Üretero-Pelvik Bileşke (UPJ) nedir?

Böbreğin en önemli görevi kanı filtre edip, atık maddeleri ve fazla tuzları oluşturduğu idrar ile vücut dışına atmaktır. Böbreğin oluşturduğu idrar öncelikle böbrek içindeki küçük sonra büyük toplayıcı kanallardan idrarın toplandığı havuza (pelvis renalis) gelir (Şekil-1) ve buradan üreter ile idrar kesesine (mesane) bir süre depolanmak üzere iletilir. Pelvis ile üreterin birleştiği noktaya (Şekil-1, siyah daire) UPJ –Üretero-Pelvik Junction Türkçesiyle üretero-pelvik bileşke- denir.

Özellikle çocukluk çağında olmak üzere, böbrekteki havuz (pelvis) ile üreter arasındaki geçiş noktasında idrarın taşınmasında bir darlık sonucu idrar drenaj sorunu olmaktadır (Şekil-1, siyah daire). Buna üretero-pelvik bileşke darlığı (UPJ darlığı) denir. İdrsarın iletimindeki bu engel nedeniyle, idrar böbrek havuzunda (pelvis) birikir ve pelviste genişleme (hidronefroz) meydana gelir. Bu zamanla böbrek fonksiyonlarında azalmaya ya da tamamen böbreğin fonksiyonunun yitirmesine neden olur.

Şekil-1: Böbrek havuzu (renal pelvis) ve üreter ile diğer iç yapısı. Pelvis ile üreter arasındaki geçiş noktası UPJ darlığının olduğu bölge (siyah daire)

 upj darlığı nedir

UPJ darlığında en sık neden doğumsal olarak bu bileşkedeki kas hücrelerinin gelişmemesidir. Bu genellikle 1500 çocuğun 1’inde olur. Bu daralma genellikle anne karnında, böbrek gelişme döneminde başlamaktadır. Zamanımızda, genellikle anne karnında iken yapılan ultrasonografi takiplerinde tespit edilmektedir.

Erişkin yaşlarda daha az sıklıkta karşılaşılmasına rağmen, darlığa ve bunun neden olduğu hidronefroza ya da böbrekte oluşan taşa bağlı meydana gelen ağrılarla kendini göstermektedir. Bu ağrı aralıklı şekilde gelen şiddetli ağrı atakları şeklinde olabileceği gibi, künt vasıflı, hafif bir yan veya bel ağrısı şeklinde de olabilir. Bazı hastalarda sıvı ya da su tüketilmesi ile ağrı artabilir.

ekonseylogoDeğerli Ziyaretçimiz,
eKonsey Programı her türlü Üroloji sağlık sorunu olan hastalara farklı disiplinlerden oluşan hocalarımızın bilgi birikimi ve klinik deneyimlerii, çoklu bakış açısı ve akademik yaklaşımla değerlendirmeyi sağlamaktadır.
eKonsey Sistemi’ne başvurduğunuz takdirde,
yapılmış olan tüm tetkikleriniz değerlendirilecek ve yapılması gereken ek tetkik varsa yönlendirileceksiniz. Ön değerlendirmeniz tamamlandıktan sonra, hastalığınızın durumu ve özelliğine göre konusunda ileri düzeyde uzmanlaşmış hocalarımızdan oluşan tıbbi konsey toplanarak, hastalığınızı ve hastalığınızın durumu ile ilgili en uygun tedaviyi ya da tedavi alternatiflerini size bir rapor şeklinde sunacaktır.

Lütfen hastalığınız ile ilgili başvurmak için aşağıdaki linki tıklayınız.
www.ekonsey.com

Sağlıklı günler dileriz.