Mesane Büyütme Ameliyatı

Konu Başlıkları

“Mesane Augmentasyonu ya da diğer adıyla İleo-Sisto-Plasti”

Kronik sistit ile beraber olan ağrılı mesane sendromu, interstisyel sistit, sıklıkla kadınlarda görülen ve yaşam kalitesini tümüyle berbat şekilde etkileyen önemli bir mesane hastalığıdır.

Mesane mukoza kas ve siroza olarak tanımlanan ana üç tabakadan oluşan elastik liflere sahip düşük basınçlı idrar depolayabilen bir yapıya sahiptir. Sıvı olan idrarın rahatsız etmeden 4-6 saatte bir idrara çıkmak ya da geceleri uyku süresince idrarımızı idrarın hissi olmadan depolayabilmek için düşük hidrostatik basınç ile saklanması gereklidir. Bunun için idrar kesesinin tüm katları ile elastikiyeti çok önemlidir

Mukozanın hemen altındaki, mesane duvar gerginliği ve basınca hassas mikro sinir lifleri ile idrar hissi omurilik ve beyine iletilerek, idrar hissini oluşturur. 

Mesane tabakalarını iç tabaka olan mukozayı ürotelyum (üroepitelyum ya da değişici epitel hücreler) oluşturmaktadır. Bu tabakanın hemen altında submukozal lamına propria tabakası bir bağ dokusu özelliğindedir. 

Nedeni belli olan ya da bilinmeyen bir etkenden dolayı meydana gelmiş kronik sistit olgularında ya da idrar kesesinin çalışmamasına bağlı idrar depolayamama veya uzun sonda takılması neticesinde mesane kapasitesine ciddi azalma söz konusu olabilir. Bunun yanında özellikle ağrılı mesane sendromu dediğimiz interstisyel sistit olgularında da idrarın şiddetli ağrı ile hissedilmesi nedeniyle kişi hemen idrarını boşaltmak istediği için mesanenin elastikiyeti azalır ve mesane kapasitesi bir mandalina boyutuna kadar ufalabilir. İşte bu durumlarda artık elastikiyetini kaybetmesi nedeniyle idrar depolama özelliğini ve fonksiyonunu kaybeden mesanelerin (kontrat mesane diyoruz) düşük basınçta ve yüksek miktarda rahatlıkla idrar depolayabilmesi için mesane kapasitesini arttırıcı mesane büyütme ameliyatları yapılmaktadır.

Mesane kapasitesini büyütmek için kapasitesi çok azalmış mesaneye, elastik özelliği olan ince bağırsak (ince bağırsağın ileum bölümü) kullanılır. Kör bağırsaktan 15 cm geriye olan terminal ileum bölümü korunur. Zira buradan B12 vitamini gibi önemli vitaminler emilmektedir. Bu nedenle ince bağırsak bu bölümü çıkarılmaz. İleumdan 15-20 cm bölüm çıkartılır. Ve bağırsak bölümleri tekrar birbirine ağızlaştırılır. Çıkartılan ileum bölümü üst kenardan açılır ve bir tabaka haline gelir.

Bu açılan bağırsak tabakası U şeklinde ya da bazen S şeklinde yan yana dikilir ve mesane kubbesine dikilerek, mesaneye yeni elastik bir bölüm kazandırılmış olur. Bu elastik bölüm ile önemli bir kapasite kazanılması sağlanır.

Mesanede eğer kapasitesinin azalmasına neden olan iltihaplı bölüm varsa o bölüm çıkartılabilir. Bu çıkartılma aşamasında böbreklerden gelen idrar kanalları korunur bu bölümler mesane tabanında orijinal yerinde bırakılır. Aktif iltihaplı alan yok ve mesane küre yapısı büzüşerek ufakmış ve elastik yapısını kaybetmişse, bir parçası çıkmadan, üstü önden arkaya doğru kesilerek bir ağır gibi gibi açılır. Mesanenin kubbesine hazırlanmış olan ileum yama bölümü getirilir ve mesane kenarı ile bu yamanın kenarları hiçbir boşluk kalmayacak şekilde birbirine dikilir. Bu cerrahi işleme Mesane Ogmentasyonu denilmektedir. Tıbbi terminoloji ile bu işlem İleo-Sisto-Plasti ameliyatıdır. 

Günümüzde robotik cerrahinin gelişmesi ile pratiğimizde artık göbeğe büyük kesi yapılarak değil 5 ya da 6 ufak delikten robotik olarak vücut içine girilerek yapılmaktadır. Hep vücut içindeki organlar normal gözlerin gördüğünün 5x katı büyüklükte görülerek en ufak noktalardaki detaylar görülerek cerrahi işlem tamamlanır. Ayrıca vücuda büyük cerrahi kes yapılmadığı için iyileşme çok hızlı olur ve ameliyat sonrasında ağrı azdır ve bu düşük seviyedeki ağrı da çok kısa sürede tamamen tolere edilebilir.

Ufalmış ve kapasitesi çok azalmış idrar kesesi olgularda mesane kapasitesi ince barsak ile robotik cerrahi gibi güncel cerrahi yaklaşım ile rahatlıkla büyütülebilmektedir. Gece ve gündüz büyük ızdıraplarla devamlı hayatını ağrılı şekilde tuvalette geçiren hastalarda robotik mesane büyümesi büyük avantajları hastaya sağlamaktadır 

ROBOTİK MESANE BÜYÜTME AMELİYATINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.

Hızlı Randevu