Laparoskopik cerrahi nedir?

Laparoskopi, karın içi ya da leğen kemiğindeki organların cerrahi tedavisinde, geniş ameliyat kesileri (20 cm dolayında) yerine, birkaç adet -4 ya da 5 adet- küçük (0.5-1 cm) deliklerden yerleştirilen borucuklardan (ki biz bunlara trokar diyoruz) bir kameraya bağlı olan teleskop ile elde edilen görüntü eşliğinde uzun-ince ameliyat ekipmanları ile yapılan ameliyat tekniğidir.

Laparoskopik cerrahide, ameliyat edilecek (böbrek, prostat, üreter ve böbreküstü bezi gibi) organların rahatlıkla görülebilmesini sağlayan ve borucukların birinden vücut içine yerleştirilen teleskop mevcuttur. Bu teleskop ile karın içindeki organların görüntüsü teleskopa monte edilmiş yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ile bir ekrana yansıtılarak (Resim-2), organın yaklaşık 10-15 kat büyütülmüş görüntüsü eşliğinde cerrahi gerçekleştirilir.

Resim-2: Teleskoptan alınan HD görüntü büyütülerek ekranda izlenerek ameliyat gerçekleştirilir

Laparoskopik cerrahide kullanılan bu ufak delikler nedeniyle, laparoskopik cerrahi sonrası, açık cerrahideki geniş ameliyat kesilerine göre, çok az rahatsızlık ve ağrı olmakta ve kozmetik açıdan daha iyi bir görünüm sağlanmaktadır. Laparoskopi ile ameliyat sonrası ameliyat ağrısı ve bu nedenle ağrı kesici kullanımı, hastanede yatış süresi ve iyileşme süresi oldukça azalmaktadır. Laparoskopik cerrahi de açık cerrahi gibi genel anestezi (narkoz) altında yapılmaktadır.

Laparoskopik cerrahi, hastalar için açık cerrahiye göre önemli kolaylıklar sağlayan bir teknik olmasına rağmen, uygulanması için oldukça deneyim ve özellikle bu konu üzerinde edinilmiş özel eğitimi gerektirmektedir. Açık cerrahide böbrek ameliyatı için yapılan büyük ameliyat kesisinin görünümü ile aynı ameliyatın laparoskopik yöntemle yapıldığında kullanılan deliklerin karşılaştırması

Hastalar açısından, açık cerrahi ile karşılaştırıldığında araştırmalarda belirlenmiş birçok fayda sağlanmaktadır.

 • Daha az ameliyat sonrası ağrı
 • Daha az kanama
 • Daha kısa hastanede kalış süresi
 • Kabul edilebilir kozmetik görünüm/küçük ameliyat yara izi
 • Günlük aktivite ve çalışma yaşantısına erken dönüş
 • HD ve büyük görüntü ile cerrahini gerçekleştirilmesi

Laparoskopi ürolojideki birçok cerrahi girişimde uygulanabilir bir tekniktir. Gerçekten, karın zarı dış bölümünde yer alan ürolojik organların (böbrek, böbreküstü bezi, üreter, prostat, anadamar lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkarılması giderek artan şekilde kabul gördüğü gibi, daha az hasar ve ağrı avantajları ile zamanımızda laparoskopik olarak yapılabilmektedir. Miminal invaziv (daha az yaralayıcı) cerrahi olarak kabul edilen laparoskopik cerrahi, tüm dünyadaki gelişmiş merkezlerde, açık cerrahiden daha sık uygulanır hale gelmektedir.
Ürolojide sıklıkla uygulandığı hastalıklar:

 • Prostat kanseri (Laparoskopik Radikal Prostatektomi)
 • Böbrek kanseri (Laparoskopik Radikal nefrektomi)
 • Testis kanseri (Laparoskopik Retroperitoneal Lenfadenektomi)
 • Mesane kanseri (Laparoskopik Radikal Sistektomi)
 • Böbrek çıkış darlıkları-UPJ darlığı– (Laparoskopik Pyeloplasti)
 • Fonksiyon yapmayan böbreklerin çıkartılması (Laparoskopik Nefrektomi)
 • Böbrek üstü bezi (adrenal) tümörleri (Laparoskopik Adrenalektomi)

Laparoskopik cerrahinin uygulanmasında kesin sakıncalı olan durumlar, düzeltilemeyen kanama hastalıkları, barsak tıkanıklıkları, karın duvarında aktif infeksiyonlar ve karın zarına yayılmış kanserler ve karın zarı içinde su toplamış hastalardadır. Göreceli olan sakıncalı durumlar aşırı şişmanlık, karın ve leğen kemiği organlarında önceden geçirilmiş büyük ameliyat, gebelik, ağır solunum yetersizliği, ağır kalp atım bozuklukları, ağır kalp hastalıklarıdır.

