Cerrahinin Zirve Noktası

da Vinci
ROBOTİK CERRAHİ

da Vinci Robotik Sistem nedir?

da Vinci Robotik Sistemde, cerrahi ekipman olarak 3 ana bölümden oluşan ve bilgisayar temeline dayanan minimal invaziv yani dokulara en düşük düzeyde zarar vererek– cerrahinin uygulanmasını sağlayan robotik sistemdir.

daVinci Robotik sistemi oluşturan 3 ana sistem Resim-1’de görülmektedir.

Bunlardan birisi cerrahın ameliyatı yaptığı ve robotu kontrol ettiği “Konsol” kısmıdır (Resim-1). İkinci bölüm Robot kollarıdır (Resim-2) ve üçüncü son kısım ise kamera sistemi, ışık kaynağının olduğu “Kule”  (Resim-3) bölümüdür.

Robot kollarına yerleştirilen ve kolların ucundan vücudun içine gönderilen ince ve ufak robotik cerrahi cihazlar her hastada mutlaka değiştirilmektedir.

 
Resim-1 daVinci Robot sistemine ait üç bölümün toplu şekilde ameliyathanedeki kurulum düzeni
Robot kolları ile ameliyat gerçekleştirilmektedir. Bu kollarda ortadaki robotun gözleri olan teleskop ve kamera sistemi diğerlerine ise minik robotik cihazlar adapte edilir.

Tüm kontrol konsol üzerinden

daVinci Robotik Cerrahi Sistem‘de“Konsol” adı verilen bölümde cerrah oturarak konsol üzerinden hastanın vücudu içindeki görüntüyü en derin alanlarda bile net, üç boyutlu, yüksek çözünürlükte (HD) ve normalin 10-15 kat büyütülmüş şekilde görebilmektedir. Cerrah bu görüntü avantajı ile “Konsol”daki robotik kolları kontrol eden bölümlere parmaklarını yerleştirir ve robotik kolları yönetir. 

Konsola oturan cerrah parmaklarını kontrol bölümlerine yerleştirir ve vücut içindeki robotik kolları kontrol ederek ameliyatı en üst düzeyde geçekleştirir. Burada cerrahın laparoskopik ve robotik deneyiminin üst düzeyde olması esastır.

“Robotik Kollar” hastanın ameliyat edilecek dokuya göre belirli noktalardan 3 ile 5 adet 0.5 ya da 1 cm. çapındaki deliklerden vücuda yerleştirilen borular vasıtasıyla vücut içine robotik 4 kol sokulur. Bu kollardan birinden vücut içine robotun gözleri olan teleskop ve bu teleskoptan elde edilen vücut içindeki görüntüyü ileten yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirilir. Diğer kollar ise cerrahiyi gerçekleştirecek olan robotik kollardır ve cerrah tarafından kontrol edilir.

Ergonomik ve sezgisel kollar ile üst düzey cerrahi

Robotun kollarının ucundaki cerrahi aletler son derece ince olup vücut içinde en derin bölgelerde bile geometrik düzelmede bir el bileğinin hareket kabiliyetinin de üzerinde 540° hareket kabiliyetine sahiptir ve asla titremez. İnce uçlu ve nazik karakterdeki cerrahi robotik kollar ile dokuların zarara uğratılmadan ameliyat ile uzaklaştırılacak organın çıkartılması sağlanır.

El bileği ve el arasındaki ekleme benzer ancak bu eklemden de daha üstün ve titremeden hareket etme özelliğine sahip minik robotik cerrahi cihazlar ile üst düzey cerrahi mümkün hale gelmektedir.

 

da Vinci Robotik Cerrahi Uygulamada Cerrahın Faktörü Nedir?

