Böbrek Kanserinde Genetik

Kalıtım ve Risk Böbrek kanserinin yaklaşık %5*8’ini oluşturan tümörlerde genetik risk ve otozomal dominant geçiş gösteren ailesel katılım söz konusudur. Böbrek kanseri ile ilgili Gen ve Sendromlar Ailesel Böbrek berrak hücreli kanseri olan 4 otozomal dominant sendrom vardır 1. von Hippel-Lindau hastalığı (Kromozom 3p de bulunan VHL geninin patolojik tipi tarafından oluşturulur) 2. Heredite leiomyomatozis…

Robotik Cerrahi ile Mesane Kanserinde Yapay Mesane

Robotik Cerrahi ile Mesane Kanserinde Yapay Mesane Merak edilen sorular: 1. Mesane yani idrar kesesi hangi kanser evresinde çıkartılmalıdır? Mesanenin iç yüzeyini örten mukoza tabaksı dediğimiz tabakadan mesane kanseri çıkar (buna biz Ürotelyum diyoruz ve buradan kaynaklanan kansere de Ürotelyal Karsinom diyoruz). Ürotelyumdan çıkan kanser dokusunun alt katmanlardaki mesanenin tabakalarına geçme derecesine göre mesane kanseri…

select mdx

Prostat Kanseri Teşhisinde Likid Biopsi Nedir?

Prostat kanseri dünyada erkeklerde görülen en sık ikinci sıradaki kanserdir. Serumda PSA ölçümü prostat kanserinin erken teşhisinde önemli bir belirteçtir. Ancak her PSA yüksekliği eşittir prostat kanseri değildir. Bu nedenle PSA tek başına kanser teşhisinde spesifik değildir. PSA yüksekliğinin kansere ait olup olmadığını anlamak için günümüzde prostat biopsisi (gerekli durumlarda MRI füzyon biopsi) yapılmaktadır. Bu…

holmium lazer

Teknik Detaylarıyla Prostat Büyümesinde Holmium Lazer Enükleasyon (HoLEP) Nedir?

İyi huylu prostat büyümesi (kısa isimlendirmesi ile BPH) ileri yaş erkeklerde en sık karşılaşılan sorunlardan birisidir. Transuretral Prostat Rezeksiyonu (yani TUR-P), ilaç tedavisine dirençli BPH hastalarında standart tedavidir. Son dönemde daha minimal invaziv tedavi seçenekleri BPH tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tekniklerde amaç başarı oranını TURP kadar sağlarken, TURP ameliyatına bağlı bazı dezavantajları da azaltmaya yöneliktir.…

Prostat Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi ile Cinsel Beklentiler, Onkolojik Prensiplerin Önüne Geçmemelidir

Özellikle robotik cerrahinin ürolojik kanser cerrahisinde önemli yere sahip olması ile elde edilen avantajlar: Çok iyi kaliteli ve büyük görüntü altında vücudun derinliklerinde anatomik detayları çok iyi görerek ameliyatı gerçekleştirmek, Bu nedenle daha az kanama olması Hızlı iyileşme Ameliyat sonrasında ağrının çok az olması Vücudun kaslarını kesmeden, deliklerden cerrahinin gerçekleştirilmesi hem kozmetik hem de yara…

Cinsel İlişki Sıklığı ve Prostat Kanseri Gelişim Riski

Son dönemde bazı yayınlarda ve sorularda, cinsel ilişki sıklığı ile prostat kanseri gelişim riski arasındaki ilişkinin var olup, olmadığı iletilmektedir. Burada ilk adımda şunun belirtilmesinde yarar vardır: Cinsel aktivitenin prostat kanseri gelişimindeki rolü tamamen tartışmalıdır. Ve halen kesin bir cevabı yoktur. 2018 Eylül ayında yayınlanan bir meta-analizde (çoklu literatür verilerinin incelenmesi sonucunda ortaya konulan derleme)…

Mesane Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi ve Açık Cerrahi: Literatür Değerlendirmesi

Cerrahi ile mesane yani idrar kesesinin çıkartılması ve pelvik bölgedeki lenf bezlerinin çıkartılması sonrasında idrarın farklı şekillerde vücut dışına alınmasının sağlanması, Yüksek riskli kasa invaze olmayan mesane kanserlerinde Kasa invaze mesane kanserlerinde ALTIN STANDART tedavidir… Açık cerrahi ile bunun yapılması hem altın standart olup, hem de ameliyat sırası ve sonrasında bazı yüksek riskleri de beraberinde…

Meta-Analizi: Prostat Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi ve Açık Cerrahi Sonuçlarının Karşılaştırması

Meta-analizi Nedir?: Bir konuda bilimsel literatürde çıkmış çalışmaların kanıta dayalı derecesi ile neticelerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi ve tüm bu araştırmaların verilerinden ortak bir sonuç çıkartılmasıdır. Son dönemde Prostat Kanseri cerrahi tedavisinde Robotik Cerrahi ile Açık Cerrahi’nin karşılaştırmalı sonuçlarının araştırıldığı literatürde yayınlanmış bilimsel araştırmaların sonuçları tek tek araştırmalar incelenerek değerlendirilmiştir. Bu Meta-analizde 1702 Literatür tespit…

PROSTAT KANSERİ TEŞHİSİ VE TEDAVİSİNDE PSMA

“Doğru zamanda, Doğru hastaya Doğru tedavi için görüntüleme yardımcı olabilir.” Özellikle radyoterapiden ve daha az sıklıkta radikal prostatektomiden sonra PSA seviyesinde yükselme söz konusu olabilir. Burada önemli püf noktası radikal prostatektomiden sonra PSA seviyesindeki artış sözkonusu ise, radyoterapi (yani ışın tedavisi) ile oldukça etkin tedavi yanıtına sahiptir. Radikal prostatektomi sonrasında PSA yükselmesi olan hastaların hemen…

robotik anatomik

Robotik Cerrahi İle Prostat Kanseri Tedavisinde İntrafascial Sinir Koruyucu Yaklaşım Nasıl Olmalı?

Prostat anatomisinde özellikle minimal invaziv cerrahi yaklaşımlardaki deneyimler arttıkça anatomik farkındalıklar da beraberinde gelmektedir. Robotik Cerrahi ile gerçekleştirilen Sinir-Koruyucu Radikal Prostatektomi’de özellikle PentaFecta’ya ulaşmak için ilk kural prostat biopsi örneklerinin detaylı şekilde incelenmesi ve klinik bulgularla (serum PSA seviyesi, parmakla prostat muayenesi, -gerektiğinde- prostat MRI görüntüleri) yorumlanması oldukça önemlidir. Bilateral intrafascial sinir koruyucu yaklaşım planlanan…