robotik cerrahi

Robotik cerrahide cerrahın deneyimi ve ameliyat sonrası tedavi yöntemleri

Uygulanan tedavi yönteminde cerrahın deneyiminin önemi nedir? daVinci robotik cerrahi de, cerrah robotik teknoloji uygulanıyor olmasına rağmen kanserli prostat dokusunun çıkartılması sırasında çevre dokuların, idrar tutan kasların ve sinirlerin iyi korunmasında cerrahın deneyiminin en üst seviyede olması lazım. Bana göre temel olarak daVinci robotik sistemi hastalarına uygulayan bir cerrahın temel olarak üst düzeyde laparoskopik cerrahiyi…

prostat hastalığı tedavisi

Prostat hastalıkları ve ameliyatları, neden erkekler için korkulu bir rüya?

Prostat, erkeklerde mesanenin yani idrar kesesinin çıkışında üreme için çok önemli olan bir bezdir. Prostat bezi içinde öncelikle ileri yaşa bağlı olarak iyi huylu bir büyüme başlar. Bu büyüme zamanla, normal prostat bezini dışa doğru iter. Prostat büyümesi kalın kabuklu bir portakala benzetilebilir. Kalın kabuklu portakalın iç kısmı iyi huylu büyümeye başlar ve büyüyen bu…

Prostat hastalığı erkeklerde hangi işlev bozukluklarına yol açıyor?

Prostat iltihabı kronik ve şiddetli ise cinsel fonksiyonu olumsuz şekilde etkiler. Ağrılı boşalma, boşaldıktan sonra kasıklarda ve peniste ağrı hissi, sık idrara çıkma önemli şikayetlerdir. Bu şikayetlerin yaşanmasından dolayı cinsel fonksiyonda azalma ve hastanın yaşam kalitesinde önemli etkilenme olabilir. Uygun tedavi ile bu düzelebilmektedir. Prostatın iyi huylu büyümesinde yaş ne olursa olsun, yaştan bağımsız olarak,…

Prostat hastalığının baş göstermesinde ki başlıca sebepler nelerdir? Prostat hastalığına yakalanmamak için nelere dikkat etmeliyiz?

Prostat erkek üreme sisteminde çok önemli bir salgı bezidir. Prostatın temelde 3 hastalığı olabilir. Kronik prostat iltihabı: bakterilerin neden olduğu iltihapların yanında nedeni anlaşılamamış iltihaplanmalarla da kendini gösteren bir durumdur. Sıklıkla genç erkeklerde ve genital bölgede devamlı dolgunluk hissi, gerilme ağrısı gibi kronik ağrı ile karakterize olabilir. Altında cinsel yolla bulaşan hastalıklar olabileceği gibi, mikroplar…

böbrek

Robotik Nefron Koruyucu Böbrek Kanseri Cerrahisi

Günümüzde ultraosnografinin rutin şekilde kullanılması ve check-up programlarının artması ile böbrek kanseri (tümörü) erken evre olarak kabul edilen 7 cm, hatta 4 cm (evre T1a) altındaki tümör çaplarında tespit edilebilmektedir. Bu büyüklükteki tümörler hemen hemen hiçbir belirti vermediklerinden dolayı, sadece rastlantısal yapılan ultrasonografi değerlendirmesinde tespit edilmektedir. Erken evrede tespit edilmiş böbrek tümörlerinde artık böbreğin tümüyle…

mesane kanseri

Mesane Kanseri tedavisinde Robotik Cerrahi avantajları ne kadar yüz güldürücü olabilir?

İdrar kesesi kanserinde kas duvarına geçmemiş ancak çok hızlı tekrar eden pT1 kanserlerinde mesanenin alınması genelde çok korkutucu bir cerrahi tedavi yaklaşımı olsa da, kanserden hemen hemen %100’e yakın kurtulabilme olanağının bu evrede olması nedeniyle çok önemlidir. Mesane kasına sirayet etmiş evre T2 mesane kanseri hastalarında ise artık düşünülecek bir durum pek söz konusu değildir.…

psma

PSMA-Ga68 PET/BT her Prostat Kanseri Evrelemesinde gerekli mi?

PSMA açık adı Prostat Spesifik Membran Antijeni ‘dir. Tip II membran glikoproteinidir. 19 amino asid hücre içinde, 24 amino asid membranda ve 707 amino asid hücredışında bulunmaktadır. Başlangıçta prostat dokusunda salgılandığı gösterildiğinden PSMA olarak anılmasına rağmen, sonraki çalışmalarda, oniki parmak barsağı epiteli, tükrük bezi, göz yaşı bezi, böbrekteki idrar süzen tüpler (proksimal tübül) gibi prostat…

Prostat içindeki kanserli doku

Prostat Kanseri’nde PSMA Ga68 PET-CT ne demek?

PSMA Nedir? PSMA prostat dokusundan varolan bir transmembran proteindir. Başlıca prostat kanserinde olmak üzere PSMA çeşitli kanserlerde artan şekilde salgılanabilir. Hemen hemen tüm prostat kaynaklı adenokarsinomlarda hem birincl prostat kanserli dokuda hem de varsa metastazlı alanlarda PSMA salgısını arttığı gösterilmiştir. Ga68 (68Ga) yani Galyum 68 Nedir? Gemanium 68/Galium 68 jeneratörü nükleer tıp alanında positron yayan…

Mesane Kanseri: Fleksibl Sistoskopi ile Mesane Tümörü Tanısı

Mesane Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?   Ucu ile gövdesi kıvrılabilen esnek şekilde olan Fleksibl Sistoskopi’de, en önemli özellik lokal anestezi ile kadınlarda ve erkeklerde ağrısız ve kolaylıkla uygulanıyor olmasıdır. Kıvrılabilen sistoskopik cihaz ile üretra kanalından girilerek mesanedeki tüm riskler değerlendirile bilir. Aşağıda kendiliğinde kamera, ışık kaynağı ve video sistemi olan kıvrılabilen sistoskop görülmektedir. İdrarda kanama…