 

Önceki bölümdeki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi da Vinci Robotik Sistem cerrah tarafından yönetilen bir bilgisayar ve yazılım temelli cerrahi bir manipülatör cihazdır. Ancak cerrahın ameliyatı en derin noktalarda bile net, 3 boyutlu (3D), yüksek çözünürlüklü (HD), büyütülmüş görüntü altında çok açılı hareket kabiliyeti olan robotik kollarla ve en ufak titreme olmaksızın gerçekleştirmesini sağlayan günümüzdeki en ileri cerrahi teknolojidir.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah için önemli cerrahi uygulama avantajları sağlayan Robotik Sistem’e rağmen ameliyatı gerçekleştiren kişi robotun kendisi değil, cerrahtır. Bu nedenle açık cerrahiyi ya da konvansiyonel laparoskopik cerrahiyi uygulayan cerrah gibi, Robotik Cerrah’ın tekniği uygulamadaki tekniğe olan yatkınlığı, geçmişteki cerrahi eğitimi ve özellikle laparoskopik temelli tecrübesi çok önemlidir.

Diğer yandan tüm sağlık hizmeti alanında ve özellikle cerrahi de olduğu gibi, daVinci Robotik Cerrahide sadece cerrahın önemi yanında Robotik merkezdeki diğer bütün çalışan ekip elemanlarının tecrübesi çok önemlidir.

 

da Vinci Robotik Cerrahi Merkezi’mizde

 • Hasta yanında uyguladığım robotik cerrahiyi asiste eden Robotik Asistans Uzm. Mustafa Tekin:
  Uzun süredir Ege Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’ndaki deneyiminden sonra Prof. Dr. Tibet Erdoğru ile cerrahi tüm uygulamalarda beraber çalışmaktadır.
 • Aneztezi uzmanları:
  Robotik Cerrahideki farklı hasta pozisyonlarında ve intraabdominal basınç altındaki cerrahi anestezisi konusunda yetkin ve tecrübeli ekibimiz ile kuruluş aşamamızdan beri hiçbir anestezi komplikasyonu yaşamadan çalışmalarımıza rahatlıkla devam etmekteyiz.
 • Ameliyat Hemşireleri:
  Uzun süre ile Robotik Cerrahi Sisteminde çalışan ameliyat masası hazırlama, robotun hazırlığı gibi ciddi robotik cerrahi hemşirelik eğitimlerini almış hemşirelerimiz bizimle beraber çalışmaktadırlar.
 • Yardımcı Personel:
  Robotun kablo, sistem, toparlanma ve temizlik bakımı yanında cerrahi sırasında da tüm destek hizmetlerini verir. Gerçekleştirdiğimiz bütün ameliyatlardaki video dökümantasyon için gerekli görüntü kayıtlarını gerçekleştirirler.
 • Robotik Cerrahi Servisi:
  Yüksek teknolojik özellikli ve çağın en ileri cerrahi sistemini büyük tecrübe ile eksiksiz olarak uyguladığımız hastalarımızın, ameliyat sonrası takipleri, bakımları ve tedavilerinde uygulanan protokollerin, kullanılan cihaz, malzemelerin kusursuz, eksiksiz ve programlı olması çok önemlidir. Bu bakış açısıyla biz de merkezimizi oluştururken, hangi robotik ameliyat sonrası hastamızın nasıl, ne sıklıkta, hangi parametrelerle takip edileceği, kullanılan malzemelerin kalitesi ve çalıştığımız sağlık gruplarının (Acıbadem Taksim Hastanesi, Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi)  üst düzeydeki hemşirelik hizmet eğitimini birleştirerek, Robotik Cerrahi uygulamalarımızı hastalarımızın hizmetine sunduk.
 

da Vinci Robotik Cerrahi öncesi öğrenim eğrisi ve süresi

Tüm cerrahi yaklaşımlar gibi, daVinci Robotik Cerrahide de bir öğrenim eğrisi söz konusudur. Bu öğrenim dönemini etkileyen faktörlerin başında cerrahın Robotik Cerrahi uygulamasından önce ne derecede konvansiyonel laparoskopik cerrahi uyguladığı temel olarak en önemli faktördür.

