Böbrek Kistlerinde Bosniak Sınıflama Sistemi Nedir?

Konu Başlıkları

Böbrek dokusunda bazı kistik değişimler gelişebilir. Bu kistik değişimler Bosniak adı verilen bir sınıflama sistemine göre, kontrastlı BT ya da MRI görüntüleri ışığında, beş tipte sınıflanır. Bu sınıflama bize kistik böbrek kanseri riski ile diğerleri arasındaki ayrım açısından yardımcı olur. 1980’li yılların geç döneminde geliştirilmiştir. Bosniak Tip-1, Tip-2, Tip-2F, Tip_3 ve Tip-4 olarak beş kategoride derecelendirilir.

Bosniak-1

 • Basit kist
 • Düzgün cidarlı yuvarlak duvarı
 • Görüntülerde tümüyle sıvı doludur ve hiç bir kontrast aktivitesi tutmaz
 • Kanser riski %0

Bosniak-2

*Minimal şekilde kompleks

 • Kisti birkaç adet bölüme ayıran ve 1mm kalınlıkta septa denilen duvarları vardır.
 • Duvarlarında hafif kireçlenme (kalsifikasyon) görüntüsü olabilir.
 • Görüntülerde tümüyle sıvı doludur ve hiç bir kontrast aktivitesi tutmaz
 • Kanser riski %0

Bosniak-2F

*Minimal şekilde kompleks

 • Kisti bölümlere ayıran septa yapılarının sayısı fazladır ve duvar kalınlıkları daha fazladır.   Yer yer nodüler duvar kalınlaşmaları olabilir.
 • Septalarda varlığı görülen ancak ölçülemeyen kontrast madde tutulumu olabilir.
 • Yoğunluk içeren > 3 cm çapında ve genellikle intrarenal olup kontrast madde tutmaz
 • Takip gerektirir: Katı bir takip protokolü olmamakla beraber 6 ayda ir ultrasonografi ile
  takip idealdir.
 • Kanser riski %5 civarındadır.

Bosniak-3

*Orta derecede komplike

 • Kalın, nodüler septalarınd kontrast tutulumu mevcut olup, BT de oldukça yoğun görüntülenir
 • Tedavi ya da takip: Nephron koruyucu cerrahi ile çıkartmaktır.

Bosniak-4

*Net şekilde malign

 • Yer yer geniş kistik yapıları olan solid kitledir. Nekrotik alanlar içerebilir
 • Tedavi: Nephron koruyucu cerrahi ya da kitlenin büyüklüğüne göre Nefrektomidir (yani böbreğin alınması)
 • Kanser riski %100

Kategori Bosniak 3’de çok uzun bir olasılık listesi olabilir.

İçine kanamış kistik yapılar

Kronik infekte kistik yapılar

Travma sonrasında skar dokusu gelişmiş kistik yapılar

Multiloküle kistler

Multiloküle kistik nefroma olacağı gibi,

Multiloküle kistik renal hücreli karsinom

Kistik nekrotik renal hücreli karsinom

Kistik papiller renal hücreli karsinom 

Bu videoda insidental olarak sağ böbrekte anterior parahiler bölgede saptanmış, Bosniak 3 komplike kistik yapının, robotik cerrahi teknik ile üç kol kullanılarak güvenilir şekilde çıkartılmasını izleyeceksiniz.
Videoyu oynat

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.

Böbrek Kisti ile ilgili bu konulara da bakabilirsiniz.

Hızlı Randevu