Pudendal Sinir Sıkışmasında Laparoskopik ve Robotik Cerrahi

Konu Başlıkları
Laparoskopik Cerrahi

Pudendal Sıkışmasının Tedavisi

Laparoskopik ve Robotik cerrahinin ikisine de, anahtar deliği gibi ufak deliklerden uygulanan, Minimal İnvaziv Cerrahi (Az zarar verici cerrahi yöntem) denilmektedir. Bu cerrahide büyük ameliyat kesisin yerine, karın içine cerrahi aletleri yerleştirmek için ufak delikler açılmaktadır. Bu ufak deliklerden vücut içine yerleştirilen borucuklardan, minyatür, ince ve uzun cerrahi aletler ile uygulama gerçekleştirilir.

Karın içindeki ve leğen kemiğindeki bütün organlara Laparoskopik ya da Robotik cerrahi ile ulaşma, 15 kat büyük ve yüksek çözünürlüklü net görüntü altında, minyatür cerrahi aletlerle uygulamayı gerçekleştirme mümkündür.

Laparoskopik cerrahinin açık cerrahiye göre birçok avantajı vardır. Bir tele-manipülatör olan “Robotik” adı ile anılan teknolojik yardım ile bu avantajlara 3 boyutlu titremeyen görüntü ve çok açılı kollarla cerrahi uygulama avantajları eklenir. Laparoskopik cerrahi tekniğin, açık cerrahiye göre, sağladığı avantajlar:

 • Çok az kan kaybı olmaktadır
 • Küçük deliklerden gerçekleştirildiği için ameliyat sonrası ağrı çok azdır ve hızlı iyileşme süresi söz konusudur. Ayrıca kozmetik açıdan küçük cerrahi delik izleri dışında açık cerrahideki gibi büyük kesi izi yoktur.
 • Düşük ağrı nedeniyle ağrı kesici kullanımı ve buna bağlı yan etkiler söz konusu değildir.
 • Açık cerrahiye göre biraz daha uzun sürebilir. Ancak ameliyat süresi deneyimli ellerde açık cerrahidekinden farklı değidir. Laparoskopik teknikte hastanede kalış süresi çok daha kısa, normal iş ve sosyal yaşama dönüş çok daha hızlı olmaktadır.
 • İçorganlar (özellikle sinirler) büyük büyütme etkisiyle net olarak ve daha kolaylıkla belirlenir. Minyatür cerrahi cihazları ile ameliyatlar gerçekleştirilir.
 • Vücut açık cerrahideki gibi dış etkilere maruz kalmayacağından yara ve ameliyat bölgesinde infeksiyon riski yoktur.
 

Kliniğimizde yüksek deneyim ile laparoskopik teknik ile aşağıdaki yaklaşımlar uygulanmaktadır:

 • Laparoskopik siyatik sinir, sakral sinir köklerinin dekompresyon/nörolizis
 • Laparoskopik pudendal sinir ve Alcock kanalı dekompresyonu ve nörolizis
 • Refrakter pudendal nöralji sorununda LION / LANN işlemi
 • Refrakter sakral sisnir kök nöraljisinde LION / LANN işlemi
 

Laparoskopik & Robotik Cerrahi Tedaviler: Pelvik sinir ve pleksus

Pelvis bölgesi (leğen kemiğinin içinde bulunan tüm bölge) içinde sadece idrar kesesi, kalın barsak, erkekte prostat, kadında uterus ve vajina değil, aynı zamanda kuyruk sokumundan çıkan pelvik sinirlerde vardır. Bu sinirler cinsel fonksiyon, idrarın depolanması ve boşaltılması yanında, etkilediği tüm kas ve organlarda hareketleri de kontrol etmektedir. Buradaki organlardan gelen duysal iletileri bu sinirler beyine iletir, beyinden gelen uyarıları da organlara götürür. Bu nedenle pelvik bölgedeki sinirlerin hasarında bu bölgedeki organlarda fonksiyon kayıpları ve farklı karakterdeki ağrılar ile kendisini gösterir.

Pelvik alan içinde yer alan ürolojik organların sinirlerindeki sorunları, hastalıkları ve tedavileri ile ilgili bu alt branş (Nöro-ÜroPelvioloji) aynı zamandaki pelvik alandaki organların hastalıklarında uygulanan tedavilerde de sinirlerin olabildiğince korunmasıyla da ilgilenmektedir:

 • Kanser tedavisinde radikal cerrahilerde organların sinirlerinin ve sinir ağlarının entgrasyonunun korunması (prostat kanser –radikal prostatektomi-, mesane kanseri –radikal sistektomi-, büyük vajinal prolapsus –sakokolpopeksi-) cinsel, mesane ve barsak fonksiyonlarının korunmasını sağlar.
 • Pelvik alandaki organ fonksiyon bozuklukları, nöropatik ağrıların sorumlusu pelvik alandaki patolojiler (travma, damarsal ve nedbe dokusuna ait sıkıştırmalara) ya da pelvik alanda uygulanan cerrahilere bağlı görülen sinir hasarlarında Pelvik sinirlerin ve ağların tedavisinde laparoskopik nöro-ürolojik cerrahi tedavisini kapsar.

 

Pelvik Sinirlerin Tedavisinde Laparoskopik Teknik Neler Sağlar?

Yukarıda söz edilen sorunların tedavisindeki olumsuzluklar laparoskopi sayesinde aşılabilmektedir. Laparoskopik teknikteki video-endoskopi ve minyatür cerrahi aletler ile vücudun oldukça derin bölgesinde olan pelvik alandaki sinirler, sinir ağları ve sinir kökleri, yüksek çözünürlükte ve 15 kat büyütme ile görülerek, minyatür aletlerin sinirlerin cerrahisinde gerektiği gibi ince ve narin uçlarıyla rahatlıkla korunabilir veya üzerindeki sorunlar sinire zarar vermeden giderilebilir.

Bunun yanında laparoskopinin en önemli avantajı, vücudun içine yerleştirilen endoskopik kamera ile vücudun en derin alanlarına gidilebilmesi ve bu derinliklerde kaliteli ve büyük büyütme sayesinde teşhisin gerçekleştirilmesini de sağlamaktadır. Örneğin: sinirin üzerindeki çaprazlayan ve genişlemiş bir damar varlığı ameliyat öncesi yapılan tüm tetkiklerde görülemeyebilir. Bu damarın yolunun değiştirilmesi ve siniri üzerinde bası yapmasının laparoskopik teknikle önlenmesi hem teşhis hem de tedaviyi beraberinde getirir. Bu örnekler arttırılabilir. İkinci bir örnek, piriformis kasının hipertrofisinde sinirlerin basısı söz konusu olabilir. Bu kasın laparoskopik olarak kesilmesi ile sinir üzerindeki tüm bası da ortadan kalkacaktır.

Laparoskopik teknik ile sinirin anatomik ve fonksiyonel değerlendirilmesi ve sorunun giderilmesinde etkin mikro sinir cerrahisine olanak sağlaması çok önemlidir.

Hızlı Randevu

Hızlı Randevu

Hastalığınız ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen randevu alınız.

Laparoskopik Cerrahi ile ilgili bu konulara da bakabilirsiniz.

Hızlı Randevu