Robotik cerrahi (robotik cerrahinin tıbbi literatürdeki asıl ismi robot-yardımlı laparoskopik cerrahidir) öncesinde, öğrenimi ve uygulaması çok daha zor olan konvansiyonel laparoskopik cerrahideki prostat kanserinde öğrenim dönemini (ki bu 200 laparoskopik radikal prostatektomi olarak kabul edilir) yıllar önce tamamlamış bir cerrah için, daVinci Robotik teknoloji sadece laparoskopik cerrahide karşılaşılan zorlukları rahatlıkla aşmayı sağlayan teknolojik sistemdir. Bu nedenle konvansiyonel laparoskopide yoğun cerrahi uygulama sonrasında, daVinci Robotik Cerrahi uygulamadaki öğrenim dönemi sadece cihaza adaptasyon kadar kısa olmakla beraber, pratiğimde bu adaptasyon sadece ilk 3 olgumda gerçekleşmiş olup, 30 olgudan sonra ise tam bir rutin ile hastalarıma en üst düzeyde sunulmaktadır.

Açık cerrahi sonrası doğrudan Robotik uygulamaya geçenlerde öğrenim süresi oldukça uzun iken, özellikle açık cerrahi olarak bile prostat kanseri cerrahisini sınırlı sayıda ve sıklıkta uygulayanlarda bu süre çok daha uzamaktadır. Maalesef sadece kısa dönemli robotik cerrahiye adaptasyon için bitirilen hayvan laboratuar kursları bunun için de yeterli olamamaktadır.

daVinci Robotik Cerrahi ile prostat kanserinin cerrahi tedavisini isteyen bir hasta ve yakınlarının mutlaka akılda tutmaları gereken noktalar:

 
 • Robotik cerrahi öncesinde, konvansiyonel laparoskopi ile ne denli tecrübeli olunduğu
 • Robotik cerrahi öncesinde konvansiyonel laparoskopi ile öğrenim dönemini tamamlayıp tamamlamadığı
 • Robotik cerrahi ile tam entegre sağlık ekibinin varlığı
 • Hangi sıklıkta daVinci Robotik Cerrahi uyguladığı
 

Konvansiyonel laparoskopik cerrahi tecrübenin önemi nedir?

Cerrahın robotik sistemi kullanmasındaki ustalık öncelikle ve temel olarak cerrahın vücut içinde gerçekleştirdiği laparoskopik cerrahi teknik deneyim ile en üst düzeye çıkmaktadır. Direkt açık cerrahi ile ameliyatları gerçekleştiren cerrahlara göre, konvansiyonel laparoskopik teknik ile robot yardımsız şekilde bu ameliyatlardaki deneyimin, daVinci Robotik teknoloji ile bir adım daha üst seviyeye taşınması ile organ korunması ve uygulanan cerrahi kalite de üst düzeye çıkmaktadır.

Lütfen tedavinizde robotik cerrahi uygulanmadan önce cerrahınıza robotik cerrahiye geçmeden önceki mesleki uygulamalarında ne ölçüde konvansiyonel laparoskopik cerrahi tecrübesi olduğunu sorunuz.

 1. Prostat kanserinde sinir koruyucu yaklaşımın uygulanması ve idrar tutma kaslarının korunması
 2. Böbrek kanserinde nefron koruyucu (yani sağlam böbrek dokusunu koruyucu)
 3. Mesane kanserinde yine sinir koruyucu yaklaşımın uygulanması ile ince barsaktan yapılan yapay mesane yapılması

olmak üzere cerrahi kalitede en üst düzeyde hastalarımıza sunulmaktadır.

Prof. Dr. Tibet Erdoğru sadece konvansiyonel laparoskopiyi yüksek hasta sayılarıyla uygulamanın yanında, düzenlediği ve uyguladığı eğitim programlarıyla da (Extreme Laparoskopi, Extreme Robotik Cerrahi gibi) meslektaşlarının laparoskopik ve robotik eğitiminde yardımcı olmaktadır.

Hızlı Randevu