Da vinci robotik cerrahi hangi ameliyatlarda kullanılıyor?

Laparoskopik cerrahinin yapılabildiği bütün ameliyatlar yanında özellikle kalp ve göğüs cerrahisinde de daVinci nin avantajları kullanılmaya başlanmıştır.  Ürolojik kanserler arasında prostat kanseri, mesane kanseri ve böbrek kanserinde da vinci robotik cerrahi teknolojisi etkin bir şekilde kullanılabilmektedir.

Robotun en başarılı olduğu branş üroloji ameliyatları mı? Hangi ameliyatlarda en çok başarı elde ediliyor?

Evet günümüzde daVinci robotu en yaygın ve en üst düzeyde robotik avantajlarından yararlanarak uygulayan branş Üroloji’dir. Özellikle prostat kanseri ameliyatında prostatın tümüyle çıkartıldığı sırada çevre dokulara, ki bunların en önemlisi penise giden ve ereksiyonu sağlayan sinir ağı ve idrar tutan fonksiyonunu sağlayan kas yapılarıdır, zarar vermeksizin koruyarak ameliyatın gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Bunun yanında böbrek kanserinde sadece kanser dokusunun çıkartılarak sağlam böbrek dokusunun hastada bırakıldığı ameliyatlarda, ki buna parsiyel nefrektomi diyoruz, başarı ile uygulanmaktadır. Prostat kanseri ve böbrek kanseri kadar sık karşımıza çıkmasa da, böbrek çıkım darlığında da (UPJ darlığı) daVinci robotik cerrahinin büyük avantajı bulunmaktadır.

Robotik cerrahi nasıl uygulanıyor?  

Laparoskopik cerrahidekine benzer şekilde, açık cerrahdeki gibi vücuda geniş ameliyat kesisi yapmadan,  vücut içine ince borular yerleştirerek gerçekleştirilir. Ameliyat bu borucuklardan vücut içine yerleştirilen ve vücudun en derin noktalarını dahi normal gözün gördüğünün 10-20 kat büyütmesi ile 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntü veren teleskop görüntüsü altında diğer borucuklardan yerleştirilen robot kollarıyla gerçekleştirilir.

Da Vinci robot cerrahide gerçekten bir uzaktan kumanda mı? 

Vücut içinde yerleştirilen teleskoptan elde edilen görüntüyü robotun bilgisayar merkezi 3 boyutlu görüntüye çevirir. Bu görüntüyü naklettiği ve cerrahın oturarak ameliyatı gerçekleştirdiği bir konsola görüntüyü verir. Cerrah az öncede belirttiğim gibi vücudun en derin noktalarındaki organları bile normal gözün gördüğünde 10-20 kat büyük şekilde ve high definition da denilen yüksek çözünürlüklü görüntü altında robot kollarını kontrol eden ve bir joy-stick gibi kullanılan sağ ve sol parmakların yerleştirildiği kumanda ile gerçekleştirilir. Bu kumanda robotun sağda iki solda bir kolunu kontrol etmektedir. Vücut içine borulardan yerleştirilmiş robot kolları vücut içinde hareket eden minyatür bir insan eli gibidir. Bilekten hareketle 3 doğrultuda 7 boyutta 540° hareket etmektedir.