Pro-PSA ve PHI -Prostate Health Index- Nedir?

Konu Başlıkları

Pro-PSA, [-2]proPSA ya da p2PSA, şeklinde kodlanır ve kandaki PSA maddesinin bir alt formunu ifade eder.
Bu değerin özellikle serbest PSA (burada fPSA olarak gösterilmektedir) değeri ile oranına %p2PSA denilmektedir. Bu değer

([(p2PSA pg/mL)/(fPSA ng/mL x 1000)] x 100
formülü ile hesaplanmaktadır.
Beckman Coulter PHI değeri ise [(p2PSA / fPSA) x √ PSA ] formülü ile belirlenmektedir.

2013 ve 2014 tarihli bilimsel araştırmalar günümüzde p2PSA, %p2PSA ve PHI değerlerinin Prostat Kanseri’nin tespitinde ve gereksiz prostat biyopsisi yapılmasında total PSA ve %serbest PSA (serbest/total PSA) değerlerine göre daha etkili olabileceğini göstermektedir. Ayrıca tespit edilen Prostat Kanseri’nin klinik anlamlılığı ve agresifliği konusunda da ön bilgi verici olabilmektedir.

PROMEtheuS hasta grubu çalışması olarak adlandırılan bir araştırmada,
%p2PSA ve PHI, Prostat Kanseri teşhisinde en doğru öngörüyü sağlayan değerler olarak tespit edilmiştir.

%p2PSA değerinde 1.66 sınırı duyarlılık ve özgüllük oranlarındaki dengeyi sağlayan en doğru değer olarak tespit edilirken, PHI değerinde bu sınır 40.3 olarak bulunmuştur.

Sınır değer olarak 1.66 %p2PSA değeri dikkate alınsaydı: %51 hastada gereksiz prostat biyopsisi önlenmiş olacak, ancak bunu sağlarken de %13 hastada kanserin atlanma riski olacaktır.
Sınır değer olarak 40.3 PHI değeri dikkate alınsaydı: %55 hastada gereksiz prostat biyopsisi önlenmiş olacak, ancak bunu sağlarken de %15 hastada kanserin atlanma riski olacaktır.
Bu testlerde %90 duyarlılığı sağlayacak sınır değerleri:
%p2PSA için 1.20
PHI için 25.5

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.