UPJ darlığı tedavisinde Robotik Pyeloplasti

Konu Başlıkları

UPJ darlığı tedavisinde Robotik Pyeloplasti

Tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmeden önce bilinmesi gereken nokta, 18 aylık ve daha ufaklarda UPJ’deki kötü idrar geçişine bağlı durumun geçici olabileceği ve kendiliğinden düzelebileceği mutlaka akılda tutulmalıdır. Ancak darlık durumlarında ve bu darlığın yarattığı böbrek hasarında, 18 aylıktan ufak olsa bile cerrahi tedavi şansı kaçınılmaz olabilir. Bu dönemdeki bebeklerde Pediatrik Konvansiyonel Laparoskopik cerrahi ile tedavinin gerçekleştirilmesi çok daha uygun olacaktır.

Bazı bebekler ya da çocuklar ilk aşamada saptanan şiddetli UPJ darlığına rağmen hızla aylar içinde düzelebilirken, bazılarında iyileşme olmaz ya da daha da kötüleşmeye gitmeye başlar. Bu nedenle bu yaş dönemindeki çocuklarda çok yakından takibi mutlaka gereklidir. Aile bu konuda bilinçlendirilmelidir. Bu takip genellikle periyodik ultrasonografi ile böbrek pelvisindeki genişlemenin (hidronefroz) derecesinin ölçümü şeklinde yapılmaktadır.

UPJ darlığı kesin tanısı konulmuş ve zamanla iyileşme ihtimali düşünülmeyen hastalarda cerrahi tedavi gereklidir.

Klasik UPJ darlığı ameliyatı, açık cerrahi ile dar olan UPJ bölümünün çıkartılması ve üreterin pelvise (böbrek havuzu) yeniden ağızlaştırılmasıdır (Şekil-1). Bu ameliyata “Dismembered Pyeloplasti” denilmektedir.

Şekil-1: Böbrek çıkışında çapraz damara bağlı UPJ darlığı ve bu darlığın cerrahi tedavide çıkartılması ve böbrek havuzu ile üreterin yeniden karşılıklı ağızlaştırılması

Şekil-1

Açık pyeloplasti ameliyatı diğer böbrek ameliyatlarındaki gibi kaburgaların altında sağda ya da solda diğer kapalı cerrahi tedavi yöntemlerine göre daha büyük bir cerrahi kesiyi gerektirmektedir. Ortalama 2-3 saat süren bir ameliyat olup, başarı şansı %95 düzeyindedir. Ameliyat sonrasında hastanede kalış süresi hastanın yaşına ve yerleştirilen drenaj borularının tipine bağlıdır.

Son yıllarda gündeme gelen laparoskopik cerrahi tekniği ile pyeloplasti ameliyatları da, laparoskopik olarak yani kapalı olarak, deliklerden gerçekleştirilmektedir. Açık pyeloplasti ameliyatındaki cerrahi işlem aynen yapılır ancak bu uygulamada hastaya büyük bir cerrahi kesi yapılmaz, sadece 3 ya da 4 ufak delikten vücut içine girilerek ameliyat yapılır. Bu teknikle yapılan pyeloplasti ameliyatına “Laparoskopik Pyeloplasti” denilmektedir. Bu işlemin benzer deliklerden yerleştirilen davinci Robot kullanılarak yapılmasına ise “Robotik Pyeloplasti” denir. Benzer şekilde yaklaşık ameliyat süresi 2-3 saat olup, başarı şansı %95-97 oranının üzerindedir. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi 1 ya da 2 gündür.

daVinci Robotik Pyeloplasti ameliyatında laparoskopik cerrahidekine benzer şekilde 3-4 ufak delikten uygulanır. Ancak “ Robotik Cerrahi ” ile “ Konvansiyonel Laparoskopik ” cerrahi arasında anlamlı fark olmadığı düşünülmesine rağmen, daVinci Robotik Sistem ile hastalarımıza 3 boyutlu, yüksek çözünürlüklü, 10-15 kat büyütmeli görüntü altında titreme etkisini ortadan kaldıran ve vücut içinde el gibi çok yönlü doğrultuda hareket edebilme kabiliyeti ile cerrahinin gerçekleştirilmesini sağlar. Bu teknolojik avantajlar cerraha böbreğin çıkışında milimetrik düzeyde bir plasti ameliyatı olan pyeloplasti sırasında milimetrik dikişlerin titremeyen robotik kollar ile üç boyutlu “high definition” (yüksek çözünürlük) görüntü altında farklı açılardan rahatlıkla yerleştirilmesini sağlar. Bu milimetrik düzeydeki cerrahinin verimliliği açısından çok önemlidir.
Yapılan bilimsel incelemelerde ameliyat başarısı açısından Robotik Pyeloplasti, ve laparoskopik teknik arasında fark yoktur. Ancak Robotik Pyeloplasti‘de özellikle açık cerrahiye göre bazı avantajlar söz konusudur.

