Böbrek Kanserinde Radikal Nefrektomi Nedir?

Konu Başlıkları

Böbrek kanseri nedeniyle böbreğin çevresini saran yağlı doku ve onunda çevresindeki zar tabakası olan Gerota faciası denilen zar dokusu ile beraber çıkartılmasına Radikal Nefrektomi denir. Şekil-6

Şekil-6: Böbrek çevresindeki yağ dokusu (Perinefritik Yağ Dokusu) ve onu saran ince zar tabakası (Gerota faciası) ile sarılıdır. Radikal Nefrektomide Gerota zarı açılmadan böbrek çıkartılır.

Böbrek kanserindeki tümör böbrek atardamarı, toplardamarı ya da böbrek idrar havuzuna sirayet edecek kadar büyümüş ise (Şekil-7), Nefron Koruyucu Tümör Eksizyonu ameliyatı yerine böbreğin tümüyle radikal olarak çıkartıldığı Radikal Nefrektomi cerrahisi uygulanır.

Şekil-7: Böbrek havuzu ve böbrek üstü bezine sirayet etmiş böbrek tümörü. Böyle bir vakada böbreğin radikal olarak hepsinin alınması gerekir.

Tümör dışındaki nedenlerden dolayı böbreğin çalışması bozulmuş ya da ileri infeksiyonlu böbrek gibi nedenlerle böbreğin alınmasına ise Basit Nefrektomi denilmektedir.

Günümüzde radikal ya da basit nefrektomi artık açık cerrahiden çok laparoskopik cerrahi ile gerçekleştirilmektedir. Böreğin çıkartılması temelinde ablatif (doku çıkartılmasına yönelik) bir cerrahi olduğu için robotik cerrahinin laparoskopik cerrahiye ek avantajı olmamaktadır. Ancak Parsiyel Nefrektomi ya da Nefron Koruyucu Tümör Çıkartılması gibi ameliyatlarda, tümörlü doku çıkartıldıktan sonra sağlam böbrek kısmının bölümlerinin tamiri için dikilmesi gerekir. Yani bu tip cerrahiler sadece ablatif değil (sadece tümörü çıkartan değil) aynı zamanda tümörün çıkartıldığı bölgenin tamirini nedeniyle rekonstrüktif özellikle taşımaktadır (Şekil-8)

Bu nedenle bu tip cerrahilerde Robotik Cerrahi’nin Laparoskopik Cerrahi’ye göre avantajı daha ön plana çıkmaktadır. Çünkü robot kolları ile rekonstrüksiyon bölümündeki dikişler daha hızlı ve nitelikli atılabilmektedir.

Şekil-8: Böbreğin tamamen çıkartıldığı Radikal Nefrektomi ve sadece tümörün çıkartılarak sağlam böbrek kısmının korunduğu Parsiyel Nefrektomi ameliyatlarının şematik karşılaştırması.

Böbrek kanserinde böbreğin vücuttan çıkartılması için kullanılan minimal invaziv (az travmaya yolaçan) cerrahi girişime laparoskopik nefrektomi denir. Bu teknikte vücuda büyük bir ameliyat kesisi yapılmadan, sadece 3 ya da 4 delikten yerleştirilen borucuklar (trokar) vasıtasıyla vücut içine gönderilen teleskop ve ince cerrahi aletler kullanılarak açık cerrahideki işlemlerin aynısı yapılmaktadır. 

Böbrek ameliyatlarında etkinlik açısından “ Robotik Cerrahi ” ile “ Konvansiyonel Laparoskopik ” cerrahi arasında anlamlı fark olmamasına rağmen, öğrenimi zor olan ve deneyim için oldukça fazla ameliyat gerçekleştirilmesi gereken Laparoskopik teknik ile hastalarımıza 2 boyutlu (teknolojik destek ile 3D gözlüklerle 3 boyutlu görüntü altında ameliyat gerçekleştirilebilir), yüksek çözünürlüklü, 10-15 kat büyütmeli görüntü altında cerrahinin gerçekleştirilmesini sağlar.


Bu cerrahi yöntem ne zaman kullanılır?

Laparoskopik basit nefrektomi enfeksiyon, taş, tıkanma, doğuştan gelişememe ve böbrek damar darlıklarına bağlı yüksek tansiyon gibi nedenlerle böbrek fonksiyonu kaybedilmiş bütün hastalarda günümüzde rutin halini almış bir cerrahi olarak uygulanmaktadır.

Laparoskopik radikal nefrektomi ise, böbrek kanserinde tümör çapı 12-15 cm’e kadar olan ve böbrekte sınırlı olan birçok tümörde böbreğin çıkartılmasında mükemmel minimal invaziv cerrahi tedavidir.

Prof. Dr. Tibet Erdoğru tarafından başarı ile gerçekleştirilen Laparoskopik Cerrahi ameliyat videolarını izlemek için TIKLAYINIZ.

 

Laparoskopik Nefrektomi adı verilen bu ameliyat neleri içerir?

Laparoskopik Cerrahi teknik: Transperitoneal mi ? Retroperitoneal mi?

Periton, karın içindeki mide, barsaklar, karaciğer dalak gibi organları içinde bulunduran ve bu organları saran, koruyan önemli zar yapısında iki katmandan oluşmuş bir yapıdır. Böbrekler ve böbrek üstü bezleri diğer ürolojik organlar gibi bu periton zarının dışında yerleşimlidir. Ancak genelde daVinci teknikte böbrek ve böbrek üstü bezine ulaşmak için periton zarını da delerek ameliyat edilecek yapılara ulaşamaya transperitoneal teknik (periton zarını transit geçerek gerçekleştirilen demektir) denilmektedir. Çalışma alanı çok dar olsa bile laparoskopik cerrahi aletlerin çarpışma sıkıntısı genellikle yoktur, bu nedenle “Retroperitoneal” teknik oldukça uygundur.

Laparoskopik Cerrahi “ teknik periton zarı içinden (transperitoneal) gerçekleştirildiğinde hasta 45-60o yan pozisyonda yatırılır. Böbrek tümörlerinde uygulanan açık cerrahi de genelde uygulanan ameliyat kesisi (insizyon) Şekil-5’de görüldüğü gibi iken, transperitoneal Laparoskopik Cerrahi de uygulanan ameliyat kesilerinden birisi 1.5 cm olup, diğer 2 ya da 3 adet adet ½ ve 1 cm.lik ufak insizyonlardır (Şekil-6).

Radikal Nefrektomi

İki teknik yaklaşımda da (Retroperitoneal ve Transperitoneal) başarı ve yan etki oranı açısından fark yoktur. Avantaj ve dezavantajları sadece teknik düzeydedir.

Laparoskopik nefrektomide cerrahi ne kadar sürmektedir?

Cerrahi süre yaklaşık 1.5-2 saat iken, özellikle basit nefrektomide bu süre 45 dakikaya kadar inerken, böbrek etrafına yapışık ve büyük kanserlerde bu süre 3 saate kadar da uzayabilmektedir. Büyük tümörlerde olsa bile genelde hasta ameliyattan sonraki 1. ya da 2. gün evine gönderilmektedir.

Laparoskopik basit nefrektomide genellikle karın zarına zarar vermeden cerrahi işlem uygulanırken, bazı böbrek kanserli vakalarda da yine aynı şekilde karın zarının dışından ameliyat uygulanmaktadır. Ancak büyük kanser olgularında karın zarı üzerinden cerrahi uygulanmakta ve bu sayede cerrahi için daha geniş alan mümkün olabilmektedir.

Laparoskopik Nefrektominin avantajları nelerdir?

  • Karın zarı dışından yapıldığında barsak yaralanma riski yoktur
  • Kısa süreli hastanede kalma ve hızlı iyileşme
  • Ameliyat sonrası daha az ağrı ve daha az ağrı kesici kullanma ihtiyacı
  • Normal günlük aktivitelere kısa sürede dönme
  • Küçük ameliyat kesileri nedeniyle kozmetik görünüm
  • Yüksek çözünürlüklü görüntü
  • Büyük büyütmeli görüntü
  • İnce ve narin özelliklere sahip laparoskopik cerrahi aletlerle ameliyatın gerçekleştirilmesi