robotik anatomik

Robotik Cerrahi İle Prostat Kanseri Tedavisinde İntrafascial Sinir Koruyucu Yaklaşım Nasıl Olmalı?

Prostat anatomisinde özellikle minimal invaziv cerrahi yaklaşımlardaki deneyimler arttıkça anatomik farkındalıklar da beraberinde gelmektedir. Robotik Cerrahi ile gerçekleştirilen Sinir-Koruyucu Radikal Prostatektomi’de özellikle PentaFecta’ya ulaşmak için ilk kural prostat biopsi örneklerinin detaylı şekilde incelenmesi ve klinik bulgularla (serum PSA seviyesi, parmakla prostat muayenesi, -gerektiğinde- prostat MRI görüntüleri) yorumlanması oldukça önemlidir. Bilateral intrafascial sinir koruyucu yaklaşım planlanan…