Mesane Kanserinde Kas İnvazyonu Ne Demektir?

Konu Başlıkları

Mesane yani idrar kesesi karın alt bölgesindeki küre şeklinde bir organ olup, idrarın depolanma ve boşaltım fonksiyonunu gerçekleştirmektedir. Bu nedenle elastik ve kas liflerinden oluşmuş bir organdır. İdrarı depolarken ve boşaltırken, genişler ve ufalır.

Mesane kanseri idrar kesesinin iç yüzünü örten mukoza (zar) tabakasından çıkar. Bu seviyedeki mesane kanseri genellikle endoskopik kazıma dediğimiz TUR-MT (mesane tümörü) ameliyatı ile temizlenirken, mukozadan gelişip kas duvarlarına ilerledikçe, kas invazyonu -yayılımı- olmuş olgularda daha zor bir tedavi süreci gerektirir.

Mesane kas tabakasına sirayet etmiş mesane kanserlerinde, yani evre T2 tümörlerde, ilk planda aklımıza gelecek tedavi yaklaşımı genellikle idrar kesesinin cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Ayrıca leğen kemiği içindeki lenf bezlerininde temizlenmesi gerekir. Özellikle günümüzde robotik cerrahi ile üst düzeyde sinir koruyucu yaklaşım ile kanser gelişmiş mesane kanseri rahatlıkla tedavi edilebilir.

Mesane kasına sirayet etmiş yani Evre-2 olan hastalarda (Resimrobotik cerrahi uygulama konusunda ciddi sağlık sorunu (kalp yetersizliği, ileri kalp hastalığı  v.b.) varsa, ikinci seçenek radyoterapi, yani ışın tedavisidir. Bu aşamada hastaya ek olarak kemoterapi verilebilir.

Evre 2 Mesane Kanseri

Mesane kanserlerinin %90’ı ürotelyal karsinom (değişici epitelyal hücreli karsinom) iken çok nadiren görülen yassı epitel hücreli karsinom (squamöz karsinom) veya adenokarsinom çok daha hızlı seyreden ve sadece cerrahi olarak çıkartılabilecek bir durumdur. Bu kanserlerde ışın tedavisinin etkisi yoktur.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.