robotik nefron koruyucu

Böbrek Kanseri Robotik Cerrahisinde Böbrek Damar Kontrolü Nedir?

Böbrekler oldukça fazla kanlanan bir organdır. Kalbin pompaladığı kanın %20’si böbreklere gelmektedir. Böbrek içinde oluşan tümör kitlesinin, böbreğin hepsi alınmadan, sağlam böbrek dokusu hastada bırakılarak çıkartılması sırasında kanama kontrolü açısından böbrek atar damarının kontrol edilmesi ve bir süreliğine kapatılması gerekebilir. Bu süre içinde böbrek dokusu temiz kan ile beslenemeyeceği için, hızlı şekilde (zamana karşı) tümör…

TESTİS KANSERİ : KANSERİN YAYILMA RİSKİ NEDİR?

Testis Kanseri’nde retroperitoneal alan denilen bölgedeki tedavinin bir kaç mantıklı gerekçesi vardır: 1. Retroperitoneal bölgedeki lenf bezleri testis kanserinin çoğunlukla ilk olarak metastaz yaptığı bölgedir. Bunun yanında sadece buraya metastaz yapmış ve başka yere yapmamış olma ihtimali de yüksektir. Bunu destekleyen birçok klinik araştırma mevcuttur.  a.  Sadece retroperitoneal bölgedeki lenf bezlerini çıkartarak yani RPLND ile hastalık…

testis tumoru

Testis Kanseri Gelişiminde Risk Faktörü ve Testis Kanseri’nde Ölüm Oranı Nedir ?

2018 yılı içinde A.B.D’de 9310 yeni testis kanseri teşhisi beklenmektedir. Bu sayının yanında yine içinde bulunduğumuz yılda testis kanserine bağlı ölüm sayısının 400 civarında olacağı öngörülmektedir. Teşhis sayısındaki sayı yanında, oldukça düşük oranda ölüm sayısının gerçekleştmesindeki en önemli neden elimizdeki tedavi olanaklarına testis kanserinin çok iyi yanıt vermesi ve yüksek oranda tedavi edilebilir olmasından kaynaklanmaktadır.…

intersistiyel sistit

İnterstisyel Sistit Nedeni?

Ağrılı mesane sendromu olarak da tanımlanan İnterstisyel Sistit gelişiminde birçok patolojik sorun ortaya atılmıştır. Bir teoriye göre mesanedeki idrar hissini oluşturan ince iğsi ve çok hassas sinir uçlarını idrarın kimyasal etkisinden koruyan, idrar kesesinin iç yüzeyini örten koruyucu bir salgı (mukus) tabakasının hasar görmesidir. Bu hasar neticesinde, yoğun kimyasal uyaran içeren idrar (örneğin içeriğindeki potasyum…

Retroperitoneal Lenf Nod Disseksiyonu (RPLND) ne demektir?

Testis kanserilerinde sağ testisteki lenf drenajı pre-kaval, para-kaval ve interaorto-kaval bölgesindeki lenf bezlerine olmaktadır. Sol testis için ise lenfatik ulaşım bölgesi pre-aortik ve para-aortik lenf bezleri ve takiben interaortokaval lenf bezleridir. Eğer metastaz kitlesi çok büyük ise, geriye lenfatik ters akım ile daha aşağı seviyelerdeki lenf bezlerinde de tümor yayılımı olabilir. Sağ testis tümörlerinde karşı tarafa…

Testis Tümörü (Testis Kanseri) Nereye yayılır? Retroperitoneum ve Lenf Yayılımı

Testis kanseri olan Germ Hücreli Tümörlerde başarılı tedavi yönetimi açısından bilinmesi önemli bazı noktalar vardır: Germ hücreleri özelliği nedeniyle kanser hücreleri radyasyon (özellikle seminom tipi tümörler) ve cis-platin tipi kemoterapötiklere çok iyi yanıt vermektedir ve yapısal olarak iyi huylu teratoma farklılaşma özelliğine de sahiptir. Hızlı çoğalma ve ilerleme özelliğine sahiptirler Sıklıkla spesifik tümör markeri dediğimiz…

prostat kanseri

Prostat Kanserinde kanserin kapsül dışına yayılma yolları nelerdir?

Prostat kanserinde prostat kapsülü içindeki kanser dokusu, kanser hücrelerinin çoğalmaya devam etmesi ile belirli bir aşamadan sonra prostat kapsülünü aşarak prostat dışına çıkar ve bu durumda kanser artık 2. evreden, 3. evreye atlamış olur. Kanser hücrelerinin prostat kapsülüne sirayet etmesi (penetrasyonu) 4 temel yol ile olur. 1.yol : Zaten sıklıkla prostatın en kenarlarındaki salgı bezlerinden…

prostat kanseri

Prostat Kanserinde Prostat kapsülüne mikroskobik kanser yayılımı nasıl olur?

Prostat kanserinde kanserin gelişim ve ilerlemesi başlıca 3 adımda olur 1.adım: Kanser prostat bezi içinde gelişir ve büyür. Prostatı kabuğu olan bir elmaya benzetin. Uzun bir dönemi kapsayan bu aşamada prostat kanseri prostat kapsülü ile sarılan prostat bezinin sadece içinde büyür. Bu büyüme bir tek kanser noktasında olabileceği gibi, aynı anda prostat bezinin içinde birkaç…

böbrek taşları

Böbrek Taşı tedavisi Öncesinde En İyi Değerlendirme: Damarda İlaçsız Bilgisayarlı Tomografidir (Üriner Sistem BT)

Şiddetli böbrek ağrısı ile acil servise gelmiş ya da doktora başvurmuş bir hastada (gebelik ihtimali yoksa) tam idrar tahlili ve başka hiçbir radyolojik değerlendirme yapmadan ilaçsız (damardan kontrast madde vermeden) üriner sistem bilgisayarlı tomografi (Üriner Sistem BT) ile değerlendirilmesi günümüzdeki en hızlı, en doğru teşhisi sağlamaktadır. Zira bu şekilde kolik renal dediğimiz şiddetli böbrek taşı…