Ürolojik Kanserlerin (ÜroOnkoloji) Görülme Sıklığı Nedir ?

Konu Başlıkları

Prostat Kanseri Görülme Sıklığı Nedir?

A.B.D.’de NCI (Ulusal Kanser Enstitüsü) verileri göre 2022 senesinde 268.490 yeni teşhis vakasıyla prostat kanseri erkeklerde tüm kanserle içinde %14 görülme sıklığı ile akciğer kanserinden sonra en çok teşhis edilen habis tümör türüdür. Prostat kanseri genelde 50 yaş sonrası erkeklerin hastalığıdır: Kendilerinde prostat kanseri teşhisi konulan erkeklerin %90 dan fazlası, teşhis konulurken 60 yaşından daha yaşlıdırlar.

2022 yılında yaklaşık 34.500 erkeğin prostat kanserine bağlı yaşamını yitireceği öngörülmüştür. Bu kanser nedeniyle olan kayıpların yaklaşık %5.7’sini oluşturmaktadır. Elimizdeki tedavi olanaklarının giderek artması ve erken teşhis avantajları nedeniyle prostat kanseri teşhis edilenlerin 2012-2018 yılları arasında 5 yıllık sakalım oranı %97’dir.

Ülkemizde 2017 verilerine göre her 100.000 erkekten 42.5.5’inde hayatının bir döneminde prostat kanseri teşhisi söz konusudur. Türkiye’de prostat kanseri erkeklerdeki tüm kanserlerin %13.4’ünü oluşturmaktadır.

Nüfusun ortalama yaşının artmasıyla ülkemizde de prostat kanserinin sıklığı gitgide artmaktadır. Yaşları 70 üzerinde olan erkeklerin %30 unda gizli prostat kanseri mevcuttur. Bu tümörlerin sadece bir bölümü herhangi bir zamanda daha hızlı büyümeye başlarlar ve tedavi edilmesi gereken tehlikeli bir hastalığa dönüşür.

Mesane Kanseri Görülme Sıklığı Nedir?

Mesane kanseri tanısı alan olgulardaki istatistiksel verilerine göz atacak olursak,

A.B.D.’de NCI (Ulusal Kanser Enstitüsü) tarafından 2022 itibariyle yeni mesane kanseri teşhisi gerçekleşecek vaka sayısı 81.180 (bu sayı 2013 yılında 72.540 kişi idi) olarak düşünülmektedir. Bu sayısı A.B.D. de teşhis edilen kanserlerin %4.2’sini oluşturmaktadır.

2022 yılında mesane kanseri nedeniyle 17.100 hastanın yaşamını kaybedeceği düşünülmektedir (Bu sayısı 2013 yılında 15.210 kişi idi.)

Günümüzdeki verilere göre 2012-2018 yılları arasında mesane kanseri tanısı almış ve tedavi edilmiş (ya da edilmekte olan) hastalarda 5 yıllık göreceli (rölatif) yaşam olasılığı %77.1’dir.

Mesane kanseri prevalansı ise, 2019 yılı baz alındığında A.B.D.’de toplam 712.644 insan mesane kanseri tanısı ile hayatına devam etmektedir.

Teşhis sırasında vakaların %51’i yüzeysel mesane kanseri şeklindedir. %34’ü organa sınırlı (yani kas tabakasına sirayet etmiş ancak mesane dışına taşmamıştır. %7 vakası teşhis sırasında lenf bezlerinde de hastalık yayılımı varken, %5 hasta uzak yayılım (metastaz) ile teşhis edilmektedir.

5 yıllık yaşam olasılığı insitu kanserlerde %96 iken, lokalize kanserlerde %69.6, bölgesel hastalıkta %39, uzak metastaz olgularında ise maalesef %7.7’dir.

Ülkemizde 2017 verilerine göre her 100.000 erkekten 22.9.’unda, her 100.000 kadından 3.1’inde hayatının bir döneminde mesane kanseri teşhisi söz konusudur. Türkiye’de mesane kanseri erkeklerdeki tüm kanserlerin %7.7’sini, kadınlarda tüm kanserlerin %1’inden azını oluşturmaktadır.

Böbrek Kanseri Görülme Sıklığı Nedir?

A.B.D.’de NCI (Ulusal Kanser Enstitüsü) tarafından 2022 itibariyle yeni böbrek kanseri teşhisi gerçekleşecek vaka sayısı 79.000 olarak öngörülmüştür Bu sayısı A.B.D. de teşhis edilen kanserlerin %4.1’sini oluşturmaktadır. Teşhisteki ortalama yaş 65’dir. Hastaların büyük bölümü 55-74 yaş grubunda teşhis edilmektedir.

