyümesinde Hangi Cerrahi Teknik Ne Zaman Tercih Edilmelidir?

Konu Başlıkları

İyi huylu prostat büyümesiprostat kanseri değildir. Sadece prostat içinde adenom adı verilen bir doku gelişir ve irileşerek idrar kanalına baskı yapar. Buna bağlı gelişen idrar boşaltımının zorlanması nedeniyle kişide sıkıntılara yol açar.

İlaç tedavisi ile ufaltılamayan ya da doku gevşemesi yetersiz kalan hastalarda artık cerrahi tedavi kaçınılmaz hal alır. İrileşmiş ve idrar kanalına baskı yapan adenomun çıkartılması ve baskının ortadan kaldırılmasında birkaç cerrahi tedavi seçimi söz konusu olabilir.

TUR-P (transüretral prostat rezeksiyonu):

Penis ucundaki idrar kanalından endoskopik bir cihazla girilerek büyümüş olan prostat bölümü kazınarak çıkartılır ve idrar kanalındaki baskı kaldırılır.

TUR-P cerrahisinde prostat dokusunu kesen enerji kaynağına göre unipolar enerji, bipolar enerji ya da bipolar enerji şeklindeki plazmakinetik enerji kullanılır. Bu enerjiler ile gerçekleştirilen cerrahi aynı cerrahi yani TUR-P ameliyatıdır.

Unipolar enerji’de cerrahi sırasında kullanılan yıkama (irrigasyon) sıvısı mannitol-sorbitol içeren sıvı olup, büyük prostatların ameliyatında uzun sürebilecek durumlarda vücuda fazla emilebilir ve TUR sendromuna yol açabilir. Ancak TUR-P cerrahisindeki cerrahın deneyimi ve rezeksiyon hızı ile düşük basınçta çalışma ile TUR sendromu 150 grama kadar olan prostatlarda dahi görülmemektedir.

Bipolar ya da Plazmakinetik enerjide hastaya topraklama kullanılmadığı için + ve – elektrodlar cihazın üzerinde olduğundan elektrik enerjisi vücuttan geçmemektedir. Bu enerji izotonik (yani serum konsantrasyonunda) sıvılar ile yapılabilir ve uzun süre cerrahi devam ettirilebilir.
Özellikle kalp pili olan ve sınırlı rezeksiyon deneyimine sahip ve büyük prostat rezeke eden cerrahalar için oldukça faydalı bir tercih alternatifidir.

Yine deneyimli ellerde, Unipolar, Bipolar ya da Plazmakinetik enerji ile ereksiyon gücünde kayıp çok çok nadiren söz konusu olabilmekte ve aralarında da bir fark bulunmamaktadır.

Oldukça büyük prostat varlığında 150-200 gram üzerinde, endoskopik cerrahiden çok, adenomun prostat kapsülü kesilerek oradan dışarı alınmasını sağlayan açık ya da laparoskopik cerrahi söz konusudur. Zaman içinde gelişen laparoskopik deneyim ile büyük prostatlarda (350-400 grama kadar dahi) laparoskopik 4-5 delikten vücut içine borucuklar yerleştirilerek, prostat kapsülünün ön bölümü açılarak –Millin tekniği denilen teknikteki gibi– aynı şekilde büyümüş prostat adenomu çıkartılır ve kapsül dikilir. Açık cerrahiden çok daha az kanama ve çok hızlı iyileşme süresi ile bu cerrahide dahi sonda 4-5 gün sonra alınmaktadır.

BPH tedavisinde diğer enerji alternatifi Lazer enerjisi olup, KTP-yani halk arasındaki deyimi ile green light– Diod -yani red light- ya da enükleasyon amaçlı Holmium lazer kullanılabilir.

Tüm bu lazer enerjilerinde de yapılan işlem tümüyle aynı olup, ilk planda kısa sonda kalış süresi hastaya bir avantaj gibi sunulmasına rağmen, lazer ile yoğun ısı oluşturarak yapılan buharlaştırma ve kesmelerde yara iyileşmesi sonda alındıktan sonra dahi haftalar boyunca devam etmekedir. Bu nedenle halen daha TUR-P ekonomik, hızlı iyileşme ve uzun dönem etkin sonuçları ile literatürde ALTIN STANDART olarak yerini korumaktadır.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.