Robotik Pyeloplasti ‘nin en önemli avantajları nelerdir?

“Robotik Pyeloplasti”nin en önemli avantajları:

 • açık cerrahideki gibi büyük bir cerrahi kesi gerektirmez, ufak deliklerden yapılır
 • daha büyük ve net görüntü altında ameliyat gerçekleştirilir
 • görüntünün kalitesi high definition (yüksek çözünürlüklü) ve 3 boyutludur
 • 3 boyutlu görüntü nedeniyle derinlik avantajı sağlanır
 • Titremeyen ve 540° açıda hareket kabiliyetine sahip ufak robotik kollar ile milimetrik ve her yönden dikişler rahatlıkla yerleştirilir
 • Robotik kollar titremez
 • çapraz damar varlığı net olarak ortaya konur ve tedavi edilir
 • büyütmeli görüntü (yaklaşık 10-15 kat daha büyük görüntü altında) ağzılaştırma ameliyatı yapılır
 • ameliyat sonrası, açık cerrahiye göre, ağrı daha azdır
 • ameliyat sonrası hastanede kalış süresi daha kısadır
 • daha kısa sürede ve hızlı iyileşme sağlanır
 • açık cerrahiye göre daha iyi bir kozmetik görünüm vardır

Böbrekte aşırı şişme veya UPJ darlığı seviyesinde çaprazlayan damar varsa ilk cerrahi tercih mutlaka “Laparoskopik Pyeloplasti” ya da laparoskopik deneyim yoksa teknolojik avantajlarının tedaviye yansıması düşünüldüğünde “Robotik Pyeloplasti“ olmalıdır.
Robotik Pyeloplasti karın içindeki barsakları saran periton zarının içinden geçilerek (yani transperitoneal) yapılır.

Prof. Dr. Tibet Erdoğru tarafından 2005 yılından bu yana uygulanan ve birçok bilimsel toplantıda sunulan 70 hastanın üzerindeki konvansiyonel laparoskopik pyeloplasti ameliyatlarındaki başarı oranım %95’tir. Geriye kalan hastalarda başarı oranının istenen seviyede gerçekleşmemesinin nedeni teknikten çok hastaların ileri dönemde ve aşırı genişlemiş böbreklerinin olması nedeniyle böbreği kurtarmak amacıyla ameliyatın uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Aslında rekonstrüktif – plastik bir ameliyat olan pyeloplasti ameliyatı gibi 8 mm incelikteki deliklerden, milimetrik ve hatasız çalışılan bir teknikte sahip olunan deneyimi “daVinci Robotik Sistem“in sağladığı yukarıda belirtilen teknolojik avantajlarla bütünleştirerek en üst düzeyde tedaviye yansıtmak en çağdaş yaklaşımlardan biri olarak düşünülmektedir.

Robotik Pyeloplasti ameliyatındaki başarı kriterlerimiz:

 • Böbrekteki şişliğin düzelmesi veya azalmış olması
 • Ağrının tümüyle geçmiş olması
 • Sintigrafide böbreğin rahatlıkla boşalıyor olmasıdır.

Böbrek çıkışının darlığı ( diğer adıyla UPJ Darlığı ): Prof. Dr. Tibet Erdoğru, ileri laparoskopik ve robotik cerrahi deneyimi ile, uygulanan sol böbrekteki UPJ darlığı ve çapraz damar varlığında uygulanan daVinci Robotik Pyeloplasti mükemmel sonuçlara sahiptir Açık cerrahinin artık tarihe karşıtığı pyeloplasti ameliyatlarında Prof. Dr. Tibet Erdoğru uyguladığı laparoskopi, needloskopi (iğne deliği cerrahisi) ve robotik cerrahi ile başarı oranları %99 düzeyindedir.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.