2022 yılında böbrek kanseri nedeniyle 13.920 hastanın yaşamını kaybedeceği düşünülmektedir (Bu sayısı tüm kanserlere bağlı ölümlerin %2.3’ünü oluşturmaktadır).

Böbrek kanseri teşhis edilmiş tüm hastalarda 2012-2018 yılları arasında 5 yıllık göreceli yaşam oranı %76.5 olarak hesaplanmıştır.

2019 yılı içinde A.B.D.’de toplam teşhis edilmiş yaşayan 599.072 böbrek kanseri vakası olduğu hesaplanmıştır.

Yıllar içinde yeni vaka sayısı artışında bir stabilizasyon varken yani artmazken, hastalığa bağlı ölüm oranları da azalmaktadır. 

Ülkemizde 2017 verilerine göre her 100.000 erkekten 7.2’sinde, hayatının bir döneminde böbrek kanseri teşhisi söz konusudur. Türkiye’de böbrek kanseri erkeklerdeki tüm kanserlerin %2.9’unu oluşturmaktadır.

Hayatta kalma birçok faktöre bağlıdır. Kimse size tam olarak ne kadar yaşayacağınızı söyleyemez. Aşağıda, büyük insan gruplarına dayanan genel istatistikler bulunmaktadır. 

Tümör Evresine göre hayatta kalma
Böbrek kanserinin farklı evreleri için istatistik bulunmamaktadır.

İngiltere’nin bir bölgesinde böbrek kanserinin her aşaması için sağ kalım istatistikleri mevcuttur. Bu rakamlar 2013 ve 2017 yılları arasında teşhis edilen kadın ve erkekler içindir.

 • 1. Aşama
  100 kişiden 85’inden fazlası (% 85’ten fazlası) teşhis konulduktan sonra 5 yıl veya daha uzun süre kanserlerini atlatır.
 • 2. Aşama
  100 kişiden 75’inden fazlası (%75’ten fazlası) tanıdan sonra 5 yıl veya daha uzun süre kanserlerini atlatır.
 • 3. Aşama
  100 kişiden yaklaşık 75’i (yaklaşık %75’i) teşhis konulduktan sonra 5 yıl veya daha uzun süre kanserlerini atlatır.
 • 4. Aşama
  100 kişiden 10’undan fazlası (%10’dan fazlası) tanı konulduktan sonra 5 yıl veya daha uzun süre kanserlerini atlatır.

1 yıllık hayatta kalma terimi, sadece 1 yıl yaşayacağınız anlamına gelmez. Kanser teşhisi konduktan 1 yıl sonra hala hayatta olan insan sayısı ile ilgilidir. Bazı insanlar 1 yıldan çok daha uzun yaşar.

Derece medikal terimi ile “Grade”, hücrelerin mikroskop altında ne kadar anormal göründüğü anlamına gelir. Düşük dereceli tümörler, yüksek dereceli tümörlerden daha yavaş büyüme eğilimindedir. 1. sınıf en düşük not ve 4. sınıf en yüksek nottur.

Testis Kanseri Görülme Sıklığı Nedir?

Testis kanseri tanısı alan olgulardaki istatistiksel verilerine göz atacak olursak,

Testis kanseri halen genç yaş erkeklerde görülen en sık kanserdir. Testis kanseri tespit edilenlerin ortalama yaşı 36’dır. Bu vakaların %52’si 20-34 yaş grubunda, %23.5’u 35-44 yaş grubundadır. 

A.B.D.’de NCI (Ulusal Kanser Enstitüsü) tarafından 2022 itibariyle yeni mesane kanseri teşhisi gerçekleşecek vaka sayısı 9.910 olarak düşünülmektedir. Bu sayısı A.B.D. de teşhis edilen kanserlerin %0.5’ini oluşturmaktadır.

2022 yılında testis kanseri nedeniyle 460 hastanın yaşamını kaybedeceği düşünülmektedir. 

Günümüzdeki verilere göre 2012-2018 yılları arasında testis kanseri tanısı almış ve ileri robotik cerrahi ve radyoterapi ve kemoterapi avantajları nedeniyle, tedavi edilmiş (ya da edilmekte olan) hastalarda 5 yıllık göreceli (rölatif) yaşam olasılığı oldukça yüksek olup, %95’dir.

Testis kanseri prevalansı ise, 2019 yılı baz alındığında A.B.D.’de toplam 283.792 insan testis kanseri tanısı ile hayatına devam etmektedir.

Her yıl 100.000 erkeğin 5.9’unda testis kanseri saptanmaktadır.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.

Hızlı Randevu