Rutin olarak laparoskopik cerrahi uygulayan tecrübeli ve eğitimli cerrahlar tarafından yapılan girişimlerde komplikasyon oranları ve kompliksyon derecesi daha düşüktür. Laparoskopik cerrahide yaklaşık komplikasyon oranı %5’dir. Laparoskopik cerrahi sırasında görülebilen ölüm oranı yaklaşık %0.3; açık ameliyata geçme olasılığı ise yaklaşık %1-5’dir.

Ürolojik hastalıklarda uygulanan laparoskopik cerrahi hakkında bilgilerin içinde hastalıkların genel bilgileri, endikasyonları, teknik özellikleri ve komplikasyonlar konusunda gerekli detay bulunmaktadır.

Laparoskopik cerrahide kullanılan bu ufak delikler nedeniyle, laparoskopik cerrahi sonrası, açık cerrahideki geniş ameliyat kesilerine göre, çok az rahatsızlık ve ağrı olmakta ve kozmetik açıdan daha iyi bir görünüm sağlanmaktadır. Laparoskopi ile ameliyat sonrası ameliyat ağrısı ve bu nedenle ağrı kesici kullanımı, hastanede yatış süresi ve iyileşme süresi oldukça azalmaktadır. Laparoskopik cerrahi de açık cerrahi gibi genel anestezi (narkoz) altında yapılmaktadır.

Laparoskopik cerrahi, hastalar için açık cerrahiye göre önemli kolaylıklar sağlayan bir teknik olmasına rağmen, uygulanması için oldukça deneyim ve özellikle bu konu üzerinde edinilmiş özel eğitimi gerektirmektedir. Açık cerrahide böbrek ameliyatı için yapılan büyük ameliyat kesisinin görünümü ile aynı ameliyatın laparoskopik yöntemle yapıldığında kullanılan deliklerin karşılaştırması

Ürolojik hastalıklarda uygulanan laparoskopik cerrahiler nelerdir?

PROSTAT

Prostat kanseri

 • Laparoskopik radikal prostatektomi
 • Laparoskopik pelvik lenfadenektomi (prostat kanserine bağlı lenf bezlerinin temizlenmesi)
 • Laparoskopik prostat adenomektomi (iyi huylu 100 gram üzerindeki büyük prostatların büyüyen kısmının çıkartılması)

BÖBREK

Böbrek Kanseri

 • Laparoskopik radikal nefrektomi (kanserin kontrolü için bütün böbreğin çıkartılması)
 • Laparoskopik parsiyel nefrektomi (sağlam böbrek dokusunun bırakılarak sadece kanserli bölümün çıkartılması)


Fonksiyonsuz böbrek

 • Laparoskopik basit nefrektomi


Böbrek kisti

 • Laparoskopik böbrek kist dekortikasyonu

Üreteropelvik bileşke darlığı (Böbrek çıkış darlığı)

 • Laparoskopik pyeloplasti

TESTİS
Testis Kanseri

 • Laparoskopik retroperitoneal lenfadenektomi


İnmemiş testis

 • İntraabdominal laparoskopik eksplorasyon ve orşiopeksi


SURRENAL (Adrenal)
Böbreküstü bezi tümörleri

 • Laparoskopik surrenalektomi
 • Laparoskopik parsiyel surrenalektomi (sağlam böbreküstü bezi dokusunun bırakılarak sadece adenom bölümün çıkartılması)

MESANE

Mesane tümörü

 • Laparoskopik radikal sistektomi ve üriner diversiyon

Mesane divertikülü

 • Laparoskopik divertikülektomi

Sistosel-rektosel (Mesane sarkması)

 • Laparoskopik sakrokolpopeksi

Veziko-vajinal fistül

 • Laparoskopik vezikovajinal fistül onarımı

Üreter darlığı

 • Laparoskopik üretero-neosistostomi
 • Laparoskopik Boari flap uygulaması
 • Laparoskopik Psoas Histch tekniği

Hızlı Randevu