Testis Kanseri Ameliyat Fiyatı

Testis Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi ücreti nedir?

Testis kanseri tedavisinde, testis kanserinin kanser tipi nedir? Klinik evresi (Evre-1 mi? Evre-2 mi?), biopsi patolojik özellikleri (lenfovasküler invazyon gibi risk faktörü var mı?) ve serum testis tümör markerleri (beta-HCG, AFP, LDH) değeri ile tümörün organa sınırlı olma ihtimali, testis kapsülü aşmış olma olasılığı ve lenf bezlerine yayılmış olma durumuna göre cerrahi tedavi programı değişmektedir. 

Bu veriler ile testis kanseri tedavisinde robotik cerrahi 

A. Evre-1 evreleyici amaçlı RPLND cerrahisi mi yapılacak?

  1. Boşalma fonksiyonu için sinir koruma yapılacak mı?
  2. Sinir koruma sağ ve sol yanda iki taraflı mı, yoksa tek taraflı mı uygulanacak?
  3. Sinir  koruma yapılırken, cerrahi sırasında patolojik inceleme yapılacak mı?

B. Evre-2 Kemoterapi sonrası kitlenin çıkartılması amaçlı cerrahi mi yapılacak?

  1. Boşalma fonksiyonu için sinir koruma yapılacak mı?
  2. Kitle ile beraber başka organ çıkartılacak mı?
  3. Cerrahi sırasında kalp damar cerrahisi ile damar yaması yapılacak mı?

Bu soruların aydınlatılmasına göre cerrahinin süresi, ek işlemleri olacağı için farklı değerlendirmeler söz konusudur.

Bu nedenle sizden istenilen bilgileri giriniz: